Preken Compilaties Artikelen

Laatste 100 preken

Titel Spreker Datum Type
Geliefd zijn in Christus Niek Jan van Egdom 26 January
Een goede mindset Martin Penning 25 January
Honger naar God Ronny Heyboer 22 January
Verspil je leven niet Ronny Heyboer 22 January
God kent de Zijnen Ronny Heyboer 22 January
Evangeliseren is onze roeping Wim Hoogendijk 21 January
Het estafette-stokje van het evangelie Job van Beek 19 January
Het koperen wasvat Kees Wisserhof 18 January
Een dagelijkse 'stille tijd' broodnodig Thijs van Reijn 15 January
Wat betekent heilig en geheiligd worden? Edward Koemans 14 January
Een aangename geur voor God Wim de Groen 12 January
De vreze des Heeren Jurgen Tholel 12 January
Heb jij geloofszekerheid? Leander Janse 11 January
Wat is jouw prioriteit voor 2021? Peter Baan 08 January
Jezus maakt het verschil in een crisis Peter Baan 08 January
Wakker zijn en nuchter blijven tot Jezus' komst Peter Baan 08 January
Gods grootheid in het universum en in de kribbe Peter Baan 08 January
Aanbidding van God door Jezus Christus - Efeze 3:14-21 Martin Penning 07 January
Aanbidding - Efeze 3:14-21 Martin Penning 07 January
Wat kunnen wij leren van de mieren? - Spreuken 6 en Efeze 5 Jacques Brunt 05 January
De drie grote levensvragen Jildert de Boer 04 January
Geestelijke kinderen, jongelingen en ouderen in het geloof Jildert de Boer 04 January
Ernst maken met zulk een heil Jildert de Boer 04 January
Gods huis zijn wij Jildert de Boer 04 January
Balans tussen de vrucht en de gaven van de Geest Jildert de Boer 04 January
Houden wij rekening met de draagkracht van de ander Jildert de Boer 04 January
Geen angst voor de dood Jildert de Boer 04 January
Oordelen, beoordelen en veroordelen Jildert de Boer 04 January
Een levende, in vrijheid functionerende gemeente Jildert de Boer 04 January
Een juist Godsbeeld Jildert de Boer 04 January
Het bloed en het kruis van Christus Jildert de Boer 04 January
God geeft niet oneindig veel kansen Thijs van Reijn 04 January
Gods beloften falen nimmermeer Reinier Milort 02 January
8 kenmerken van de gemeente in Jeruzalem - Handelingen 2:36-47 Wijnand de Ridder 30 December
Verwachting Gerrit van Valen 24 December
God slaat soms om ons te zegenen Oscar Lohuis 24 December
Onze allesovertreffende rijkdom in Christus Thijs van Reijn 22 December
Rusten in Gods beloften Thijs van Reijn 22 December
De lessen van de palmboom Jacco Ronhaar 21 December
Een Zoon is ons gegeven Arie van Heijningen 21 December
Ongedachte genade (Ruth 2 en 3) Leander Janse 18 December
Het gevaar van geestelijk verval Jacques Brunt 18 December
Ben je een vriend of vijand van het kruis? Arjan Baan 17 December
Waterdoop (deel 3): Overdopen Edward Koemans 17 December
Waterdoop (deel 2): Weerlegging kinderdoop Edward Koemans 17 December
Waterdoop (deel 1): Betekenis van de doop Edward Koemans 17 December
Verlangen naar de komst van de Heere Jezus - 2 Timotheüs 4 Job van Beek 14 December
Niet ik, maar Christus Arjan Baan 14 December
De komst van de Heere Jezus Wim Hoogendijk 14 December
Jezus, hoop van de volken Johan de Visser 11 December
Wat er gebeurde in de drie uren duisternis van Golgotha Thijs van Reijn 11 December
Leven in de laatste dagen Thijs van Reijn 11 December
Bekering: De rijke zegen van ware bekering Thijs van Reijn 11 December
Bevrijd van demonen - Markus 5:1-20 Oscar Lohuis 10 December
De blijvende liefde van Jezus Oscar Lohuis 10 December
De taak van een ouderling Arie van Heijningen 08 December
Danklied voor verlossing uit allerlei nood Martin Penning 08 December
Anders leren kijken naar gezag: omg met gezag in de praktijk Leander Janse 07 December
Ruth deel 3 Leander Janse 07 December
Verlangen naar God - Psalm 63 Wijnand de Ridder 04 December
Geloofsprincipes in het leven van Abraham Jacques Brunt 03 December
De heiligheid van God Jurgen Tholel 03 December
De corona-crisis als spiegel voor de geestelijk leider Martin Penning 03 December
Waar is God? - Esther 4 Niek Jan van Egdom 01 December
Opvoeding: het Hoofd van de man Edward Koemans 01 December
Opvoeding begint bij visie Jacco Ronhaar 01 December
Tegen de wind in - aansporingen om de eindstreep te behalen Leander Janse 30 November
Tegen de wind in - een waarschuwing voor christenen in de eindtijd Leander Janse 30 November
Anders leren kijken naar gezag: hoe spreekt de Bijbel over gezag? Leander Janse 30 November
Blijf in de waarheid Arie van Heijningen 27 November
Bekering: De zoete vrucht van ware bekering Thijs van Reijn 24 November
Bekering: Het ernstige gevaar van een valse bekering Thijs van Reijn 24 November
Daniël #3: Wat mag geloven jou kosten? Thijs van Reijn 24 November
Daniel #2: De God die het verborgene openbaart Thijs van Reijn 24 November
Geestelijke gedaanteverwisseling - 2 Korinthe 3 Leander Janse 23 November
De hemel geeft, wie ontvangt die heeft Johan de Visser 17 November
Een hoop die zeker is - 1 Petrus 1 Oscar Lohuis 17 November
De vijf offers van de tabernakel Kees Wisserhof 17 November
De belofte van de Heilige Geest Edward Koemans 16 November
Het begin van de terugkeer van Gods heerlijkheid Edward Koemans 16 November
Bekering: De absolute noodzaak van ware bekering Thijs van Reijn 13 November
Daniel #1: Gelovig zijn in het hol van de leeuw Thijs van Reijn 13 November
Serie dieren: De kracht van de leeuw Jacques Brunt 12 November
Serie dieren: Het verlangen van het hert Jacques Brunt 12 November
Serie dieren: Het gevaar van de vos Jacques Brunt 12 November
Serie dieren: De wijsheid van de mier Jacques Brunt 12 November
Serie dieren: Zegen van de worm Jacques Brunt 12 November
Inzet en genade Arjan Baan 10 November
Het evangelie leidt tot verandering/wedergeboorte - 1 Petrus 1 Wijnand de Ridder 09 November
Getuigenis: Miracle in the jungle of Borneo Indonesia Ronny Heyboer 06 November
Wat heeft God voor jou gedaan? Ronny Heyboer 06 November
Geloofsgehoorzaamheid Ronny Heyboer 06 November
Jezus volgen Ronny Heyboer 06 November
Onze schuld aan de wereld Ronny Heyboer 06 November
Wat doe jij eraan? Ronny Heyboer 06 November
Vurig voor Jezus Ronny Heyboer 06 November
Zendingsavond Ronny Heyboer 06 November
LIfechanging Ronny Heyboer 06 November
Geluk in intens verlangen naar gerichtheid Niek Jan van Egdom 03 November
Opdracht tot boosheid Niek Jan van Egdom 03 November