Preken Compilaties Artikelen

Laatste 100 preken

Titel Spreker Datum Type
Wees waakzaam en heb onderscheidingsvermogen (Mattheüs 13:24-30) Frits Scheffer 29 januari
Vrijgekocht van zinloze levenswandel door het bloed van Christus Arie van Heijningen 23 januari
Je kunt de gave van de Heilige Geest hebben en toch geen vrucht dragen Miel de Rechter 19 januari
Aangesteld om bij Jezus te zijn (Markus 3:7-8,13-14) Jacques Brunt 18 januari
De alwetendheid van GOd Leander Janse 16 januari
Vrienden van de Bruidegom (Johannes 3:22-36) Arjan Baan 15 januari
Overwinnende nederlaag Miel de Rechter 12 januari
Twee gevaarlijke geesten in de kerk van vandaag de dag Sandeep Poonen 11 januari
De joden denken dat Jezus een demon heeft (Johannes 7:14-52) Jurgen Tholel 10 januari
Wat gebeurd er na de dood (Filipenzen 1:19-26) Oscar Lohuis 09 januari
Genade... onderhandelen of ontvangen? (Lukas 15:11-32) Leander Janse 08 januari
God houdt Zijn beloften dwars door onze zonden heen Miel de Rechter 07 januari
Wedergeboorte (deel 2) Charles Leiter (met vertaling) 06 januari
Wedergeboorte (deel 1) Charles Leiter (met vertaling) 06 januari
Pleasen of praisen - over genade en werken Leander Janse 05 januari
Zelfbeeld en identiteit Arjan Baan 04 januari
Wat kunnen we leren van Johannes de doper? (Markus 1:1-15) Wijnand de Ridder 03 januari
Wat is het evangelie? (1 Korinthe 15:1-11, 20-22) Henri van Maaswaal 02 januari
Romeinen 7 Jacques Brunt 27 december
Want met ons zijn er meer dan met hen Reinier Milort 26 december
Saul geroepen tot koning en leider van Israël (1 Samuël 10:1-16) Reinier Milort 26 december
Vreugde in beproeving (Jakobus 1) Thijs van Reijn 25 december
Hoop die opbloeit (Hebreeën 6:9-12) Frits Scheffer 24 december
En ik zag Jezus Martin Penning 23 december
Christus - het patroon voor een gezonde gemeente Martin Penning 22 december
Van tolhuis naar tempel, waarom volg jij mij nog niet (Mattheüs 9:13, Jesaja 40) Job van Beek 20 december
De Bijbelse vrouw (Spreuken 31:10-25, Titus 2:1-5) Jurgen Tholel 19 december
In leven en sterven voor Christus (Filippenzen 1:12-26) Leander Janse 18 december
Zien op het Lam en Hem volgen (Johannes 1:28-30, 3:22-36) Arjan Baan 15 december
Het liefdesverdriet van God Peter Baan 14 december
Vreugde in God #2: Christenhedonisme - effecten van vreugde in God Leander Janse 12 december
Vreugde in God #1: christenhedonisme Leander Janse 12 december
Een naam beter dan die van zonen en dochters (Handelingen 8) Henri van Maaswaal 09 december
Volharding in de hoop Arie van Heijningen 08 december
Abraham's hoop door het geloof Arie van Heijningen 08 december
De gouden kandelaar Arie van Heijningen 08 december
Voorbidders op de bres Arie van Heijningen 08 december
Openbaring van Jezus Arie van Heijningen 08 december
Het getuigenis van Die Ander Arie van Heijningen 08 december
Wapens, krachtig door God, tot afbraak van bolwerken Arie van Heijningen 08 december
Begraven in Christus Jezus' dood; wandelen in het nieuwe leven Arie van Heijningen 08 december
De kracht van God Arie van Heijningen 08 december
Het leven van Asa in het licht van Psalm 1 Arie van Heijningen 08 december
Jezus en de gemeente Arie van Heijningen 08 december
Petrus verlost uit de gevangenis Arie van Heijningen 08 december
Wat hebben de vier dieren ons nu te zeggen? Arie van Heijningen 08 december
Wat wij van het verhaal van Jona kunnen leren Arie van Heijningen 08 december
Een ieder deed wat juist was in eigen ogen Miel de Rechter 07 december
De goedheid van God Jurgen Tholel 06 december
God en Zijn verbond - huwelijksconferentie Jef de Vriese 05 december
De grond van onze relatie met God Martin Penning 30 november
Er is geen excuus (Hebreeën 11:1-6, 32, 40) Job van Beek 28 november
Wat is jouw motivatie? Jacco Ronhaar 25 november
Inleiding (1 Thessalonicenzen 1) Jacco Ronhaar 25 november
Opdrachten om te helpen met het woord Jacco Ronhaar 25 november
Geloof is de sleutel tot reinheid Jacco Ronhaar 25 november
Ontaarding tegenover navolgen in godsvrucht Jacco Ronhaar 25 november
Aansporing om standvastig te zijn (2 Timotheüs 1) Jacco Ronhaar 25 november
Het beeld van de vrijsteden in het oude testament Jacco Ronhaar 25 november
Je bent wat je eet Jacco Ronhaar 25 november
Bent u klaar voor de bruiloft van de Heere Jezus Jacco Ronhaar 25 november
Paulus' voorbede voor de gemeente Jacco Ronhaar 25 november
Het offer van Jezus is beter dan de offers uit het oude testament Jacco Ronhaar 25 november
Jezus is waarlijk opgestaan Jacco Ronhaar 25 november
Paulus' dienstbaarheid aan Thessalonica Jacco Ronhaar 25 november
Het Paulus/Timotheüs principe Jacco Ronhaar 25 november
Geestelijke strijd (Efeze 6) Arjan Baan 22 november
Jona Job van Beek 21 november
Neem uw kruis op en volg Mij Edward Koemans 20 november
Verblijd u in Jezus, uw Heer Edward Koemans 20 november
De grootste vijand is verslagen door Jezus Christus Edward Koemans 20 november
Jezus' lessen aan Nicodemus - wedergeboren worden (Johannes 3) Edward Koemans 20 november
God van de wraak Jurgen Tholel 17 november
Het hart van Jezus (Mattheüs 11:25-30) Bart Ridderhof 16 november
Ware liefde in het alledaagse leven Thijs van Reijn 15 november
In Gods overwinning trekken wij ten strijd Leander Janse 14 november
Geestelijke gaven #1: De context en aard van gaven Leander Janse 14 november
Geestelijke gaven #6: Over talen en profetie in de gemeente (1 Korinthe 14) Leander Janse 14 november
Het leven na dit leven na dit leven Oscar Lohuis 13 november
Overwinning in zwakheid Miel de Rechter 11 november
Wat is ware liefde? Thijs van Reijn 10 november
Geloof, deugd, kennis, zelfbeheersing volharding, godsvrucht, broederliefde en liefde Arie van Heijningen 09 november
Werken aan onze zaligheidsredding Arie van Heijningen 09 november
De mens zal van brood alleen niet leven, maar van elk woord van God Arie van Heijningen 09 november
Boodschappers van goede tijding Arie van Heijningen 09 november
Brengt u uw getuigenis of Jezus' getuigenis Arie van Heijningen 09 november
Hoe reiniging van ongerechtigheid ons bruikbaar maakt voor God Arie van Heijningen 09 november
Bent u Zijn zeer gewenste man/vrouw Arjan Baan 26 oktober
Het gevaar van de Grote Opdracht Niek Jan van Egdom 25 oktober
De kracht voor de Grote Opdracht Niek Jan van Egdom 25 oktober
Berouw als antwoord op de genade van God Miel de Rechter 24 oktober
Lessen uit Psalm 84 Jacco Ronhaar 22 oktober
Boaz beschermt Ruth; God beschermt Zijn kinderen Jacco Ronhaar 22 oktober
Hii is om onze overtredingen verwond Jacco Ronhaar 22 oktober
De wet van het erfrecht, wat betekent dat voor vandaag Jacco Ronhaar 22 oktober
Ruth gelost door Boaz Jacco Ronhaar 22 oktober
God's woord aan Jozua: wees sterk en moedig Arie van Heijningen 21 oktober
De voltooiing van de gemeente van Jezus (Openbaring 21:1-11, 22) Leander Janse 20 oktober
Word vernieuwd in uw denken om de volmaakte wil van God te kennen Edward Koemans 19 oktober
De les van de uitgedroogde beek (1 Koningen 17:1-10) Aart Haverkamp 17 oktober