Preken Compilaties Artikelen

Twee prachtige beloftes van Zacharia

Zacharia had een gezegende bediening in het bemoedigen van ontmoedigde en teleurgestelde mensen. De joden waren net teruggekeerd uit Babylon waar hun vaders slaven waren geweest. Zij waren arm, angstig en ontmoedigd. Zij hadden veel slaag gekregen, zij waren niet gecultiveerd, heropgevoed of rijk zoals hun voorvaders dat 200 jaar lang wel waren geweest. Zacharia was geroepen om hen aan te moedigen.

In Zacharia 2:5 zegt de HERE tegen hem: “De HERE Zelf zal als een muur van vuur rondom hen en de stad (Jeruzalem als de gemeente) zijn”. De kerk of gemeente heeft geen aardse denominale muren en u kunt er niet naar binnen gaan om de leerstellige verklaringen te ondertekenen. Iedereen die deel wil uitmaken van deze gemeente zal door de muur van vuur heen moeten. Dit vuur zal al zijn eigen aardse ambities en verlangens tot liefde voor een leven voor zichzelf verbranden. Alleen op die wijze kan het een deel worden van het Lichaam van Christus.

Stelt u zich eens een stad voor die omringt wordt door een muur van vuur. Hoe kunt u deze stad binnen komen? Alleen door dwars door die muur van vuur heen te gaan. Alles wat kan branden zal door God verbrand worden wanneer u door die muur van vuur heen gaat. Alleen dat wat niet brandbaar is kan door die muur van vuur heen komen. “Want onze God is een verterend vuur” (Hebreeën 12:29). “Wie van ons kan leven in de nabijheid van dit alles verterende, eeuwige vuur?" (Jesaja 33:14)

Door de jaren heen hebben predikers en voorgangers water op dat vuur gegooid en het vuur zodanig geblust dat vandaag de dag iedereen de kerk of gemeente zo maar kan “binnenlopen”, terwijl zij nog steeds in de ban zijn van wereldse ideeën, ambities en hun liefde voor de wereld. U kunt er verzekerd van zijn dat God niet in een zodanige gemeente of kerk woont, omdat overal waar Hij woont, zal Hij een muur van vuur om die kerk of gemeente zijn.

En gaat God verder door te zeggen: “Ik zal in haar midden tot heerlijkheid zijn” (Zacharia 2:5b). Wanneer u wilt dat Gods heerlijkheid, Zijn glorie in uw gemeente aanwezig is, dan moet u toestaan dat Hij een muur van vuur om uw gemeente is. Deze twee gaan samen. Wanneer u zegt dat Gods normen te hoog voor u zijn en water op het vuur gooit, dan zal Gods heerlijkheid ook niet in uw gemeente aanwezig zijn. Wanneer de muur van vuur verdwijnt, dan verdwijnt ook Gods heerlijkheid en glorie. Leerstellingen zijn belangrijk, maar geen enkele leerstelling kan een muur van vuur vormen. God zelf moet de muur van vuur zijn. Het belangrijkste in de gemeente is niet doctrine of leerstellingen maar Gods glorie. Wanneer Gods glorie aanwezig is, dan volgt pas de juiste leerstelling. Wanneer Gods glorie niet aanwezig is dan is zelfs de meest zuivere leerstelling waardeloos.

“Gauw, vooruit, vlucht weg uit Babel. Vooruit, vlucht nu naar Sion!” (Zacharia 2:6 HB). Wat een prachtige verklaring is dat! Wij moeten deze boodschap ook vandaag aan Gods volk doorgeven! Ieder gelovige moet de keus maken om uit Babylon te vertrekken. God zal niemand bij zijn nekvel pakken om hem of haar uit Babylon te sleuren. Ieder heeft hierin zijn of haar eigen verantwoordelijkheid. U moet zelf die beslissing nemen. Persoonlijk zou ik nooit deel willen uitmaken van een religieus systeem dat God en Zijn Woord niet de hoogste eer geeft. Ik wil daar zijn waar, binnen een muur van vuur, hartstochtelijke volgelingen van God samenkomen en waar God in alle glorie en heerlijkheid in ons midden aanwezig is.

Wanneer u er naar op zoek bent om een gemeente te stichten, bouw hem dan op als dit. Elk andere soort gemeente of kerk is nutteloos. U moet zich echter realiseren dat hier een behoorlijk kostenplaatje aan verbonden is. U kunt niet zo maar een bepaald systeem, wat u ergens gezien heeft, imiteren en het reproduceren. God moet eerst alles in uw eigen leven verbranden wat maar verbrand kan worden, voordat u een gemeenschap kunt beginnen waar Hij plezier aan beleeft. Wees er dus zeker van dat iedere wereldse ambitie in u verbrand is. Wees er zeker van dat u niets lief hebt wat God niet lief heeft en dat u alles haat wat God haat. Dan kunt u de man en/of vrouw zijn die God zal gebruiken om Zijn gemeente te bouwen.