Preken Compilaties Artikelen

Vrij zijn van angst

Satan is de schepper van angst. Jezus was net zo gekant tegen angst als tegen zonde. Hij zei heel vaak tegen Zijn toehoorders: “Wees niet bang” (vreest niet), net zoals Hij zei: “Zondig niet”. Jezus streed net zo tegen mensen die in angst leven als tegen hen die in zonde leven. Omdat wij in de Here vertrouwen hoeven wij nooit bang te zijn. Wanneer wij per ongeluk struikelen en bang of angstig voor iets worden, dan moeten wij hier onmiddellijk mee stoppen, onze angst voor God belijden en op Hem vertrouwen dat Hij voor ons zorgt.

Satan valt op veel manieren het werk van God aan, maar God beantwoordt de gebeden van Zijn kinderen. Jezus zei een keer dat bepaalde demonen alleen uitgedreven kunnen worden door bidden en vasten. Dat betekent dat sommige demonen daar zullen blijven waar zij vastgeroest zijn en het werk van God hinderen. God heeft ervoor gezorgd dat ons werk op aarde van ons –het Lichaam van Christus- afhangt. Dit is een groot voorecht, maar brengt ook een grote verantwoordelijkheid met zich mee. De Here heeft beloofd dat de duistere machten Zijn gemeente niet zal overheersen.

Er zijn veel antichristelijke krachten in de wereld werkzaam, maar God heeft ons niet de geest van angst gegeven. Zij die Hem eren zullen door Hem geëerd worden. Dus moeten wij nooit toestaan dat wij door welke angst dan ook gedreven worden. Net als David, die de wapenrusting van Saul weigerde, willen wij fysiek niet afhankelijk zijn van mensen of van een menselijke arm om ons op welk moment dan ook te helpen. David vocht tegen Goliath met geestelijke wapens, namelijk de Naam van de Here. De wapens die wij hebben zijn ook geestelijk (“Ik strijd met Gods wapens, niet met menselijke, om elke tegenstand te breken” 2 Korintiërs 10:4) en wij zullen zeker overwinnen. Altijd.

Jezus zei tegen ons dat Hij ons in een verdorven wereld zal sturen, “als schapen onder wolven”, maar Hij zei in hetzelfde bijbelvers ook tegen ons om “voorzichtig als slangen” te zijn (Mattheüs 10:16).

De Heere heeft alle gezag in de hemel en op aarde en heeft ons beloofd dat Hij altijd bij ons zal zijn en dat gezag namens ons zal uitvoeren, wanneer wij er op uit gaan om onder alle volken discipelen te maken (Mattheüs 28:19-20). Het is voldoende wanneer Hij met ons is. Met Hem aan onze zijde kunnen wij iedere tegenstand tegemoet treden, zelfs van de hele wereld.

Jezus sprak in Johannes 14:27 de woorden: “Mijn vrede laat Ik bij u achter. Die vrede is heel anders dan die van de wereld. Wees dus nooit meer bang of ongerust”.

Gods Woord geeft ons de opdracht: “Laat niemand u een verrader noemen, omdat u God trouw blijft. Raak niet in paniek als u ziet wat de mensen om u heen doen…. U hoeft voor niets bang te zijn, uitgezonderd voor de HERE van de hemelse legers! Als u voor Hem ontzag hebt, hoeft u voor niets anders bang te zijn” (Jesaja 8:12-13 HB).

“God heeft gezegd: ‘Ik zal altijd voor u zorgen; Ik zal u nooit in de steek laten’ Daarom kunnen wij goede moed hebben en zeggen: ‘De Here helpt mij; daarom hoef ik niet bang te zijn voor wat een mens mij kan aandoen…. Jezus Christus was, is en blijft voor altijd Dezelfde" (Hebreeën 13:5-8).

Er zijn twee dingen die wij moeten onthouden met betrekking tot “angst”:

1. Wij moeten nooit een beslissing nemen die voortkomt uit angst, maar altijd gebaseerd is op vertrouwen in God.

2. Angst is hét wapen van satan, dus iedereen die probeert anderen angst aan te jagen of te bedreigen werken samen met satan (zelfs wanneer zij zich daar niet bewust van zijn). Wij moeten die wapens dan ook nooit tegenover wie dan ook inzetten (zie Efeziërs 6:10 en 2 Timotheüs 1:7).

God gebruikt het kwaad van anderen tegen ons om ons nieuwe openbaringen over Zijn Woord te geven. Ook geeft Hij ons nieuwe inzichten van Zijn genade, die wij anders niet gekregen zouden hebben.

Gods Woord zegt: “Want we strijden niet tegen mensen, maar tegen de onzichtbare leiders, machten en heersers van deze donkere wereld. Dus tegen de duivelse geesten in de geestelijke wereld” (Efeziërs 6:12 BB). De Here leerde mij vanuit dit bijbelvers dat, wanneer ik effectief satans legers wilde bestrijden, ik nooit tegen mensen van vlees en bloed moet vechten.

Onder het oude verbond vochten de Israëlieten tegen mensen van vlees en bloed, maar in het nieuwe verbond moet wij nooit de strijd aanbinden tegen mensen, maar alleen vechten tegen satan en zijn demonen. Jezus liet dat door Zijn eigen voorbeeld aan ons zien. Veel gelovigen zijn niet in staat om satan te overwinnen, omdat zij met hun echtgenotes, hun echtgenoten, hun naasten en andere gelovigen enz. ruziën.

Maak de beslissing om in de toekomst nooit meer een gevecht aan te gaan met geen enkel mens van vlees en bloed, dan zult u effectief zijn in uw strijd tegen satan. Wanneer wij onvoorwaardelijk Gods wegen volgen, dan zullen wij te allen tijde satan en zijn gemene voornemens overwinnen en zullen wij constant in overwinning leven.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Als standaard tekst worden voor vertalingen Nederlandse Bijbelteksten gebruikt uit de NBG 51 of Herziene Statenvertaling. In enkele gevallen kan om reden van uitleg een andere Nederlandse vertaling zijn gebruikt, zoals Het Boek.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Voor meer informatie kunt u mailen naar: cfc@cfcnederland.nl of wftw@cfcindia.com