Preken Compilaties Artikelen

Het verschil tussen de oude mens en het vlees

Het land Kanaän, in het Bijbelboek Jozua, is niet een beeld van de hemel (zoals sommige gelovigen in hun liederen of gezangen zingen), omdat er in de hemel geen reuzen zijn die gedood moeten worden! Kanaän is beter te omschrijven als een Geest-vervuld leven van overwinning, waar de reuzen van de zonde – onze vleselijke verlangens – gekruisigd zijn. Alle reuzen werden niet in één keer gedood, maar één voor één.

Het volk Israël moest op hun reis naar Kanaän twee keer door een water trekken. De eerste was de Rode Zee en de tweede was de rivier de Jordaan. Beiden spreken van dood. Wij kunnen in 1 Korintiërs 10:1 lezen dat de tocht door de Rode Zee een beeld is van de waterdoop. De Jordaan is het beeld van de andere dood. Dit was toen Jezus, 1500 jaar later, werd gedoopt door Johannes de Doper.

De Bijbel leert ons dat onze oude mens (oude ik) door God gekruisigd is aan het kruis (Romeinen 6:6). Wij kunnen onze oude mens niet zelf kruisigen. De oude mens (de wil om te zondigen) is met Christus aan het kruis genageld. Het is God die dat gedaan heeft. Er is wel iets anders dat wij zelf moeten kruisigen, en dat is ons vlees (de opslagruimte van verlangens, onze “lusten”). Galaten 5:24 zegt: “Wie bij Jezus Christus hoort, heeft met zijn oude natuur en begeerten afgerekend; die zijn aan het kruis geslagen.”

Het vlees is niet hetzelfde als de oude mens. Het vlees met zijn verlangens is net als een roversbende die in ons hart komen en het verontreinigen. De oude mens is gelijk aan een ontrouwe dienstknecht, die in ons hart woont en ieder keer de deur open doet wanneer de rovers iets willen stelen. Welke van de twee is het die door God gedood wordt? Hij dood de ontrouwe dienstknecht. De roversbende is nog steeds gezond en wel. Dit is er de oorzaak van dat wij allemaal precies op dezelfde wijze, zowel voor onze bekering als erna nog steeds verleidt kunnen worden. De bewijst dat de rovers nog steeds leven en actief zijn. Zij willen nog steeds ons hart binnen dringen – zelfs nadat wij bekeerd zijn. Iets anders is echter wil in ons dood gegaan, namelijk de dienstknecht die de deur voor deze dieven open deed. God dode de eerste dienstknecht en plaatste een nieuwe dienstknecht in ons hart toen wij wederom geboren werden – een dienaar die de deur voor de dieven niet meer open wil doen. Wanneer er nu een verleiding op ons afkomt, dan zegt de nieuwe dienaar, “Nee”. Hoe komt het dan dat gelovigen in zonde vervallen? Dat komt omdat zij de nieuwe dienaar niet voldoende te eten geven! Dan is hij niet sterk genoeg om de deur voor de rovers dicht te kunnen houden. De rovers worstelen zich een weg naar binnen en daardoor zondigt de gelovige.

Er is echter een groot verschil tussen een ongelovige die zondigt en een bekeerde die zondigt, omdat de bekeerde niet wil zondigen en de ongelovige dit wel wil.  Dat is in feite de test of u wel echt wederom geboren bent of niet. Het bewijs van wedergeboorte is niet of u zondigt of niet, maar of u wilt zondigen ja of nee. Wanneer u nog steeds wilt zondigen, dan zou ik willen stellen dat u niet bekeerd bent. Wanneer iemand mij vraagt om gedoopt (ondergedompeld) te mogen worden, dan stel ik hem of haar de vraag: “Heeft u het verlangen om niet meer zondigen; zelfs niet één keer?” Ik vraag hem niet of hij niet meer zal zondigen, want er is niemand die kan zeggen dat hij of zij niet meer zal zondigen. Het is “het willen” wat de oude mens weergeeft!

Dit zijn de twee vormen van sterven waar het Nieuwe Testament over spreekt. Beiden worden prachtig uitgebeeld in de historie van Israël. Het leger van de farao werd in één ogenblik begraven onder de Rode Zee. Dat is het beeld van de “oude mens”. Wie zorgde daarvoor? Het was God die dat deed. De oude mens werd door God aan het kruis genageld. Daarna staken de Israëlieten de Jordaan over (Jozua 3:13 e.v.) wat het beeld is van nog een sterven. Wij accepteren dat onze verlangens (vlees) met Christus gekruisigd zijn. Dat is de houding van hen die in Christus zijn met betrekking tot hun lusten. De lusten zijn er nog steeds en de reuzen regeren nog steeds in het land, maar Jozua en de Israëlieten waren vastbesloten om ze één voor één te doden. Wij zijn het die zelf onze lusten (vleselijke verlangens) één voor één moeten doden, wanneer wij verleid worden. Wij moeten zelf onze vleselijke daden ter dood brengen, door de kracht die de Heilige Geest ons geeft (Romeinen 8:13). Dit is het grote verschil met het Egyptisch leger wat in één ogenblik door God begraven werd.

Gods Woord is zo accuraat wanneer het aankomt op zijn toepassing in het Nieuwe Testament. Wanneer wij onszelf open stellen voor de Heilige Geest, dan zal Hij deze verborgen dingen aan ons openbaren. De Bijbel is een opwindend boek. De oud testamentische beeldvorming is zo perfect en precies in het nieuw testamentische leven. De godvrezende mannen in het Oude Testament begrepen dit destijds niet alles, maar wij kunnen wel nu begrijpen wat deze gebeurtenissen tegenwoordig zo typerend maken. Het land Kanaän symboliseert ons lichaam dat vele jaren door de vele reuzen van verlangens is geregeerd. Wij hebben echter een standpunt ingenomen met betrekking tot die reuzen en zeggen: “Ik beschouw mijzelf als door voor de zonde”. Jezus zei dat wij iedere dag ons kruis moeten opnemen. Dat betekent niet het doden van de oude mens. De oude mens is al gekruisigd. Het kruis opnemen betekent dat wij iedere dag onze eigen wil - ons ik - (wat de Bijbel ons “vlees” noemt), in de kracht van de Geest, ter dood brengen.

Wanneer u in uw leven een slappe houding aanneemt ten opzichte van zonde, dan trekt u als het ware de kleren van uw oude mens weer aan (Efeziërs 4:22). Iemand die “naar het vlees blijft leven” zal geestelijk dood gaan – zelfs wanneer hij eens levend was (Romeinen 8:13, geschreven voor gelovigen, is kristal helder hieromtrent).
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Als standaard tekst worden voor vertalingen Nederlandse Bijbelteksten gebruikt uit de Herziene Statenvertaling.
In enkele gevallen kan om reden van uitleg een andere Nederlandse vertaling zijn gebruikt.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Voor meer informatie kunt u mailen naar: nederlands@cfcindia.com