Preken Compilaties Artikelen

Een boodschapper zijn van God

In Jeremia 15:16-21 kunnen wij lezen over drie voorwaarden om een boodschapper van God te kunnen zijn.

• In de eerste plaats: “Zodra Uw woorden gevonden werden, at ik ze op. Uw woord was mij tot vreugde en tot blijdschap in mijn hart” (vers 16 HSV). Gods Woord moet een vreugde voor ons zijn en blijdschap geven in ons hart. Net als een zakenman er blij van wordt dat hij geld verdient, zo moeten wij blij worden wanneer wij ons verdiepen in Gods Woord. Er zijn velen die tegenwoordig evangelist of prediker willen worden, maar niet bereid zijn om uitgebreid de tijd te nemen om Gods Woord uit te diepen en daarbij Gods Woord niet zien als een vreugde en blijdschap in hun hart.

• In de tweede plaats: “Ik hield de mensen geen gezelschap tijdens hun vrolijke feesten”(vers 17 HB). Terwijl anderen in Juda aan het feesten waren en plezier hadden, trok Jeremia zich terug om alleen te zijn met God. Wanneer u zichzelf niet tot de orde kunt roepen om weg te blijven van de grappenmakers in de wereld, dan kunt u nooit een boodschapper zijn van God. Ik zeg niet dat humor en een nette mop verkeerd is, maar veel christenen weten niet waar zij in dit soort omstandigheden moeten stoppen – het zijn vaak niet te stuiten grappenmakers. Jeremia verzekerde zich ervan dat hij geen tijd met hen spendeerde.

• Ten derde: Jeremia diende in vers 18 een klacht in tegen God door te zeggen: “Waarom moet dit maar blijven duren? Waarom zijn mijn wonden ongeneeslijk? Gaan ze nooit meer dicht? Ik durf werkelijk niet meer op U te rekenen, HEERE, zomin als ik reken op water uit een beek die telkens droogvalt” (GNB). De HEERE reageert hierop met de woorden: “Neem je woorden terug… Besteed je woorden aan wat waarde heeft” (vers 19 GNB). De HEERE bestrafte Jeremia om zijn woorden van ongeloof. God laat ons nooit vallen. Hij is niet te vergelijken met een onbetrouwbare waterstroom. Jeremia was echter afhankelijk geworden van zijn gevoel en liet zich leiden door de omstandigheden. De HEERE zei tegen hem: “Als u tot Mij terugkeert (bekeert: Hebr. Shub), laat Ik u terugkeren (Shub). Als u verstandige taal spreekt (geloof en goedheid) en u niet laat verlokken tot grootspraak, (als de woorden die u zojuist uitsprak; nutteloze woorden; woorden van ongeloof), zult u werkelijk Mijn boodschapper zijn”.

Wilt u een boodschapper van God zijn? Ik spreek hierbij niet over een verkondiger van nietszeggende dode woorden die uit een boek afkomstig zijn, maar een boodschapper van God. Wanneer u dat wilt, verspil uw tijd dan niet in nutteloos gezelschap, maar gebruik uw tijd om u te verdiepen in Gods Woord. Laat dat de vreugde van uw leven zijn. Neem afstand van nutteloze gesprekken, spreek altijd woorden van geloof en gebruik alleen de juiste, kostbare en door God ingegeven woorden tijdens al uw gesprekken. Dan zal de HEERE u tot Zijn mond maken. Er is wat dat betreft geen voorkeur bij God. Daarna zegt de HEERE tegen Jeremia: “Jij moet niet naar de andere mensen luisteren. Nee, de mensen moeten naar joú luisteren” (vers 19 HB).

Laat u niet door de wereld inspireren; laat u niet door het verdorven christendom inspireren. Laat u niet door afvallige pastors en geldzuchtige predikers en evangelisten inspireren, ga niet naar hen terug, maar laat u door God inspireren – en inspireer en motiveer anderen tot een godvrezend leven.  Dit is Gods belofte aan ons: “Ik zal u vóór dit volk stellen als een bronzen vestingmuur. Ze zullen wel tegen u strijden, maar u niet aankunnen” (vers 20 HSV) Halleluja! Er moet een grote prijs worden betaald om een dienaar van God te zijn. In het geval van Jeremia was een deel van de prijs dat hij zijn hele leven ongehuwd moest blijven.

De HEERE zei tegen hem: “U mag u geen vrouw nemen en in deze plaats geen zonen en dochters hebben”(Jeremia 16:2 HSV). Enkelen, zoals Paulus en Jeremia, werden door God tot een ongehuwd leven geroepen. Zij moesten wel een dergelijke roeping willen accepteren. Jeremia mocht niet eens een huis binnengaan waar gerouwd of gefeest werd (Jeremia 16:5-8).  Profeten moesten hun eetgedrag beheersen wanneer zij de HEERE moesten dienen. Kunt u zich er een voorstelling van maken hoe de mensen over Jeremia spraken en dachten? Zij moeten waarschijnlijk opgemerkt hebben dat hij een asociaal iemand was. Hij was een uitschot in de maatschappij omdat hij zich geen tijd gunde om nutteloos met andere mensen mee  te doen.

Hij moest op God wachten om Zijn boodschap te ontvangen. Velen zijn niet bereid om een dergelijke prijs te betalen, maar willen wel Gods boodschapper zijn. Zulke “boodschappers” doen geen goeds voor God, maar brengen daartegenover veel schade toe.

Voor meer informatie kunt u mailen naar: nederlands@cfcindia.com