Preken Compilaties Artikelen

Oprechte bekering en geloof

In 1 Thessalonicenzen 1:3 spreekt Paulus over geloof, liefde en hoop enz., als “hun werken uit geloof, werken uit liefde en volharding in hoop”, en in de afsluitende verzen van hoofdstuk 1 spreekt Paulus over de oprechte bekering. Hier zien wij één van de duidelijkste definities in het Nieuwe Testament van oprechte bekering: “afkering van afgoden en tot God bekeren” (1 Thess. 1:9).

“Veel problemen waar “christenen” mee te maken hebben, ontstaan omdat zij in hun leven geen goed fundament van bekering gelegd hebben”.

Bekering is uzelf afwenden en distantiëren van al uw afgoden en uzelf volledig richten op God. Wanneer u in zonde leeft, dan richt u zich op afgoden en heeft u uw rug naar God toegekeerd. Uw afgod kan geld zijn, uw baan, uw ambities, zondige pleziertjes, uw vriend of vriendin of uzelf. Het kan ook een zichtbare afgod zijn. Er zijn veel verschillende soorten afgoden. Bekering betekent, uzelf distantiëren van deze afgoden en uzelf 180 graden omkeren naar God, zodat u met uw rug naar al uw afgoden gekeerd bent. Wanneer u zich niet omgekeerd hebt, met de rug naar uw afgoden toe, dan hebt u zich niet oprecht bekeerd.

Veel christenen proberen God van aangezicht tot aangezicht te ontmoeten, terwijl er nog steeds afgoden in hun levens aanwezig zijn. Hun ambities en interesses zijn nog steeds van deze wereld, terwijl zij denken dat zij wederom-geboren christenen zijn! Zulke “christenen” zijn de meest ongelukkig mensen in de wereld. Mensen die volledig voor hun plezier en hun geld leven zijn gelukkiger dan zulke “christenen”! Zij echter die geheel en al voor God leven zijn uitzonderlijk gelukkig.

De miserabelste mensen in deze wereld zijn zij die proberen voor God en de wereld te leven. Het is alsof zij met hun twee benen in twee verschillende boten staan en elke boot in een andere richting vaart. Uiteindelijk valt men in het water.

Een afgod is elk voorwerp of onderwerp dat, in plaats van God zelf, een plek heeft in uw leven. Het kan zelfs een christelijke leider zijn die u zo bewonderd dat hij God in uw leven vervangt; of het kan een bepaald soort Bijbelse leer zijn die u aanhangt of bewonderd. Wanneer wij op een bepaald moment onszelf naar God toegekeerd hebben, dan moeten wij de rest van ons leven de Levende en Ware God dienen en wachten op de wederkomst van Zijn Zoon uit de hemel (1 Thess. 1 9-10). In de hiervoor genoemde Bijbelverzen zien wij de perfecte omschrijving wat oprechte bekering en geloof inhoudt. Alleen en christen die zich op deze wijze bekeerd heeft, heeft een goed fundament. Hij heeft geld, comfort, eten, slaap, de mening van anderen en wat al niet meer, de juiste plek in zijn leven gegeven en zich volledig naar God gekeerd. Zijn eerste doel om daarna voor te leven is om God te dienen. Hij kan een seculiere baan hebben, maar zijn eerste doelstelling is God te dienen. Hij dient God in de hele breedte en elk aspect van zijn leven, wachtend op de wederkomst van Christus uit de hemel. En wanneer Jezus terugkomt, dat zal Hij “ons verlossen van de komende toorn” (1 Thess. 1:10).

Het is voor iedere christen goed om voor zichzelf te onderzoeken of zijn leven overeenkomt met 1 Thessalonicenzen 1 :9-10.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Als standaard tekst worden voor vertalingen Nederlandse Bijbelteksten gebruikt uit de Herziene Statenvertaling.
In enkele gevallen kan om reden van uitleg een andere Nederlandse vertaling zijn gebruikt.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Voor meer informatie kunt u mailen naar: nederlands@cfcindia.com