Preken Compilaties Artikelen

Drie opmerkelijke houdingen van Jezus

1. Houdingen van Jezus met betrekking tot verschillende geestelijke 
taken (bedieningen)
In Lukas 9:49-50 leert Jezus ons wat wij moeten doen wanneer wij denken dat iemand een geestelijke taak uitvoert die totaal anders is dan wij dat kennen. Johannes, een van de leerlingen, zei: “Meester, wij hebben iemand gezien die uw naam gebruikte om boze geesten te verjagen. Wij hebben het hem verboden. Hij hoort immers niet bij ons?” Jezus antwoordde: “Dat hadden jullie niet mogen doen. Want wie niet tegen jullie is, is vóór jullie”. Veel christenen zijn zo ingenomen met hun eigen wijze van het uitvoeren van hun geestelijke taak (bediening) dat zij ervan uitgaan dat iedereen het op dezelfde wijze moet doen. “Als het lichaam alleen maar oog was, hoe zou het dan moeten horen? Als het lichaam een en al gehoor was, hoe zou het dan moeten ruiken”?  (1 Corinthiërs 12:17). Een volwassen christen realiseert zich dat God verschillende (geestelijke) taken heeft gegeven aan verschillende mensen. Wanneer iemand wil evangeliseren en iemand anders sociaal werker wil zijn, laat iedereen dan zijn eigen taak uitvoeren. Beiden kunnen hierbij iets van Jezus laten zien. Laten wij daarom een ander niet bekritiseren. Er is een verscheidenheid in Gods schepping. God heeft niet iedere bloem met dezelfde kleur, vorm en grootte gemaakt. Ook de regenboog heeft een grote hoeveelheid aan kleuren. Zo is het ook met het Lichaam van Christus. Bekrompen mensen zien echter niets anders dan hun eigen taakgebied. Hier is een advies voor zulke mensen: “Dank God voor iedere geestelijke taak en houdt uzelf alleen bezig binnen uw eigen taakgebied (bediening)”.


2. De houding van Jezus ten opzichte van zondaars
In Johannes 8:1-12 kunnen wij lezen over de gebeurtenis van de vrouw die op overspel betrapt werd en die de farizeeërs wilden stenigen. Er zijn tegenwoordig veel farizeeërs die de zakken altijd vol hebben met stenen om naar anderen te gooien. Veel predikers gooien stenen wanneer zij preken. Jezus gebruikte nooit een steen om naar iemand te gooien. Hij had altijd compassie voor mensen die zondigden. Wij zien Jezus in de evangeliën nooit kritiek leveren op moordenaars, dieven en overspelers, maar wij zien wel dat Hij farizeeërs en hypocriete religieuze mensen in de synagoge tot de hel veroordeeld. Maar de vrouw die was betrapt op overspel veroordeeld Hij niet maar zegt: ”Ik veroordeel jou niet. Zondig niet meer”! (Johannes 8:11). In deze twee zinnen zit het hele evangelie verborgen, namelijk rechtvaardiging en redding. Jezus had tegen de farizeeërs gezegd: “Laat hij die zelf nooit zondigt, de eerste steen maar gooien”! (Johannes 8:7). Dus wanneer u ooit in de verleiding komt om een steen naar iemand anders te gooien, herinner uzelf dan aan twee dingen: 1. De put waar God u uit getrokken heeft; 2. de zonde die vandaag in uzelf (vlees) aanwezig is. Daarna zult u niet meer in staat zijn om nog maar één steen naar iemand anders te gooien.

3. De houding van Jezus ten opzichte van de Schriften (Bijbel)
Lukas 2:47-52 vertelt over de gebeurtenis dat Jezus naar Jeruzalem reisde en dat Jozef en Maria Hem achterlieten in de tempel. Op 12-jarige leeftijd kende jezus de Schriften beter dan alle studenten in Israël. Zij stonden versteld van Zijn uitleg van de Schrift. Jezus had thuis geen Bijbel zoals wij dat kennen. In die tijd waren er nog geen bijbels en was het erg duur om een handgeschreven boekrol van het Oude Testament aan te schaffen. Er was niemand die er thuis een bezat. Hoe kende Jezus op 12-jarige leeftijd de Schriften dan zo goed?  Wanneer er in de synagoge uit een boekrol werd voorgelezen dan luisterde Hij erg goed. Tegenwoordig hebben wij de gedrukte Bijbel thuis en velen van ons hebben verschillende versies van de Bijbel in bezit. Toch weten zo weinig mensen iets van wat er in de Bijbel staat. U kunt het Lichaam van Christus niet opbouwen wanneer u Gods Woord niet bestudeert. Zelfs Jezus had het nodig om vanaf Zijn jeugd de Schriften te bestuderen om Zijn Vader te kunnen dienen. Wanneer u te lui bent om de Bijbel te bestuderen, dan ben ik er van overtuigd dat God u nooit in Zijn dienst zal gebruiken. Wanneer u echter ijverig de Bijbel bestudeert en ernaar op zoek bent om vervuld te worden met de Heilige Geest, dan zal God u op een geweldige wijze inzetten.  Dus maak er de gewoonte van om vanaf de eerste dag dat u bekeerd bent, te mediteren over Gods Woord, zodat u Gods gedachten en Gods wegen kunt kennen.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Als standaard tekst worden voor vertalingen Nederlandse Bijbelteksten 
gebruikt uit de Herziene Statenvertaling.
In enkele gevallen kan om reden van uitleg een andere Nederlandse 
vertaling zijn gebruikt.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Voor meer informatie kunt u mailen naar: nederlands@cfcindia.com
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Om voorgaande HET WOORD VOOR DE WEEK te lezen of te downloaden gaat u 
naar:
http://www.cfcindia.com/nederlands/
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Voor meer Nederlandstalige boodschappen door Zac Poonen ga naar: 
www.shub.nl