Preken Compilaties Artikelen

Wordt geleid door de Geest

In Galaten 5:1, zegt Paulus dat Christus gekomen is om ons vrijheid te geven. Wij moeten nooit toestaan dat iemand ons weer in de slavernij van de wet brengt. Wij moeten nooit meer onderworpen zijn aan tradities en wetten van een bepaalde groep in onze gemeente. Tegelijkertijd moeten wij deze vrijheid niet gebruiken als een excuus om te zondigen (Galaten 5:13). Veel gelovigen hebben genade en christelijke vrijheid verkeerd begrepen en zijn er daardoor slechter aan toe als wanneer zij onder de wet zouden zijn geweest – zij leven als slaven van hun eigen vlees.

De enige juiste weg om vrij te zijn van de wet is door geleid te worden door de Heilige Geest, anders zinken wij nog verder weg als leven onder de wet en leven wij in zonde. Alleen zulke gelovigen kunnen verklaren dat zij vrij zijn van de wet (Galaten 5:16-18). Er zijn dus drie niveaus waarin een gelovige kan leven:

1. Geleid door de Heilige Geest (het hoogste – nieuwe verbonds - niveau); of

2. Geleid worden door de wet (het oude verbondsniveau); of

3. Geleid worden door het vlees (eigen verlangens en het laagste niveau).

Bekijk deze drie leefniveaus eens als drie verdiepingen van een flatgebouw. Wanneer u niet op de derde verdieping woont (geleid door de Geest), en u maakt de tweede verdieping onbewoonbaar (geleid door de wet), dan wordt u gedwongen om op de begane grond te leven (geleid door het vlees). Wanneer u zegt “ik leef niet onder door de wet, want Jezus heeft de wet te niet gedaan”, dan is het maar beter wanneer u geleid wordt door de Geest, anders daalt u af naar het niveau van het vlees. Dit is wat er met heel veel gelovigen is gebeurd. Zij hebben in Galaten gelezen dat zij niet onder de wet zijn, wat tot gevolg heeft dat zij leven naar het vlees. Dat is de reden waarom wij tegenwoordig veel christelijke leiders tegenkomen die ergere dingen doen dan zij die onder de wet leefden.

Waaraan kan men onderscheiden wanneer gelovigen, die zeggen dat zij onder genade leven, toch leven volgens de verlangens van hun eigen vlees? Dit komt omdat zij de wet overboord gegooid hebben. Er staat: “Als u echter door de Geest geleid wordt, bent u niet onder de wet” (Galaten 5:18). De wet is nodig voor hen die niet door de Heilige Geest geleid willen worden.

De boodschap in Galaten is niet “Gooi de wet maar overboord”. De boodschap is: “Doe alleen afstand van de wet wanneer u tot een leven in de Heilige Geest gekomen bent”. Dan laat de Heilige Geest ons zien wat een leven naar het vlees betekent (Galaten 5:19-21) namelijk: overspel, hoererij, onreinheid, losbandigheid, afgoderij, toverij, vijandschappen, ruzie, afgunst, woede-uitbarstingen, egoïsme, onenigheid, afwijkingen in de leer, jaloersheid, moord, dronkenschap, zwelgpartijen, en dergelijke.

Vindt men deze dingen alleen onder ongelovigen? Helaas niet! Zelfs zogenaamde gelovigen geven zich over aan deze zonden. Waarom? Omdat zij afstand gedaan hebben van de wet voordat zij een leven in de Heilige Geest zijn binnen gegaan. Zij zullen het Koninkrijk van God niet beërven (Galaten 5:21). Anderzijds zal bij hen die geleid worden door de Heilige Geest de vrucht van de Geest zichtbaar worden namelijk: “liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, zelfbeheersing” (Galaten 5:22-23) en hun leven hierdoor gekenmerkt worden. Wanneer wij leven door de Geest, laten wij dan ook wandelen door de Geest.

Bron: http://www.cfcindia.com/nederlands/
Voor meer informatie kunt u mailen naar: wftw@cfcindia.com