Preken Compilaties Artikelen

De schat in aarden vaten

In 2 Corinthiërs 4:6 spreekt Paulus over de heerlijkheid van God, als de enige schat die wij op aarde (v.6) kunnen bezitten. Net zoals God in Genesis 1 het licht opdracht gaf om te schijnen, wil Hij ook in ons hart schijnen en dit licht zit in een aarden vat (2 Corinthiërs 4:7). Tot het einde van ons leven zullen wij allemaal alleen aarden vaten zijn. Het enige attractieve aan dit aarden vat is dat het Gods heerlijkheid in zich heeft.

Abraham en David waren in het Oude Testament rijk in materieel opzicht. Dat was een aardse schat, omdat in die tijd alle mensen rijkdom als schat ervaren hebben. Maar in het Nieuwe Testament gebruikt God een man als Paulus die arm was en geen enkele indruk maakte. De overlevering verteld ons dat de apostel Paulus slechts 1,50 meter groot was, een kaal hoofd had, een zogenaamde haviksneus bezat en het grootste deel van zijn leven ziekelijk is geweest. Wanneer hij opstond om te spreken, dan was het geen imposante persoonlijkheid, maar dit was wel de man die God gebruikte om de wereld “ondersteboven te keren” (Handelingen 17:6) omdat hij gezalfd was.  Eigenlijk zette Paulus de wereld weer rechtop, nadat de hele wereld, sinds Adam gezondigd had, ondersteboven was. Hij was een zwak aarden vat, maar wel één die de heerlijkheid van Christus in zich had en dat was waar het werkelijk om ging.

Veel mensen zijn onder de indruk van zogenaamde grote dienaren van God, die net als filmsterren op verhogingen staan.  Maar dat is niet de impressie die wij van Paulus krijgen van een ware dienaar van God. Hij was geen gouden vat. Hij was een aarden vat, een vat van klei. Wordt dus niet ontmoedigd wanneer u menselijke beperkingen en zwakheden bij uzelf ontdekt. Verzeker uzelf ervan dat er een grote heerlijkheid in u woont – dat u met een schoon geweten voor God kunt staan en altijd leeft onder de zalving van de Heilige Geest. Dat is wat echt belangrijk is.

Het licht in een aarden vat (2 Corinthiërs 4:6-7) doet ons herinneren aan Gideons leger van 300 soldaten, die allemaal een aarden kruik bij zich hadden met een licht erin. Deze 300 waren door God geselecteerd uit een grote groep van 32.000 soldaten en zijn een voorbeeld van de overwinnaars in de laatste dagen. Wanneer zij de strijd aangaan tegen satan, net zoals de soldaten, dan hebben zij een zwaard (het Woord van God). Maar zij hebben ook aarden vaten (kruiken) met brandende fakkels erin bij zich. Tegen de soldaten van Gideon werd gezegd dat zij hun kruiken stuk moesten slaan zodat hun licht kon schijnen. Wanneer u een licht in een aarden kruik plaats, dan zult u bijna geen licht zien schijnen, maar wanneer de kruik stuk is dan schijnt het licht volop in het rond.  Paulus verteld ons hoe zijn aarden vat gebroken moest worden zodat het leven van Christus zichtbaar werd. Hij moest allerlei kwellingen en beschuldigen doorstaan, hij werd geslagen maar werd ondanks dit alles niet in het nauw gebracht (vers 8-12). Dus was zijn aarden vat gebroken en werd het licht (het leven van Jezus) in hem zichtbaar. Veel gelovigen kunnen dit niet begrijpen en zijn hier ook niet echt in geïnteresseerd. Maar alleen deze weg van het kruis is de weg van het leven.

Wanneer u een korrel graan in de grond stopt, dan breekt de harde schil open. Alleen dan kan het leven wat in de korrel zit vrijkomen. Zelfs in ons, wedergeboren christenen, zit aan de buitenkant vanuit ons zielse karakter en ons vlees, een harde schil die gebroken moet worden. Alleen dan kan het licht van Gods heerlijkheid vanuit ons binnenste schijnen. Dit is een principe wat wij in de hele Bijbel kunnen zien. Toen de vrouw met de gesloten albasten kruik bij Jezus kwam, zat de heerlijke parfum erin. Maar niemand in het huis kon de geur van de parfum ruiken totdat de kruik gebroken was. Op dezelfde wijze moet God ons door verschillende omstandigheden leiden totdat ons oude leven “gebroken” is. Dan zijn wij voor veel mensen om ons heen niet meer aantrekkelijk. U kunt naar anderen wel slim willen overkomen, maar God zegt “laat mij dat verlangen in jou breken”. De mens bestaat uit geest, ziel en lichaam. Er woont een fantastische heerlijkheid in onze geest wanneer Jezus bij ons binnen komt, maar ons zielenleven verhindert deze heerlijkheid om te kunnen schijnen. Dat is de reden waarom God toestaat dat er dingen in ons leven gebeuren waardoor wij “gebroken” worden, zodat wij volledig in Zijn dienst kunnen staan.

2 Corinthiërs 4:10-11 zijn verzen die door de meeste christenen verkeerd begrepen worden. Veel gelovigen zijn gretig om een evangelie te horen dat over fysieke wonderen in hun leven spreekt. Wanneer u echter wilt dat het leven van Jezus zich in uw leven manifesteert, dan is dat hetgeen waar deze verzen over spreken. Wij moeten het sterven van Jezus in ons lichaam met ons meedragen. Wat is dit “sterven van Jezus”? Dat is het sterven aan onszelf en onze ik-gerichte manier van leven, op de wijze zoals Jezus dat zijn hele 33½ jaar van Zijn leven hier op aarde heeft gedaan (Johannes 6:38). Dat betekent dat wij op gebeurtenissen in ons leven op de wijze moeten reageren zoals Jezus dat deed toen Hij op aarde was. Hoe reageerde Hij eigenlijk toen de mensen Hem de duivel noemden. Toen Judas Iskariot Zijn geld gestolen had. Toen de mensen Hem bespuugden. Toen de mensen Hem een onwettig zoon (de zoon van Maria) noemden. Toen de mensen Hem uitscholden, Hem beroofden, Hem mishandelden. Toen de mensen Hem vertelden dat Hij moest stoppen met prediken en Hem uit de synagoge gooiden? Hij stierf aan menselijke eer, prestige, reputatie, zelfrespect en aan Zijn eigen Ik. Dat is wat “het sterven van Jezus” betekent. U en ik hebben geen deel aan het sterven van Jezus op Golgotha. Wij kunnen niet sterven voor de zonden van de wereld, maar er was een sterven in Zijn leven dat iedere dag van Zijn leven op aarde gebeurde. En dat is het sterven wat wij met Hem moeten delen.

Waarom wordt het “het sterven van Jezus” genoemd? Omdat Jezus de eerste Persoon was die op deze manier van de weg van het sterven aan de eigen ik en de dingen van deze wereld bewandelde. Hij stierf aan alles wat menselijk was en manifesteerde op die wijze de glorie en eer van de Vader. U en ik worden opgeroepen om in de voetsporen van Jezus te wandelen. In 2 Corinthiërs 4:17-18 zegt Paulus: “De moeilijkheden van dit moment zijn niet erg en duren maar kort, als je ze vergelijkt met de heerlijke, eeuwige dingen die we daardoor nog zullen krijgen”. Maar deze heerlijke en eeuwige dingen kunnen wij alleen bemachtigen wanneer: “we niet letten op de zichtbare dingen, maar op de onzichtbare dingen. Want de zichtbare dingen zijn tijdelijk, maar de onzichtbare dingen zijn eeuwig”. Dat betekent dat wij niet vanuit menselijk perspectief, maar vanuit Gods standpunt naar ons lijden kijken. Er is een heerlijkheid van God die door dit soort beproevingen in ons leven uitwerkt en wij dichter bij het hart van Jezus komen. Dat is waarom wij bemoedigd worden en dat is de manier waarop wij een bediening toebedeeld kunnen krijgen. Wij vinden geen plek om in dienst van de Here te staan door alleen maar Gods Woord te bestuderen.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Als standaard tekst worden voor vertalingen Nederlandse Bijbelteksten 
gebruikt uit de Herziene Statenvertaling.
In enkele gevallen kan om reden van uitleg een andere Nederlandse 
vertaling zijn gebruikt.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Voor meer informatie kunt u mailen naar: nederlands@cfcindia.com
----------------------------------------------------------------------------------------------------------