Preken Compilaties Artikelen

Herders naar Gods hart

In Jeremia 3:14-15, beloofd de Heere: "Keer terug, afkerige kinderen, spreekt de HEERE, want Ík heb u getrouwd. Ik zal u nemen, één uit een stad en twee uit een geslacht, en Ik zal u naar Sion brengen. Ik zal u herders geven naar Mijn hart, die u zullen weiden met kennis en verstand. (Het Boek)

Het hoofdkenmerk van de ware gemeente van God is dat er herders zijn naar Gods hart.

"Sion" vertegenwoordigd de ware gemeente van de levende God. God brengt vanuit elke stad één, en vanuit elk gezin twee naar "Sion". Wij moeten naar dit Sion komen - de gemeente die de Heere aan het bouwen is - en Hij belooft dat Hij ons "herders zal geven naar Zijn hart", die ons zullen voeden in het kennen van Hemzelf (en niet alleen het kennen van de Bijbel) en in het begrijpen van Zijn wegen (en niet in het begrijpen van een leerstelling).

God is liefde - het belangrijkste kenmerk van liefde is dat het niet op zoek is naar eigen belang; het is niet egoïstisch. Dus, herders naar Gods hart zijn zij die niet op zoek zijn naar hun eigen belang. Zulke herders zijn niet op zoek naar geld en de eer van mensen. Zij zijn niet op zoek om bij mensen in een goed blaadje te komen of indruk op hen te maken, in plaats daarvan zoeken zij ernaar hoe zij gelovigen kunnen opbouwen om "ieder mens volmaakt zullen stellen in Christus Jezus" (Colossenzen 1:28). Overal waar God iemand kan vinden met dit verlangen - in ieder dorp of stad in de wereld - zal Hij Zijn gemeente bouwen.

De keerzijde is dat wij veel gevallen hebben gezien waar gelovigen de hoofddenominaties verlaten en op zoek gaan naar het "nieuw testamentische levenspatroon"; die hun leerstelling juist hebben, maar waar er liefde voor geld is, waar men zijn eigen belang dient en er toch van uit gaat dat zij het Lichaam van Christus aan het bouwen zijn. Verwarring en chaos is hierbij altijd het resultaat van hun werk, en wat uiteindelijk door hun eigen werken is opgebouwd is altijd Babylon.

Alleen daar waar God iemand kan vinden die niet op zoek is naar eigen belang, daar kan God Zijn ware gemeente bouwen. Eén enkele mens als deze, die de zorg van Gods hart voor mensen deelt, is waardevoller voor God dan duizend gelovigen die op zoek zijn naar hun eigen interesses.

Een herder naar Gods hart zijn betekent, opoffering, ongemak en lijden. Het houdt in dat men bereid moet zijn om niet begrepen te worden en tegenstand, weerstand en roddel blij te willen ondergaan. Wanneer zo een herder gezegend is met een vrouw die ook niet haar eigen belang zoekt, zodat hun huis open staat voor de Heere om datgene te doen wat Hij wil, dan is er geen grens in wat God door hun levens kan uitwerken.

Ik heb het hier niet over het bij elkaar brengen van grote aantallen mensen. Aantallen zijn geen kenmerk van Gods zegen. Veel bekende culten brengen meer mensen samen dan wie ook. Dat bewijst echter niets. Ik spreek hier dan ook over kwaliteit in het opbouwen van het Lichaam van Christus, daar waar ieder individueel lid God persoonlijk kent of leert kennen.

Zonder deze ontwikkeling zal iedere gemeenschap een plek zijn waar één blinde man vele blinden in de put leidt. Al hun gebedssamenkomsten gaan in de put, hun Bijbelstudies gaan in de put en hun kerkelijke samenkomsten gaan ook in de put!!
In de tijd van Jezus keek Hij om zich heen en zag dat de mensen rondliepen als schapen zonder herder. Dit is vandaag de dag niet anders.

Er is overal een grote behoefte aan herders naar Gods hart. Ik bedoel hier niet een oudste in een kerk. Nee, de grote wereldwijde gemeente (van Christus) heeft veel herders nodig - zij die een hart hebben voor het volk van God. Zulke herders hoeven niet eens oudsten te zijn, maar zij voeden en bemoedigen de schapen - dienen hen in blijdschap.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Als standaard tekst worden voor vertalingen Nederlandse Bijbelteksten gebruikt uit de Herziene Statenvertaling.
In enkele gevallen kan om reden van uitleg een andere Nederlandse vertaling zijn gebruikt.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Voor meer informatie kunt u mailen naar: nederlands@cfcindia.com