Preken Compilaties Artikelen

Wees altijd blij in de Here

Er wordt in de brief van Paulus aan de Filippenzen veel nadruk gelegd op blijdschap. “Telkens wanneer ik voor u allen bid, doe ik het met blijdschap” (Filippenzen 1:4 GNB). “Wees blij in de Here; ik zeg het nog eens: Verheug u in Hem!” (Filippenzen 4:4 HB).

De Filippenzenbrief was geschreven toen Paulus in de gevangenis zat (Filippenzen 1:13). Het is uitdagend om te zien hoeveel Paulus over blijdschap en vreugde schreef terwijl hij in de gevangenis zat. Het is voor te stellen wanneer iemand preekt over blij en vol van vreugde te zijn wanneer de omstandigheden comfortabel zijn, maar het is iets anders om hierover te schrijven terwijl de omstandigheden waarin men zich bevindt zwaar zijn. De woorden die Paulus hier spreekt leren ons dat een christen blij kan zijn onder alle omstandigheden. Dat is de geest van Christus, de houding die Christus uitstraalde.

Jezus sprak het meest over blijdschap in de nacht voordat Hij gekruisigd werd (Johannes 15 en 16). Tijdens het laatste avondmaal zei Hij tegen Zijn discipelen: “Ik heb dit gezegd met de bedoeling dat mijn blijdschap in u zal zijn. U zult grote blijdschap ervaren”. “Dan zult u grote blijdschap ervaren en die kan niemand u meer afnemen”. “Ik wil mijn blijdschap aan jullie geven”. Hij stond op het punt om binnen een paar uur vals beschuldigd te worden en publiekelijk te worden gekruisigd alsof Hij een crimineel was. Toch ging Hij rond om Zijn blijdschap met anderen te delen en hen te bemoedigen.

Dit is de gezindheid en houding van Christus die Paulus in zich had. Hij was vol blijdschap in de gevangenis. Wij weten niet of Paulus, toen hij deze brief schreef, als gevangene onder huisarrest stond (Handelingen 28:16, 30-31) of dat hij werkelijk in een Romeinse gevangenis zat. De gevangenissen in Rome waren in die tijd donkere kerkers, vol met ratten, muskieten en kruipend ongedierte, waar de gevangenen op de vloer moesten slapen en erg weinig te eten kregen. Welke van de twee locaties het geweest mag zijn waar Paulus verbleven heeft, de omstandigheden waren zeker niet plezierig. Toch was Paulus onder de omstandigheden van gevangenschap vol van blijdschap zodat hij het evangelie kon verkondigen. Hij had geen verdriet door zelfmedelijden. Hij wilde geen medelijden van anderen. Hij was vol van vreugde en blijdschap.

Wat is Paulus een geweldig voorbeeld voor christenen die in overvloed en comfort leven, maar toch bij het minste en geringste ongemak direct klagen. Hoe vaak zien wij het niet om ons heen dat gelovigen begrip van anderen proberen te krijgen omdat zij een beetje in de problemen zijn of door een kleine beproeving heen gaan. Paulus zegt geen woord over zijn lijdensweg. Hij zegt: “Ik dank mijn God iedere keer als ik aan u denk; en telkens wanneer ik voor u allen bid, doe ik het met blijdschap” (Filippenzen1:3-4). Ik kan mij er een voorstelling van maken dat hij dit schreef na een hele nacht gestoken te zijn door muskieten, insecten, ongedierte en proberen de ratten weg te jagen die over de vloer van de kerker liepen. Waarschijnlijk schreef hij dit terwijl hij geen warme kleren aan had om hem te bedekken. Zijn vreugde kwam niet door zijn omstandigheden, maar door de werking van Gods genade die hij zag bij de gelovigen in Filippi.

Vele Jaren daarvoor werd hij door een visioen van de Here geleid om naar Filippi te gaan (Handelingen 16:9-12). Hij had dit visioen opgevolgd en was naar Filippi gegaan om mensen die in Filippi gevangen zaten de weg naar de Here te wijzen. De gevangenbewaarder die bekeerd was, was waarschijnlijk nu een oudste in de gemeente van Filippi die nu tegen de mensen in Filippi over Paulus gezegd zal hebben: “Ik zag deze man vol blijdschap in de gevangenis”. De blijdschap van Paulus kwam voort uit een vruchtbaar leven voor de Here. Wanneer u aan het eind van uw leven komt, dan is het feit dat in de dagen dat God u gezondheid en kracht gaf om uw leven in dienst van de Here te stellen, om mensen voor Zijn koninkrijk bijeen te brengen en Zijn gemeente op te bouwen, dat wat u vreugde en blijdschap geeft. Denk daar nu al aan, zodat wanneer u aan het einde van uw leven komt, net al Paulus God kunt danken, wat Hij voor u gedaan heeft.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Als standaard tekst worden voor vertalingen Nederlandse Bijbelteksten gebruikt uit de NBG 51 of Herziene Statenvertaling. In enkele gevallen kan om reden van uitleg een andere Nederlandse vertaling zijn gebruikt, zoals Het Boek.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Voor meer informatie kunt u mailen naar: cfc@cfcnederland.nl of wftw@cfcindia.com