Preken Compilaties Artikelen

Laatste 100 preken

Titel Spreker Datum Type
Genade voedt ons op Arjan Baan 06 oktober
Hoe moet ik vervuld worden door de Heilige Geest Arie van Heijningen 05 oktober
Pas op! Afval in de laatste dagen (2 Timotheüs 3) Wijnand de Ridder 04 oktober
Leven naar de wil van God of de aanvoerder van de macht in de lucht Arie van Heijningen 03 oktober
Ruth nam een vast besluit, u ook? Jacco Ronhaar 02 oktober
De zoon hoger dan de engelen (Hebreeën 1:4-14) Chris Verhagen 01 oktober
De grote opdracht Cees Fraanje 30 september
Staat Jezus nog in de spotlights Jacques Brunt 29 september
Gods genade ons fundament Arie van Heijningen 28 september
Leven tussen afgoden Miel de Rechter 27 september
U zult de Heere en uw naaste liefhebben Arie van Heijningen 26 september
Het geheim voor een geweldig huwelijk (Filippenzen 2:1-11) Wijnand de Ridder 24 september
Gods bestemming voor gelovigen en heiligen: heilig voor Hem Arie van Heijningen 23 september
De kracht van persoonlijke bemoediging en accountability Martin Penning 22 september
Houding ten opzichte van dwaalleraars Jacco Ronhaar 21 september
Ik zal Mijn wet in hun binnenste geven, aan hun zonden niet meer denken Arie van Heijningen 20 september
Leven uit de wet of door de Geest (Romeinen 7 & 8) Niek Jan van Egdom 19 september
Leven door geloof in Christus (Galaten 1 t/m 5) Wijnand de Ridder 16 september
Een Bijbels huwelijk en seksualiteit (1 Korinthe 7:1-9) Jurgen Tholel 15 september
De Bijbelse vrouw Jurgen Tholel 15 september
Huwelijkspastoraat #2 Martin Penning 14 september
Huwelijkspastoraat #1 Martin Penning 14 september
God is almachtig Jurgen Tholel 12 september
Een volkomen toegewijd hart (2 Kronieken 16:9) Jacques Brunt 10 september
De zaligmakende genade leert en voedt ons op om integer en transparant te leven Arjan Baan 09 september
Eenheid (Johannes 17) Reinier Milort 08 september
God dienen op een Hem welgevallige wijze Aart Haverkamp 07 september
Psalm 130 Reinier Milort 06 september
God vraagt gehoorzaamheid om Zijn heerlijkheid te laten zien Jacco Ronhaar 04 september
Gods koninkrijk breekt definitief door (2 Petrus 1:16-21) Jacques Brunt 01 september
Een ruimhartig hart dat geeft (1 Korinthe 16:1-12) Jurgen Tholel 31 augustus
Wandel jij door de Geest? (Galaten 5:22) Arjan Baan 30 augustus
God ziet om naar nederigen van hart Miel de Rechter 27 augustus
Bijbels huwelijk en seksualiteit (1 Korinthe 7:1-9) Jurgen Tholel 26 augustus
Schuilen bij vrienden Miel de Rechter 25 augustus
Hoe Jezus zich overgaf voor ons (Johannes 18:1-12) Oscar Lohuis 24 augustus
Huwelijk #4: Communicatie en seksualiteit Oscar Lohuis 22 augustus
Huwelijk #3: Bijbelse rolpatronen man/vrouw Oscar Lohuis 22 augustus
Huwelijk #2: Liefhebben volgens de Bijbel Oscar Lohuis 22 augustus
Huwelijk #1: Gods ontwerp over het huwelijk Oscar Lohuis 22 augustus
Zalig zijn de reinen van hart, want zij zullen God zien Arie van Heijningen 21 augustus
Wat voeg jij toe aan je geloof? Jacques Brunt 20 augustus
Geestelijke gaven #5: de liefde is onovertroffen! Leander Janse 19 augustus
Geestelijke gaven #4: ontdekken, ontwikkelen en inzetten van gaven Leander Janse 19 augustus
Geestelijke gaven #3: de lijst met gaven Leander Janse 19 augustus
God heeft veel werkers, Hij zoekt aanbidders Miel de Rechter 18 augustus
Kom tot Bron van levend water (Johannes 7:37-39) Oscar Lohuis 17 augustus
Jezus Overwinnaar (Lukas 24:1-12 / 1 Korinthe 15:56-57 Jacques Brunt 15 augustus
God is alwetend Leander Janse 14 augustus
De realiteit van de hel Arie van Heijningen 11 augustus
God leren kennen door de stormen (Markus 4) Oscar Lohuis 10 augustus
De kracht van macht, seks en geld (2 Petrus 2:1-2) Jacques Brunt 09 augustus
Aan de voet van het kruis krimpt alles naar ware grootte Thijs van Reijn 08 augustus
Relaties - de Leeuw en het Lam Martin Penning 06 augustus
Opstanding van het lichaam (1 Korinthe 15:35-49) Jurgen Tholel 04 augustus
Laat de tussenmuurtjes vallen Peter Baan 02 augustus
De gaven van de Geest - deel 2 Leander Janse 01 augustus
De gaven van de Geest - deel 1 Leander Janse 01 augustus
Verlangen naar God (Psalm 42) Reinier Milort 31 juli
Wat is jouw (af)Godsbeeld? Peter Baan 30 juli
Houdt vast aan het woord, want er komen andere tijden (2 Timotheüs 4:1-8) Jack Nugter 29 juli
Het Joodse Pinksterfeest en de uitstorting van de Heilige Geest (Exodus 19) Oscar Lohuis 21 juli
Wie geeft de grote opdracht? Niek Jan van Egdom 20 juli
Maar God zij dank die ons de overwinning geeft! Jacques Brunt 20 juli
Jezus zien Arie van Heijningen 20 juli
Bekering en vergeving van zonden (Lukas 24:36-49) Oscar Lohuis 20 juli
Pinksteren Job van Beek 20 juli
De bediening van de verzoening (2 Korinthe 5:10-6:2) Phil Arend 17 juli
Wat is jouw identiteit? (Handelingen 8:9-24) Arjan Baan 16 juli
De oogst en de npod van de grote opdracht Leander Janse 15 juli
Rouw en stil verdriet - schuilen bij God Miel de Rechter 14 juli
De vervulling met de Heilige Geest - deel 2 Arjan Baan 06 juli
De vervulling met de Heilige Geest - deel 1 Arjan Baan 06 juli
Aan wie wordt de Grote Opdracht gegeven? Martin Penning 05 juli
Is jouw leven een triomftocht? (2 Korinthe 2) Phil Arend 04 juli
Dien je God vanuit het vlees of vanuit de Geest? Arie van Heijningen 30 juni
Van pasen naar Pinksteren, van ontgoocheling naar ontvlamming (Handelingen 1:1-3) Job van Beek 28 juni
Schuilen bij God Miel de Rechter 24 juni
Leve de opstanding! (Mattheus 28:1-0 + 1 Korinthe 15:1-4, 12-25) Leander Janse 23 juni
Geloof is het fundament voor de juiste keuzes (2 Korinthe 1) Phil Arend 22 juni
Jezus zet je wereld op z'n kop Job van Beek 21 juni
Verschijning van Jezus na Zijn verheerlijking (Mattheus 28) Cees Fraanje 20 juni
Nehemia - leren van een man van gebed (Nehemia 1) Wijnand de Ridder 17 juni
Ben jij echt of onecht? Arjan Baan 15 juni
Vrede op aarde Leander Janse 08 juni
Gewone mensen die standhouden Miel de Rechter 07 juni
Christus in de tabernakel - deel 2 Jacques Brunt 07 juni
Christus in de tabernakel - deel 1 Jacques Brunt 07 juni
Hoe vind ik vastigheid en hoop Reinier Milort 06 juni
Gods goede voornemens voor de eeuwigheid (Openbaringen 21:1-7) Job van Beek 02 juni
Gods welbehagen Peter Baan 01 juni
Hemels leven op aarde (1 Johannes 1:1-2:6) Reinier Milort 30 mei
Filippenzen 4 Geven en ontvangen in vertrouwen op Christus Leander Janse 24 mei
Filippenzen 3:12-21 Christus gericht leven! Leander Janse 24 mei
Filippenzen 3:1-11 Bevrijdend Niet mijn, maar Zijn gerechtigheid Leander Janse 24 mei
Filippenzen 2:12-30 Toegewijd aan en beschikbaar voor Christus! Leander Janse 24 mei
Filippenzen 1:27-2:11 Samen eensgezind dienen in het Evangelie Leander Janse 24 mei
Filippenzen 1:12-26 In leven en sterven voor Christus Leander Janse 24 mei
Filippenzen 1:1-11 Dienen in vertrouwen op Christus Leander Janse 24 mei
Omgaan met boosheid Arjan Baan 20 mei