Preken Compilaties Artikelen

Geloof getest als zuiver goud

 “Wees dus blij, ook al hebben jullie het nu een korte tijd heel moeilijk. Met die moeilijkheden wordt jullie geloof getest. Net zoals goud wordt getest in vuur” (1 Petrus 1:6-7) BGT.

De apostel Petrus zegt in 1 Petrus dat de beproevingen waar wij op aarde mee te maken hebben, “voor een korte periode” zijn (1 Petrus 1:6). Uitgaand van de eeuwigheid is zelfs 100 jaar een korte periode. Wij moeten in het midden van beproevingen die wij ondergaan altijd uitgaan van het perspectief van de eeuwigheid. Alle apostelen gingen uit van dit perspectief. Jakobus refereert er in Jakobus 4:14 na dat ons leven als mist is; zo is het er en zo is het weer weg. Paulus refereert naar ons “kortstondige moeilijkheden” in 2 Korintiërs 4:17. Vergeet hierbij niet dat het onderwerp in 1 Petrus mogelijk is door de genade van God. Eén van de eerste dingen die wij ons moeten beseffen is dat zij die oprechte genade van God ontvangen, te maken krijgen met allerlei vormen van moeilijkheden waarmee hun geloof op de proef gesteld wordt.

Het doel van deze moeilijkheden is om te laten zien of uw geloof oprecht is – zoals “goud getest wordt in vuur”. Wanneer goud uit de diepte van de aarde gedolven wordt, dan is het geen zuiver goud. De enige manier om het te zuiveren is door het in vuur te laten smelten. Men kan goud niet zuiveren door het te schrobben met water en zeep. Dat verwijdert alleen het vuil dat aan de oppervlakte zit. Om echter de metalen en andere stoffen, die in het goud gemixt zitten, te verwijderen, moet de mix in het vuur gedaan worden. Dan smelten alle ijzer en andere elementen eruit en drijven zichtbaar aan de oppervlakte. Wat daarna overblijft is puur goud.  De beproevingen waar u door heen gaat kunnen heftig zijn. Het doet pijn, u ervaart het alsof u in brand staat. Het enige doel is dat u die dingen die onzuiver zijn uit uw leven verwijderd. Neem als voorbeeld landen waar christenen vervolgd werden en nog worden en hun eigendommen geconfisqueerd werden, wat was het gevolg hiervan? Zij werden pelgrims met nog meer passie. Zij zaten veel minder vast aan hun eigendommen nu zij niets meer hadden. Maar daar waar geen vervolgingen zijn, daar kunnen de meeste ware christenen erg gehecht zijn aan hun vastgoed en hun bezittingen. Wij kunnen denken dat wij er niet aan gehecht zijn, maar dan misleiden wij onszelf. Dus kan God daarom op een dag vervolging in ons land toestaan om ons te zuiveren.

Ik heb gehoord dat, toen de communisten in Rusland aan de macht waren, christenen geen voortgezet onderwijs mochten volgen en niet voor een goede baan in aanmerking kwamen. Zij konden alleen banen krijgen als gemeente reiniger, schoonmaker of vergelijkbare functies. In dit soort omstandigheden raakt men het gehecht zijn aan eer en het gevoel belangrijk te zijn, door het hebben van een invloedrijke en belangrijke positie, snel kwijt. Al het onzuivere van het goud is weggebrand en wij zijn echt zuiver aan het worden. Dat is de reden waarom tegenwoordig, op plaatsen met veel vervolgingen, u de meest zuivere en oprechte christenen kunt vinden. Dat is de reden waarom ik nooit bid dat er vandaag de dag geen christenen vervolgt zullen worden – want dat zou betekenen dat ik bid tegen de zuivering van de gemeente van Christus. Ik bid niet om vervolging, maar ik bid ook niet om vervolging te voorkomen. De Heere weet op ieder moment wat het beste is voor Zijn gemeente. Dus laat ik het aan Hem om te beslissen. Wat er ook gebeurd is voor mij hetzelfde. Dit zal onze houding zijn wanneer wij de ware genade van God ontvangen.

Petrus gaat verder door te zeggen dat het gevolg hiervan is dat wij veel lofprijs, glorie en eer aan Christus zullen geven wanneer Hij terugkomt. Zelfs wanneer wij, in het midden van de beproevingen, Jezus fysiek niet kunnen zien, houden wij nog steeds van Hem, vertrouwen wij nog steeds op Hem en verblijden wij ons met grote blijdschap. Petrus heeft Jezus persoonlijk gezien, maar Jezus zegt in Johannes 20:29 tegen Thomas, in het bijzijn van o.a. Petrus: "Geloof je pas nu je Mij hebt gezien? Wat is het heerlijk als mensen die Mij niet gezien hebben toch geloven!" (BB) Ik weet niet hoeveel van jullie dit vers geloven – dat wij, die Jezus nog nooit in levenden lijve hebben gezien, gezegender zijn dan mensen als Petrus, Thomas e.a. die Hem in levenden lijve gezien hebben. 1 Petrus 1:8 verwoordt het zo: “Ook al hebt u Hem nog nooit gezien, toch houdt u van Hem. U vertrouwt op Hem, hoewel u zich geen voorstelling van Hem kunt maken. En u hebt een bijna hemelse blijdschap" (HB). Petrus gaat in vers 9 verder door te zeggen wat het gevolg is wanneer wij in geloof door deze beproevingen heen gaan; "omdat u erop vertrouwt gered te zullen worden". De apostel sprak vaker over de redding van onze zielen dan gered te worden van de hel.

Onze ziel heeft van Adam egoïsme en trots en veel andere slechte en kwade dingen geërfd. Wij moeten ervoor zorgen dat wij gered zijn van deze verkeerde dingen die wij van Adam overgenomen hebben, zoals het gehecht zijn aan materiële dingen, onze liefde om vereerd te worden en onze egoïstische levensstijl. Heftige beproevingen en vervolging helpen ons voor het overgrote deel om vrij te worden van veel kwaden.

Denk eens aan de beproevingen die het hebben van een verstandelijk gehandicapt kind met zich mee brengt. Sommigen zien dit als een “ongeluk”. Er zal niemand zijn die bidt om een dergelijk kind te mogen krijgen. God staat het echter toe dat een gezin dat van Hem houdt een dergelijk kind krijgt en wij kunnen er verzekert van zijn dat God zoiets zal doen weerkeren ten goede. Ik heb gemerkt dat gezinnen die zulke kinderen hebben, er een grotere tederheid en geest van opoffering en dienstbaarheid onder de andere kinderen van het gezin aanwezig is dan bij gezinnen zonder een dergelijke beproeving. Onbewust ontstaat er heel vaak een vorm van trots in de harten van ouders die kinderen hebben die slim en tot veel in staat zijn. Trots hoort niet in de hemel thuis; het hoort in de hel, maar is jammer genoeg te vinden in veel gelovige gezinnen.

God staat het toe dat veel van Zijn kinderen geconfronteerd worden met beproevingen. Hij weet, in Zijn grote wijsheid, precies wanneer Hij ze moet toestaan. Wanneer wij voor de Heere staan, dan zullen wij ontdekken dat God nooit één enkel fout heeft gemaakt met iedere beproeving die Hij heeft toegestaan in ons leven. Bij iedere door Hem toegestane beproeving in ons leven zullen wij op die dag ontdekken dat het gebeurde om ons te zuiveren. Wanneer u dat gelooft, dan bent u in staat om te allen tijde God te loven en te prijzen. U zult dan een onuitsprekelijke blijdschap ervaren in het midden van uw beproevingen, wat resulteert in de redding van uw ziel. Dit is wat de profeten in vroegere tijden probeerden te begrijpen, maar niet konden. Zelfs de engelen hebben hier lang naar gezocht (1 Petrus 1: 10-12). Maar heeft de Heilige Geest, die vanuit de hemel is gestuurd, heeft mensen gezalfd om het evangelie te verkondigen. Daarom zegt Petrus; sinds wij zo’n prachtig evangelie hebben en wij voor een korte periode door deze beproevingen moeten gaan, dat wij ons verstand moeten gebruiken, onze ogen gericht moeten houden op de wederkomst van Christus en niet in de war raken door de beproevingen waarmee wij geconfronteerd worden (1 Petrus 1:13).
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Als standaard tekst worden voor vertalingen Nederlandse Bijbelteksten gebruikt uit de Herziene Statenvertaling.
In enkele gevallen kan om reden van uitleg een andere Nederlandse vertaling zijn gebruikt.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Voor meer informatie kunt u mailen naar: nederlands@cfcindia.com