Preken Compilaties Artikelen

God heeft een doel met iedere beproeving

Het leven wordt prachtig wanneer wij inzien dat God een doel heeft, een fantastisch doel met alles wat Hij in ons leven toelaat. Wanneer Hij “nee” zegt tegen onze gebeden, dan is dat ook een antwoord dat uit een hart van volmaakte liefde voortkomt.

Eén van de redenen waarom God toelaat dat deze wereld, met al zijn kwalen, ziektes,  giftige slangen enzovoorts, geen aangename plaats om te leven is dat de mens zich in zijn nood tot Hem zal bekeren, zodat Hij hen kan zegenen. God gebruikt zelfs de dingen die satan veroorzaakt en “keert die ten goede” om ervoor te zorgen dat Hij Zijn doel met de mens bereikt.

“Want Ik weet welke plannen Ik voor u heb, zegt de HERE. Met deze plannen heb Ik voor u het goede op het oog en niet het kwade. Ik wil u weer een toekomst en nieuwe hoop geven.” (Jeremia 29:11).

Wanneer wij in de eeuwigheid hen die gered zijn zullen ontmoeten en wij hun verhalen horen, dan zullen wij beter begrijpen hoe God slangenbeten, financiële problemen, ziektes enz. gebruikt om de mensen afkerig van zonde te maken om Zijn kinderen te worden. Dan zullen wij ook te horen krijgen hoe God het lijden gebruikt heeft om Zijn kinderen te heiligen, zodat zij meer en meer op Hem gaan lijken.

Op die dag zullen wij God voor veel dingen danken die wij hier op aarde niet begrepen hebben. Wie echter gelooft hoeft niet tot die dag te wachten. Zij geloven nu al in Gods wijsheid en liefde en daarom zijn zij al begonnen om hem overal voor te danken. Het ultieme doel van al Gods handelen met ons is, dat wij deel krijgen aan Zijn natuur. God doet alle dingen voor ons meewerken ten goede. Het mooie is dat wij dan gelijkvormig worden aan het beeld van Zijn Zoon,

"Eén ding weten wij: Voor wie Hem liefhebben laat God alles meewerken voor hun bestwil, want Hij heeft een plan met hen. Hij heeft altijd geweten wie Hem zouden liefhebben. En Hij bepaalde ook dat die mensen Zijn Zoon zouden weerspiegelen. Want Hij wilde dat Zijn Zoon de eerste en belangrijkste van vele broers zou zijn". (Romeinen 8:28-29).

Waarom staat God toe dat wij soms “toevallig” geld verliezen of dat wij worden bedrogen door gewetenloze mensen? Velen van ons hebben wel eens meegemaakt dat hun portemonnee gestolen werd in een volle tram, trein of bus of werd gestolen door een zakkenroller. Ik heb in zo’n geval het altijd als een aanleiding gebruikt om te bidden voor de dief of de bedrieger. Maar afgezien daarvan wil God ons vrijmaken van het buitensporig vast zitten aan geld en materiële dingen. Hij wil niet dat wij  zo berekenend zijn dat wij ons zorgen maken over iedere euro die wij verliezen en blij zijn met elke euro extra winst! Hij wil dat wij onze blijdschap in Hem vinden, een blijdschap die niet groter wordt door materiële winst of minder wordt door materieel verlies.

Dat was de wijze waarop Jezus op aarde wandelde en wij zijn geroepen om net zo te wandelen als Hij. De Bijbel zegt: “Blijf erop toezien dat uw innerlijke houding moet zijn zoals die van Christus Jezus” (Filippenzen 2:5).

Als iemand Jezus een gift van duizend euro had gegeven uit dankbaarheid voor Zijn dienst, zou dat de vreugde van Jezus niet hebben vergroot, zelfs niet een beetje. Want zijn blijdschap was al vol en overvloedig in Zijn Vader. Tegelijkertijd zou de blijdschap van Jezus ook niet minder zijn geworden door enig materieel verlies. Judas Iskariot verdonkeremaande vaak veel van het geld dat voor Jezus binnenkwam als giften. Jezus, wist dat, maar hoewel Hij bedroeft moet zijn geweest over het gedrag van Judas, was Hij nooit ontdaan over het verlies van het geld op zich.

Wanneer u oprecht deel wilt hebben aan het leven van Jezus, dan zal God het toelaten dat u duizend en één dingen overkomen om u te bevrijden van liefde voor materiële dingen, van eer van mensen, van zelfmedelijden en vele andere onchristelijke gewoonten. Hij zal u niet dwingen om die weg te gaan wanneer u dat niet wilt. Wanneer u het voldoende vindt om een tweederangs, door zonden verslagen leven te lijden, zoals de meeste gelovigen om u heen, dan zal God u niet dwingen en laat hij u met rust.

Maar wanneer u dorst naar het beste van God, dan zal Hij zonder iets te ontzien met u aan het werk gaan. Hij zal de gezwellen verwijderen die u ten gronde richten en de afgoden vernietigen die u verontreinigen. Hij zal u toelaten dat u pijn zult lijden en teleurstellingen bezorgen, verliezen, stukgeslagen hoop, vernedering, onrechtvaardige kritiek enz. om teneinde u op die vaste plaats te brengen, waar u niet meer aan het wankelen gebracht kunt worden. Daarna zal het u geen verschil meer maken of u nu rijk bent of arm, bekritiseerd of geprezen, gesmaad wordt of geëerd. Wanneer u dagelijks het sterven van Jezus in uw lichaam ervaart, dan hebt u deel aan het leven van Jezus dat maakt dat u hier op aarde kunt wandelen als een koning.

"Omdat wij dagelijks ons leven voor Jezus inzetten, ervaren wij in ons lichaam het sterven van Jezus; en zo komt ook het leven van Christus in ons tot uiting" (2 Korintiërs 4:10).

Slechts weinigen vinden deze weg tot het overvloedige leven in Christus, omdat slechts weinigen bereid zijn de prijs te betalen, de prijs van de dood van het “ik”. Wij kunnen niet uit geloof leven, wanneer wij niet aan ons “ik” sterven. Als wij niet bereid zijn om gekruisigd te worden met Christus, zal onze kennis van Gods volmaakte liefde altijd theoretisch blijven. Wij kunnen geen discipel van Jezus zijn wanneer wij niet al het wereldse opgeven.

"Daarom kunt u, als u geen afstand kunt doen van al uw bezit, nooit mijn discipel worden" (Lukas 14:33).

In Johannes 17:23 kunnen wij het volgende lezen: "Doordat Ik in hen ben en U in Mij bent, zullen zij een volmaakte eenheid zijn. Dan zal de wereld erkennen dat U Mij gestuurd hebt en dat U net zoveel van hen houdt als van Mi”j.

Jezus bad niet voor de wereld, zelfs niet voor de vleselijke christenen. Hij bad voor zijn elf discipelen die alles opgegeven hadden om Hem te volgen. Zij konden een zekerheid vinden in de liefde van de Vader waarvan vleselijke christenen en de mensen van de wereld nooit zouden weten. Hoe kan een christen een “vleselijke” christen zijn? Zou dat komen doordat de duivel hen misleid heeft door hen te laten geloven dat zij gelukkiger worden wanneer zij zich niet totaal overgeven aan God en “van twee walletjes kunnen eten”, zoals men dat noemt. Dit is echter een misleiding. Wanneer wij in Gods volmaakte liefde geloven, dan zullen wij met blijdschap alles aan Hem overgeven, zonder reserves. Dan zullen wij helemaal bevrijd zijn van angst en bezorgdheid, zoals in de Bijbel staat.

Filippenzen 4:6-7 zegt tegen ons: “Maak u nergens zorgen over, maar bid voor alles. Vertel God al uw problemen en verlangens en vergeet vooral niet Hem te danken voor alles wat Hij doet. Dan zult u de vrede van God ervaren, een vrede die ons menselijk besef te boven gaat en die de wacht houdt over uw hart en gedachten, omdat u in Christus Jezus bent”.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Als standaard tekst worden voor vertalingen Nederlandse Bijbelteksten gebruikt uit de NBG 51 of Herziene Statenvertaling. In enkele gevallen kan om reden van uitleg een andere Nederlandse vertaling zijn gebruikt, zoals Het Boek.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Voor meer informatie kunt u mailen naar: cfc@cfcnederland.nl of wftw@cfcindia.com