Preken Compilaties Artikelen

Geestelijke groei en gemeenschap

Geestelijke groei:

In Efeziërs 4:3-13 spreekt Paulus over de noodzaak van de eenheid in het Lichaam van Christus. Hij zegt dat wij, als gelovigen, “onze uiterste best moeten doen om de eenheid in de Geest te bewaren … zodat wij de eenheid in het geloof bereiken”. Er kunnen veel terreinen zijn waarin wij als gelovigen niet gelijk denkend of gelijk gestemd zijn. U kunt het bijvoorbeeld niet eens zijn met mijn visie dat de gemeente door de grote verdrukking gaat, voordat Jezus terug komt om haar op te halen. U kunt van mening zijn dat Jezus terug komt voor de grote verdrukking. Er kunnen andere vergelijkbare verschillen van mening zijn. Wij hebben niet allemaal dezelfde denkwijze in alle geloofszaken, maar tot die tijd moeten wij één zijn van geest. Wij hoeven niet in alle geloofszaken hetzelfde te denken voordat wij één zijn van geest.

Wij moeten geleidelijk groeien tot “volwassenheid, tot de volheid van Christus” (Efeziërs 4:13). Ons doel moet zijn dat wij zelf groeien en anderen helpen om tot deze volheid te groeien. Wij moeten niet als jonge kinderen blijven, “die op en neer en heen en weer geslingerd worden door de wind, en laten ons dan ook niet meer door van alles beïnvloeden. Ook niet door de verkeerde leer van slimme mensen die ons op een dwaalspoor willen brengen” (Efeziërs 4:14).

God staat het toe dat wij blootgesteld worden aan misleiding en verkeerde leer, zodat wij kunnen groeien in onderscheidingsvermogen. Ons onderscheidingsvermogen kan zich op geen andere manier ontwikkelen. Dat is de reden waarom Hij toestaat dat zich zoveel misleiders en valse profeten binnen het christendom bewegen. Hierdoor kunnen wij onderscheiden wiens geest verkeerd is en wiens geest goed is. Wij hoeven anderen niet te oordelen, maar wij moeten wel onderscheiden. Dan worden onze geestelijke zintuigen geoefend. In (Efeziërs 4:15) worden wij opgeroepen om “in liefde de waarheid te spreken om op die wijze naar Hem toe te groeien”. Merk hierbij op dat er een balans is tussen waarheid en liefde. Moeten wij de waarheid uitdragen? Ja, altijd. Is het toegestaan dat wij dat op iedere manier doen? Nee. Wij moeten de waarheid in liefde uitdragen. Wanneer u niet in staat bent om de waarheid in liefde uit te dragen, dan moet u wachten totdat u genoeg liefde voor anderen heeft om de waarheid te vertellen. Liefde is het bord waarop u met een stift de waarheid kunt schrijven. Wanneer u probeert om de waarheid zonder dit bord te schrijven, dan schrijft u het in de lucht. Er is niemand die begrijpt wat u schrijft. Door altijd in liefde de waarheid uit te dragen, tijdens een preek, het geven van onderwijs of in privé omstandigheden, kunnen wij in alle aspecten groeien en “steeds meer één worden met Christus, die het hoofd is van het lichaam”.

Gemeenschap:

In (Efeziërs 4:16) zegt Paulus dat “door Hem het lichaam prachtig wordt samengevoegd, elk deel [gewricht] helpt de andere delen naar vermogen, zodat het hele lichaam gezond groeit en vol liefde is”.

Met de delen (gewrichten) wordt hier gemeenschap bedoelt. Kijk maar eens hoeveel gewrichten er in één arm zitten. Er zit een gewricht in de schouder, een ander in de elleboog, één in de pols en dan nog drie in iedere vinger, dus tenminste 17 stuks. De gewrichten zorgen er voor dat de arm zonder problemen kan functioneren. Wanneer u een krachtige bovenarm zou hebben en een krachtige onderarm, maar  uw elleboog stijf zou zijn, wat zou u dan met de arm kunnen doen? Niets. Het is juist de kracht die de arm vrij laat functioneren. Het laat ook de gewrichten op de juiste wijze functioneren. Overweeg dit als voorbeeld voor het functioneren binnen het Lichaam van Christus. Hier hebben wij een goede broeder, als de krachtige bovenarm. En is er een andere goede broeder als een krachtige onderarm. Zij kunnen echter niet met elkaar samenwerken. Dit is tegenwoordig de tragedie binnen het Lichaam van Christus. In het menselijk lichaam heet dit artritus en is erg pijnlijk. Veel kerken en gemeentes hebben artritus. Wanneer onze gewrichten goed functioneren dan is er geen geluid, maar wanneer er artritus in een lichaam aanwezig is dan kraken de gewrichten en elke beweging veroorzaakt een ongezond geluid en pijn. Onder veel gelovigen is het hetzelfde in wat men gemeenschap noemt. Het kraakt en maakt ongezonde geluiden. Wanneer de gewrichten echter goed functioneren dan hoort men helemaal niets. Dit is hoe de samenwerking en gemeenschap tussen elkaar behoort te zijn. Wanneer dat niet het geval is dan moet u medicijnen nemen tegen artritus, namelijk: Sterven aan uw “eigen ik” of wel “ons egoïsme overboord gooien”. Dan zult u gezond worden en uw samenwerking (gemeenschap) met anderen wordt glorieus. Dat is Gods wil voor het Lichaam van Christus.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Als standaard tekst worden voor vertalingen Nederlandse Bijbelteksten gebruikt uit de Herziene Statenvertaling.In enkele gevallen kan om reden van uitleg een andere Nederlandse vertaling zijn gebruikt.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Voor meer informatie kunt u mailen naar: nederlands@cfcindia.com