Preken Compilaties Artikelen

Nu weet Ik dat u godvrezend bent

In Genesis 22:12 lezen wij voor de eerste keer in de Bijbel dat God over een man getuigd door te zeggen: “Nu weet Ik dat u godvrezend bent”. Dat was tegen Abraham toen hij Izaäk wilde offeren. Abraham was in 125 jaar toen God hem opnieuw testte. Deze keer ging het erom of Abraham God nog steeds boven alles liefhad, zoals in het begin. God zei tegen hem: “Offer uw zoon Izaäk. Ik vraag u niet om dat morgen te doen. Nee, doe het op de berg Moria, een reis van drie dagen. Gebruik deze drie dagen om erover na te denken”. God zal ons nooit vragen om iets haastig te doen. Abraham loopt drie dagen lang, berekend wat het hem gaat kosten en legt daarna Izaäk op het altaar en zegt: “Heere, hier is wat U vroeg. Ik heb U meer lief dan mijn allerliefste aardse bezit”.

Dit liet de toewijding van Abraham zien, maar ook die van Izaäk. Izaäk was als een 25-jarige jonge man veel sterker dan de 125 jarige Abraham. Abraham zou nooit in staat geweest zijn om Izaäk op het altaar vast te binden wanneer Izaäk zijn medewerking niet gegeven zou hebben. Dit laat zien dat Abraham zijn zoon geleerd had om hem te gehoorzamen. Gezegend is de man die zijn kinderen zodanig heeft opgevoed dat zij zelfs gehoorzaam zijn wanneer de vader tegen hun zegt: “Ik ga jou nu als offer aan God aanbieden. Ga hier maar liggen”, dat zij dan zullen gaan liggen en zeggen, “okay pappa, doe wat u doen moet”. U kunt er zeker van zijn dat een dergelijke vader godvrezend is. Abraham noemde dit een daad van “aanbidding” van God (Genesis 22:5 HB). Dit is de eerste keer dat het woord “aanbidden” in de Schrift voorkomt – dit is wat ware “aanbidding” betekent. De Vader zoekt ook vandaag nog ware aanbidders.

God zag de toewijding van Abraham aan Hem en zei: “Nu weet Ik dat u godvrezend bent” (Genesis 22:12). Dit is de eerste keer dat in de Schrift vermeld wordt dat een man godvrezend was en God compleet gehoorzaamde door te zeggen: “God ik heb u meer lief dan mijn meest geliefde aardse bezit”. Abraham had 50 jaar daarvoor Ur verlaten omdat hij God meer liefhad dan zijn familie. 50 jaar later was zijn liefde voor God niet het minst afgenomen. Uit zo’n man is Jeruzalem voortgekomen. Wat een voorbeeld om na te volgen.  Gezegend bent u wanneer u op dergelijke wijze, alle dagen van uw leven, deze weg kunt bewandelen.

Abraham noemde deze plaats, “Jehova Jireh”- De HEERE zal voorzien Genesis 22:14. Dit is een woord - als een belofte - wanneer wij met welk probleem in ons leven dan ook te maken hebben, “God zal u alles geven wat u nodig hebt” (Filippenzen 4:19).

Het is hier, op de berg Moria dat Abraham een glimp opvangt van het hart van God, die op een dag, 2000 jaar later, Zijn Zoon offert. Jezus refereerde hier na in Johannes 8:56 HB, “Abraham keek met blijdschap uit naar de dag van mijn komst. Hij zag Mij komen en was erg blij". God was zo verrukt van Abraham’s houding die hij hier liet zien, dat Hij opdracht gaf om, 2000 jaar later, de tempel op diezelfde plaats te bouwen (2 Kronieken 3:1). Ook vandaag de dag nog wordt het huis van God gebouwd door hen die Godvrezend zijn net als Abraham.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Als standaard tekst worden voor vertalingen Nederlandse Bijbelteksten gebruikt uit de Herziene Statenvertaling.
In enkele gevallen kan om reden van uitleg een andere Nederlandse vertaling zijn gebruikt.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Voor meer informatie kunt u mailen naar: nederlands@cfcindia.com