Preken Compilaties Artikelen

Laatste 100 preken

Titel Spreker Datum Type
Wat doet de huidige Corona-crisis met ons hart? Arjan Baan 09 april
Gezocht in de eindtijd: reinheid en liefde (1 Thessalonicenzen 3) Arjan Baan 09 april
Voor u dan, die gelooft, is Hij kostbaar (1 Petrus 2:1-12) Jacques Brunt 08 april
Huwelijk - ben je in staat om 'ja' te zeggen? Miel de Rechter 08 april
De omwenteling Job van Beek 07 april
Gezin #2: Bouwen aan een geestelijke erfenis Job van Beek 07 april
Gezin #1: Het gezin in gevaar Job van Beek 07 april
In Adam of in Christus; een levensgroot verschil! Leander Janse 06 april
In Adam of in Christus? Leander Janse 06 april
U/jij moet opnieuw geboren worden (Johannes 3:1-18) Wijnand de Ridder 01 april
Geen aanklacht houdt stand (Zacheria 3:1-5) Oscar Lohuis 01 april
Houdt onze vroomheid stand in beproevingen (Job 1:1-2:10) Oscar Lohuis 01 april
De troost en vermaning van Jezus' wederkomst Martin Penning 31 maart
Onze glorieuze hoop: Christus komt terug (1 Thessalonicenzen 4) Martin Penning 31 maart
Morgen zie ik je weer Job van Beek 30 maart
Erken jij dat God recht is? Jacco Ronhaar 29 maart
God geeft en gebruikt onze creativiteit Cees Fraanje 18 maart
De laatste 24 uur van Jezus' leven #1: De voetwassing Thijs van Reijn 16 maart
Romeinen #21: Heel Israël zal zalig worden (Romeinen 11:25-36) Thijs van Reijn 16 maart
Daniël #9: Verootmoediging voor Gods aangezicht (Daniël 9) Thijs van Reijn 16 maart
De geestelijke levenswandel (Efeze 4:25-32) Chris Verhagen 15 maart
De dienende Heiland vraagt ons wat Hij voor ons kan doen Arjan Baan 12 maart
Gemeente zijn in de eindtijd (1 Thessalonicenzen 2) Job van Beek 10 maart
Vijf kenmerken van een volgeling van Jezus - 1 Thessalonicenzen Leander Janse 09 maart
Het belang van relaties in de gemeente Arjan Baan 08 maart
Psalm 104 Aart Haverkamp 05 maart
Bijbelse relatievorming (deel 2) Bart Ridderhof 04 maart
Bijbelse relatievorming (deel 1) Bart Ridderhof 04 maart
Romeinen #20: Israëls ongeloof bracht rijkdom aan de wereld (Romeinen 11:11-24) Thijs van Reijn 03 maart
Romeinen #19: Heef God Zijn volk Israël verstoten? (Romeinen 11:1-10) Thijs van Reijn 03 maart
Romeinen #18: Er is geen excuus voor ongeloof (Romeinen 10:14-21) Thijs van Reijn 03 maart
Daniël #8: De dagen van het kwaad zijn geteld (Daniël 8) Thijs van Reijn 03 maart
Daniël #4: Hoogmoed komt voor de val Thijs van Reijn 03 maart
Wees op uw hoede (Mattheüs 7:13-29) Jack Nugter 02 maart
Jezus schittert in het Bijbelboek NUMERI Peter Baan 01 maart
Jezus schittert in het Bijbelboek LEVITICUS Peter Baan 01 maart
Houden van God (Psalm 16) Martin Penning 26 februari
Het huwelijk in Bijbels Perspectief (deel 2) Martin Penning 26 februari
Het huwelijk in Bijbels Perspectief (deel 1) Martin Penning 26 februari
De werking van God Arie van Heijningen 25 februari
De hoop op de opstanding (Handelingen 26) Jurgen Tholel 24 februari
Serie 1 Petrus #2: Geloof dat op God gericht is (1 Petrus 1:13-25) Jacques Brunt 23 februari
Een Bijbelse visie op God Oscar Lohuis 22 februari
Abraham - vader van alle gelovigen Oscar Lohuis 22 februari
De heerlijkheid van God in het licht van de eeuwigheid (2 Korinthe 4:16-18) John Piper 19 februari
Maria en Martha Aart Haverkamp 19 februari
De belijdenis vasthouden Aart Haverkamp 19 februari
Verlossing uit benauwdheid (Lukas 23:33-38) Aart Haverkamp 19 februari
Ik ben niet ongehoorzaam geweest (Handelingen 26:15-19) Aart Haverkamp 19 februari
Wie is wijs? (Psalm 107) Job van Beek 18 februari
De levendmakende roeping van Christus (Efeze 4:17-24) Chris Verhagen 17 februari
Niks doen is alles verliezen (Mattheüs 25:14-30) Johan de Visser 16 februari
Huwelijkscurus met Boaz en Ruth Leander Janse 15 februari
De centraliteit van het woord Oscar Lohuis 12 februari
Daniël #7: Het koninkrijk van God en het koninkrijk van deze wereld (Daniël 7) Thijs van Reijn 11 februari
Romeinen #17: IJver voor God zonder juist kennis - Romeinen 10:1-13 Thijs van Reijn 11 februari
Rechtvaardiging door geloof (Romeinen 3:9-31) Arjan Baan 10 februari
Jozef leeft, Jezus leeft! Aart Haverkamp 09 februari
Geef ons heden ons dagelijk brood (1 Koningen 17:1-24) Aart Haverkamp 09 februari
Dankbaarheid (Openbaringen 22:12-21) Aart Haverkamp 09 februari
Geliefd en bewaard (Judas 1-12) Aart Haverkamp 09 februari
Oorlel, duim, teen (Exodus 29:19-21) Aart Haverkamp 09 februari
Waar leeft u voor? (Flippenzen 1:2-11) Aart Haverkamp 09 februari
Hebt u zekerheid van eeuwig leven? (1 Johannes 5:10-13) Aart Haverkamp 09 februari
Is er in uw leven plaats voor Jezus? (Lukas 2:1-8) Aart Haverkamp 09 februari
Goed voornemen Aart Haverkamp 09 februari
Zie slechts op Hem (2 Koningen 6:15-17) Aart Haverkamp 09 februari
Lijden voor Hem Aart Haverkamp 09 februari
Dit wil God: Uw heiliging Aart Haverkamp 09 februari
Ik ben niet gehoorzaam geweest Aart Haverkamp 09 februari
Maak uw zorgen tot uw schatten Aart Haverkamp 09 februari
De wederkomst Aart Haverkamp 09 februari
Laat u niet misleiden (Mattheüs 24:1-5) Aart Haverkamp 09 februari
Maranathaheimwee (Titus 2:11-15) Aart Haverkamp 09 februari
Mensen die de HEERE verwachten (Lukas 12:35-40) Aart Haverkamp 09 februari
Ben ook jij een discipel? Edward Koemans 08 februari
Leven in de tegenwoordigheid van God - Exodus 32, 33 & 34 Wijnand de Ridder 04 februari
Jezus schittert in het Bijbelboek EXODUS Peter Baan 04 februari
Jezus schittert in het Bijbelboek GENESIS Peter Baan 04 februari
Waarom al dat geweld in het Oude Testament Peter Baan 04 februari
Is de God van het Oude Testament een andere God? Peter Baan 04 februari
De geschiedenis van Simson - Richteren 13-16 Job van Beek 03 februari
Verhalen van Jezus #1: Het verhaal van de vader en de 2 zonen (Lucas 15 : 10 - 32) Johan de Visser 03 februari
Vertrouwen Arie van Heijningen 02 februari
Serie 1 Petrus #1: Door lijden heen tot heerlijkheid (1 Petrus 1:1-12) Jacques Brunt 01 februari
De geestelijke balans opmaken Jacques Brunt 01 februari
Wij zien Jezus met heerlijkheid en eer gekroond! Jacques Brunt 01 februari
Jezus: Het GOEDE voornemen Jacques Brunt 01 februari
Karaktervorming - deel 2 Jacques Brunt 01 februari
Karaktervorming - deel 1 Jacques Brunt 01 februari
Daniël #6: Je karakter doet er toe (Daniël 6) Thijs van Reijn 27 januari
Geliefd zijn in Christus Niek Jan van Egdom 26 januari
Een goede mindset Martin Penning 25 januari
Honger naar God Ronny Heyboer 22 januari
Verspil je leven niet Ronny Heyboer 22 januari
God kent de Zijnen Ronny Heyboer 22 januari
Evangeliseren is onze roeping Wim Hoogendijk 21 januari
Het estafette-stokje van het evangelie Job van Beek 19 januari
Tabernakel: Het koperen wasvat Kees Wisserhof 18 januari
Een dagelijkse 'stille tijd' broodnodig Thijs van Reijn 15 januari