Preken Compilaties Artikelen

Laatste 100 preken

Titel Spreker Datum Type
Verspil je leven niet! Leander Janse 17 september
De leeuw maar ook het Lam Leander Janse 17 september
De zaligheid is van God Leander Janse 17 september
Het geheim van een vruchtbaar leven Henk Binnendijk 16 september
De man naar Gods hart in de crisis Henk Binnendijk 16 september
God zoekt mannen en vrouwen naar Zijn hart Henk Binnendijk 16 september
Het hart dat de grote opdracht bespoedigd Phil Arend 15 september
Zien op Jezus Edward Koemans 15 september
Heilig en zuiver voor Hem (Efeze 1) Phil Arend 10 september
De profeet Haggai Phil Arend 10 september
De profeet Micha Phil Arend 10 september
Door de Geest van God gaan we van heerlijkheid tot heerlijkheid (2 Korinthe 3) Phil Arend 10 september
De betekenis van de Christelijke waterdoop (Mattheüs 3:1-17) Chris Verhagen 25 augustus
Als in de dagen van Noach Martin Penning 25 augustus
Christus in u Arie van Heijningen 24 augustus
Heilige Geest: De Heilige Geest in het leven van Jezus Thijs van Reijn 23 augustus
Mensenvrees en de vreze des Heere Thijs van Reijn 23 augustus
Een echte diepe verandering door te zien op Jezus (Johannes 1:14-18) Niek Jan van Egdom 20 augustus
Leven uit genade - deel 2 Miel de Rechter 19 augustus
Leven uit genade - deel 1 Miel de Rechter 19 augustus
Christus, de kracht en de wijsheid van God (1 Korinthe 1:18-31) Wim Hoogendijk 16 augustus
Een levenswandel die kostbaar is voor God (1 Petrus 3:1-12) Jacques Brunt 13 augustus
Vrij voor God door het schuldoffer Jacco Ronhaar 12 augustus
Lessen over eenheid aan de hand van de tabernakel Jacco Ronhaar 12 augustus
Verootmoedig, belijd en bekeer (Ezra 7:1-10) Reinier Milort 11 augustus
De 3000 van Pinksteren, het begin van de oogst Reinier Milort 11 augustus
Bouw je mee? (Ezra 1 t/m 3) Reinier Milort 11 augustus
De verlossing voorzegd, met een dubbele zegen (Jesaja 40:1-2) Reinier Milort 11 augustus
Jezus, het Licht van de wereld (Johannes 8:12-20) Reinier Milort 11 augustus
Het verbond van Josafat met Achab (2 Kronieken 18:1-27) Reinier Milort 11 augustus
Staan op het bloed van het Lam Edward Koemans 10 augustus
Liefde en kracht leiden tot aanbidding (Efeze 3:14-21) Martin Penning 09 augustus
Draag elkaars lasten (Galaten 6:1-5) Martin Penning 09 augustus
God zoekt mannen en vrouwen naar Zijn hart! Henk Binnendijk 30 juli
Gods leiding in je dagelijks leven (1 Samuël 3:1-12) Arjan Baan 15 juli
Het geheim van betekenisvolle relaties in de gemeente (1 Johannes 3:10-11) Arjan Baan 15 juli
Heb elkaar lief (1 Johannes 3:10-11) Arjan Baan 15 juli
Wat God in deze tijd zoekt! (Psalm 119:9-11 / Prediker 11:9-12:1) Aart Haverkamp 13 juli
Het voorbeeld van Jezus (1 Petrus 2:21) Frits Scheffer 12 juli
Heer, wend ons lot! (Psalm 126) Frits Scheffer 12 juli
De gaven van de Geest: Eén lichaam, vele leden (1 Korinthe 12) Wijnand de Ridder 09 juli
De drie-eenheid Wijnand de Ridder 09 juli
Tabernakel: De toonbroden en het reukofferaltaar Kees Wisserhof 08 juli
Onze schuld aan de wereld (Romeinen 1:14) Ronny Heyboer 07 juli
Het werk van de Heilige Geest Miel de Rechter 06 juli
Avondmaal: gedenken van de dood van Jezus Miel de Rechter 06 juli
Een Bijbelse visie op bekering (Handelingen 9:1-22) Oscar Lohuis 05 juli
Hoe herken je een Christelijke sekte? (Handelingen 20:25-31) Chris Verhagen 01 juli
Strijden voor het geloof Chris Verhagen 01 juli
Houd vast aan wat je hebt Aart Haverkamp 30 juni
Staande blijven in de eindtijd - deel 2 Eddie Bakker 29 juni
Staande blijven in de eindtijd - deel 1 Eddie Bakker 29 juni
Romeinen #16b: De goddelijke uitverkiezing (Romeinen 9) Thijs van Reijn 29 juni
Heilige Geest: De Heilige Geest in het oude testament Thijs van Reijn 28 juni
Romeinen #29: Leven met geestelijke urgentie (Romeinen 13:11-14) Thijs van Reijn 28 juni
Romeinen #28: Liefde vervult de wet (Romeinen 13:8-10) Thijs van Reijn 28 juni
Hoe gaat het met jou? Thijs van Reijn 28 juni
Verlangen naar God (Psalm 63 + 2 Samuel 15:14, 23-25) Leander Janse 25 juni
Leven in het huis van de Vader Leander Janse 25 juni
Zuchten en zingen (Romeinen 8:18-39) Leander Janse 25 juni
Het wekenfeest (Handelingen 2:1-6) Leander Janse 25 juni
De gelijkenis van de Zaaier (Mattheüs 13:1-23) Johan de Visser 24 juni
Pas op voor valse leraren - Judas 1 Chris Verhagen 22 juni
Laat, denk, vergeet niet én bidt (Hebreeën 13:1-25) Reinier Milort 21 juni
Met volharding lopen vanuit het nieuwe verbond (Hebreeën 12:18-29) Reinier Milort 21 juni
Met volharding lopen (Hebreeën 12:1-17) Reinier Milort 21 juni
Met volharding lopen (Hebreeën 12) Reinier Milort 21 juni
Door het geloof (Hebreeën 11:1 + 11:20-40) Reinier Milort 21 juni
Het geloof van Abraham en Sara (Hebreeën 11:6-19) Reinier Milort 21 juni
Het fundament van het geloof (Hebreeën 11:1-7) Reinier Milort 21 juni
Het geloof nu in een vaste grond, het hoogte punt is Jezus (Hebreeën 10:36-11:6) Reinier Milort 21 juni
Jezus' offer volmaakt tot in eeuwigheid (Hebreeën 10:1-18) Reinier Milort 21 juni
De tabernakel/de tempel zijn wij! (Hebreeën 9:1-10) Reinier Milort 21 juni
In de rust ingaan (Hebreeën 4) Reinier Milort 21 juni
Onze blijdschap is gelegen in het feit dat Jezus terugkeert (Hebreeën 10:23-25) Frits Scheffer 18 juni
Gods ontferming verandert ons (Romeinen 12) Arjan Baan 17 juni
Tabernakel: de tabernakel binnen gaan Kees Wisserhof 16 juni
Heilige Geest: De goddelijkheid van de Heilige Geest Thijs van Reijn 15 juni
Hij spreekt door Zijn Geest Leander Janse 14 juni
Wij willen worden als Hij (Filippenzen 1:27-2:11) Leander Janse 11 juni
In de rechtszaal van de Romeinenbrief (Romeinen 3:9-28) Leander Janse 11 juni
Genade... belediging of bevrijding? (Lukas 15:11-32) Leander Janse 11 juni
Helder Leander Janse 11 juni
Adviezen om staande te blijven in de strijd Job van Beek 10 juni
Heilige Geest: Niet door kracht, maar door Mijn Geest Thijs van Reijn 09 juni
Heilige Geest: De persoonlijkheid van de Heilige Geest Thijs van Reijn 09 juni
Hij sprak door Zijn Zoon Arjan Baan 08 juni
Het wekenfeest is heerlijk vervuld (Exodus 19, Handelingen 2) Leander Janse 07 juni
Het leven is voor mij Christus! Leander Janse 07 juni
Belangrijke waarden voor de gemeente in de eindtijd Leander Janse 07 juni
In de rechtszaal van de Romeinenbrief Leander Janse 07 juni
In het voetspoor van Jezus (1 Petrus 2:13-25) Jacques Brunt 01 juni
De eenheid in het lichaam van Christus Edward Koemans 31 mei
Romeinen #27: De christen en de overheid (Romeinen 13:1-7) Thijs van Reijn 28 mei
De strijd van een christen - de strijd tussen licht en duisternis Martin Penning 27 mei
Verlangen naar pinksteren! Job van Beek 26 mei
Het belang van betekenisvolle relaties in de gemeente Arjan Baan 26 mei
De strijd van een christen - strijd rondom je denken! Arjan Baan 26 mei
Hoe kan je God's stem verstaan in jouw lven? Arjan Baan 26 mei
Vrij van het oordeel - van Gilgal naar Golgotha Job van Beek 25 mei