Preken Compilaties Artikelen

Zac Poonen

Titel Datum
Zeven kenmerken van de bruid van Christus 11 januari 2019
Vijf zonden die Jezus het meest haatte 11 januari 2019
De aanklachten van satan overwinnen 11 januari 2019
Wees altijd blij in de Here 11 januari 2019
Vrij zijn van angst 11 januari 2019
Een uitgebalanceerd christenleven 11 januari 2019
God heeft een doel met iedere beproeving 20 november 2018
Discipelschap en het gezin 15 november 2018
Een leider die door anderen gevolgd kan worden 15 november 2018
De waarde van de vervulling met de Heilige Geest zoals Elisa 15 november 2018
Het bloed van Christus 15 oktober 2018
Nederigheid en eenheid binnen het Lichaam van Christus 21 augustus 2018
De Heilige Geest verandert ons van heerlijkheid tot heerlijkheid 21 augustus 2018
De betekenis van de gaven in het Lichaam van Christus 21 augustus 2018
Geestelijke groei en gemeenschap 21 augustus 2018
Het teken van vervulling met de Heilige Geest 21 augustus 2018
De schat in aarden vaten 29 juni 2018
Drie opmerkelijke houdingen van Jezus 29 juni 2018
Drie kenmerken van nieuwtestamentische dienaren 11 mei 2018
Hoe herkent men een nieuwtestamentische gemeente 11 mei 2018
Een radicale houding met betrekking tot seksuele verlangens 20 april 2018
Stel de zalving van God meer prijs op dan iets anders 18 april 2018
Wees een voorbeeld door uw manier van leven 06 april 2018
Twee prachtige beloftes van Zacharia 31 januari 2018
Drie krachtige aansporingen van Jesaja 17 januari 2018
Gemeenschap hebben en samenwerken met Jezus 13 december 2017
Gaven voor de opbouw van de gemeente 23 november 2017
De doop in de Heilige Geest 23 november 2017
De vriendelijkheid en goedheid van Jezus 04 september 2017
Een boodschapper zijn van God 22 augustus 2017
Een andere 'jezus' en zijn bediening 22 augustus 2017
Aanbidding en het kruis 22 augustus 2017
De Heere houdt van ons ondanks onze tekortkomingen 04 juli 2017
Nu weet Ik dat u godvrezend bent 04 juli 2017
Heiligheid en Gods onveranderlijke liefde 12 juni 2017
Wees gezalfd met de Heilige Geest en Kracht 12 juni 2017
Het verschil tussen de oude mens en het vlees 12 juni 2017
Paulus als voorbeeld in het dienen van de Heere 12 juni 2017
Geloof getest als zuiver goud 12 juni 2017
De ware genade van God 12 juni 2017
Verhoudingen in het gezin 12 juni 2017
Een bevrijdende waarheid 12 juni 2017
Herders naar Gods hart 12 juni 2017
De overvolle agenda - satans duivelse concept 12 juni 2017
Oprechte bekering en geloof 12 juni 2017
Een nieuwe en levende weg 12 juni 2017
Christus heeft de gemeente lief en heeft Zich voor haar opgeofferd 11 mei 2017
Wordt geleid door de Geest 11 mei 2017