Preken Compilaties Artikelen

Laatste 100 preken

Titel Spreker Datum Type
Afscheid nemen en loslaten Miel de Rechter 06 juni
In de woestijn van onvrede Miel de Rechter 06 juni
Zoek eerst het koninkrijk van God Thijs van Reijn 01 juni
Jezus vol genade en waarheid (Johannes 1:14-17) Thijs van Reijn 01 juni
Verantwoordelijkheid en vertrouwen Thijs van Reijn 01 juni
Hoe weet je dat de Bijbel het woord van God is? Thijs van Reijn 01 juni
Babel of Bijbel (Genesis 11:1-9) Job van Beek 31 mei
Het beseffen van onze tekortkomingen is de kans van God (2 Korinthe 4) Job van Beek 31 mei
Het koninkrijk in het Onze Vader - Mattheüs 6 en 24-25 Arie van Heijningen 30 mei
Niet tegen vlees en bloed Arie van Heijningen 30 mei
Bidt op deze wijze Arie van Heijningen 30 mei
Volgen we onze eigen agenda of Gods agenda? Miel de Rechter 29 mei
Persoonlijke opwekking (Jesaja 58) Arjan Baan 28 mei
Opwekking in Suriname Arjan Baan 27 mei
Gebedsonderwijs van Jezus (Mattheüs 6:5-15) Jacques Brunt 26 mei
De boodschap van Barnabas in Barneveld Jacques Brunt 26 mei
Leven in verwachting (2 Petrus 3:10-18) Jacques Brunt 26 mei
Het gevaar van de kleine vossen (Hooglied 2:1-17) Jacques Brunt 26 mei
Zie op het kruis (Johannes 13:31-35) Jurgen Tholel 25 mei
Het huwelijk (Efeze 5) Bart Ridderhof 24 mei
Jakobus #14: God keert het onrecht om (Jakobus 5:1-6) Thijs van Reijn 22 mei
Jakobus #13: De broosheid van het leven (Jakobus 4:13-17) Thijs van Reijn 22 mei
Jakobus #12: De weg terug naar God (Jakobus 4:5-10) Thijs van Reijn 22 mei
Jakobus #11: Vriendschap met de wereld is vijandschap met God (Jakobus 4:1-4) Thijs van Reijn 22 mei
Jakobus #10: Wijsheid in conflicten (Jakobus 3:13-18) Thijs van Reijn 22 mei
Jakobus #09: De krachtige impact van woorden (Jakobus 3:1-12) Thijs van Reijn 22 mei
Terleurstellingen en tegenslagen Miel de Rechter 18 mei
Volgeling, vriend, vreemdeling en voorbeels Miel de Rechter 18 mei
Zoek eerst het Koninkrijk van God (Mattheüs 6:19-34) Cees Fraanje 17 mei
Leven na een ramp! Cees Fraanje 17 mei
Als een brandhout uit het vuur gerukt Oscar Lohuis 15 mei
Verheerlijking van God door lijden Oscar Lohuis 15 mei
Gods vreugde en Golgotha (Jesaja 53, Johannes 12 en 19) Leander Janse 14 mei
Weerbarstige genade (Galaten 1:6-8, 5:1-15) Leander Janse 14 mei
De Koning komt naar Jeruzalem Jurgen Tholel 12 mei
Jezus wast de voeten van Zijn discipelen (Johannes 13:1-20) Jurgen Tholel 12 mei
De zaligsprekingen, de wetten van Gods koninkrijk (Mattheüs 5:1-11) Arie van Heijningen 09 mei
Uw wil geschiedde (Mattheüs 6) Arie van Heijningen 09 mei
Joël 2 Arie van Heijningen 09 mei
Als schapen te midden van wolven Jacques Brunt 08 mei
Het vuur van God brandend in jou Peter Baan 07 mei
De opstanding uit de doden (1 Korinthe 15) Henri van Maaswaal 05 mei
Vier lessen over de twaalf-jarige Jezus (Lukas 2:41-52) Henri van Maaswaal 05 mei
Niets kan ons scheiden Martin Penning 04 mei
De grootste vredesoperatie ooit Martin Penning 04 mei
Wie zal oms scheiden van God (Romeinen 8:31-39) Martin Penning 04 mei
Het boek Job; het lijden van een rechtvaardige Niek Jan van Egdom 02 mei
HEERE, zwijg niet bij mijn tranen (Psalm 39 & 88) Miel de Rechter 30 april
Wandel voor Mijn aangezicht Miel de Rechter 30 april
Het zesde teken - Lazarus staat op uit de dood (Johannes 11) Chris Verhagen 21 april
De kracht van de leeuw (Openbaring 5:1-5) Jacques Brunt 20 april
De dag van Gods oordeel zal komen (2 Petrus 3:10-18) Jacques Brunt 20 april
Oprechtheid te midden van verdrukking (Lukas 12:1-12) Jacques Brunt 20 april
Verheerlijking van God door aanbidding Leander Janse 17 april
Jezus alleen! (Fillipenzen 3:1-11) Leander Janse 17 april
Markus #3: Jezus' gezag voor onderwijs, vrijheid en genezing (Markus 1:21-45) Wijnand de Ridder 14 april
Markus #2: Het begin van de bediening van de Heer Jezus (Markus 1:9-20) Wijnand de Ridder 14 april
Een geadopteerd kind is een aanbiddend kind (Efeze 1 en 5) Martin Penning 13 april
Een zicht dat alles veranderd (Jesaja 6) Jacob Jan Matze 12 april
Elke gedachte gevangen (2 Korinthe 10:5-6) Jacob Jan Matze 12 april
Bidden in geloof (Jakobus 1:2-8) Frits Scheffer 04 april
Jakobus #08: redding door geloof of goede werken? (Jakobus 2:14-26) Thijs van Reijn 03 april
Jakobus #07: hoe beoordeel jij jezelf en anderen (Jakobus 2:1-9) Thijs van Reijn 03 april
Jakobus #06: twee pilaren van ware Godsdienst (Jakobus 1:27) Thijs van Reijn 03 april
Jakobus #05: Een dader van het woord (Jakobis 1:21-25) Thijs van Reijn 03 april
Jakobus #04: Gods medicijn voor polarisatie en conflict (Jakobus 1:19-20) Thijs van Reijn 03 april
Jakobus #03: de goedheid van God in beproeving (Jakobus 1:12-18) Thijs van Reijn 03 april
Jakobus #02: Hoe bid jij in beproeving (Jakobus 1:5-8) Thijs van Reijn 03 april
Jakobus #01: vreugde in beproeving (Jakobus 1:1-4) Thijs van Reijn 03 april
Zelf Zijn eigen broeders geloofden Hem niet (Johannes 7:1-13) Reinier Milort 25 maart
Verharden of volharden (1 Samuël 16:14-16) Reinier Milort 25 maart
Het evangelie op de pinksterdag Edward Koemans 24 maart
De wijnstok en Zijn vrucht Edward Koemans 24 maart
De betekenis van de doop op geloof en door onderdompeling (deel 2) Oscar Lohuis 23 maart
De betekenis van de doop op geloof en door onderdompeling Oscar Lohuis 23 maart
Besneden van hart om God in de Geest te dienen Arie van Heijningen 22 maart
En niet de dingen die op aarde zijn Arie van Heijningen 22 maart
Gods genadeladder in jouw leven Job van Beek 20 maart
Ben jij al uitgeput (Johannes 4) Job van Beek 20 maart
Geestelijke lessen uit een wondergebied Ronny Heyboer 18 maart
Het leven na het leven na dit leven Oscar Lohuis 17 maart
Licht aan het eind van een donkere tunnel (Jesaja 8) Arjan Baan 16 maart
Het gevaar van afdrijven - Hebreeën 2 Chris Verhagen 15 maart
Leiden en lijden Miel de Rechter 14 maart
Mefiboset - leven uit genade Miel de Rechter 14 maart
Een mens is in staat zelfs van God een afgod te maken Miel de Rechter 14 maart
Uiterlijke tekenen zeggen ons niets over de relatie met God - Simson Miel de Rechter 14 maart
Bidden voor en zalven van zieken (Jakobus 5:13-20) Miel de Rechter 14 maart
Rechtvaardiging #2 Charles Leiter (met vertaling) 13 maart
Rechtvaardiging #1 Charles Leiter (met vertaling) 13 maart
Predik het evangelie aan jezelf - leven uit genade Leander Janse 10 maart
Geloof en bekering zijn geen gepasseerd station (Handelingen 19:8-20) Leander Janse 10 maart
Zie onze God Leander Janse 10 maart
Geen ruilhandel met God - Leven uit genade Leander Janse 10 maart
Er is hoop! (Romeinen 1) Leander Janse 10 maart
Ik wil terug naar het hart van aanbidding Martin Penning 09 maart
Omgaan met emoties (deel 1) Martin Penning 09 maart
Vergeving en verzoening Jef de Vriese 08 maart
Ondanks alles de vreugde vasthouden Jef de Vriese 08 maart
De bergrede en een erfgoed doorgeven Jef de Vriese 08 maart