Preken Compilaties Artikelen

Laatste 100 preken

Titel Spreker Datum Type
Onze blijdschap is gelegen in het feit dat Jezus terugkeert (Hebreeën 10:23-25) Frits Scheffer 18 juni
Gods ontferming verandert ons (Romeinen 12) Arjan Baan 17 juni
Tabernakel: de tabernakel binnen gaan Kees Wisserhof 16 juni
De goddelijkheid van de Heilige Geest Thijs van Reijn 15 juni
Hij spreekt door Zijn Geest Leander Janse 14 juni
Wij willen worden als Hij (Filippenzen 1:27-2:11) Leander Janse 11 juni
In de rechtszaal van de Romeinenbrief (Romeinen 3:9-28) Leander Janse 11 juni
Genade... belediging of bevrijding? (Lukas 15:11-32) Leander Janse 11 juni
Helder Leander Janse 11 juni
Adviezen om staande te blijven in de strijd Job van Beek 10 juni
Heilige Geest: Niet door kracht, maar door Mijn Geest Thijs van Reijn 09 juni
Heilige Geest: De persoonlijkheid van de Heilige Geest Thijs van Reijn 09 juni
Hij sprak door Zijn Zoon Arjan Baan 08 juni
Het wekenfeest is heerlijk vervuld (Exodus 19, Handelingen 2) Leander Janse 07 juni
Het leven is voor mij Christus! Leander Janse 07 juni
Belangrijke waarden voor de gemeente in de eindtijd Leander Janse 07 juni
In de rechtszaal van de Romeinenbrief Leander Janse 07 juni
In het voetspoor van Jezus (1 Petrus 2:13-25) Jacques Brunt 01 juni
De eenheid in het lichaam van Christus Edward Koemans 31 mei
Romeinen #27: De christen en de overheid (Romeinen 13:1-7) Thijs van Reijn 28 mei
De strijd van een christen - de strijd tussen licht en duisternis Martin Penning 27 mei
Verlangen naar pinksteren! Job van Beek 26 mei
Het belang van betekenisvolle relaties in de gemeente Arjan Baan 26 mei
De strijd van een christen - strijd rondom je denken! Arjan Baan 26 mei
Hoe kan je God's stem verstaan in jouw lven? Arjan Baan 26 mei
Vrij van het oordeel - van Gilgal naar Golgotha Job van Beek 25 mei
Geestelijk groeien doe je samen (Efeze 4:11-16) Wijnand de Ridder 21 mei
Op weg naar onze hemelvaart (Johannes 13:1-3, Mattheüs 25:32-34) Aart Haverkamp 20 mei
Als je gevangene wordt van Babel (Daniël 1) Wim Hoogendijk 19 mei
Wij echten prediken Christus Wim Hoogendijk 18 mei
Het is volbracht in Gethsemane! Thijs van Reijn 17 mei
Romeinen #26: Overwin het kwaad door het goede (Romeinen 12:17-21) Thijs van Reijn 17 mei
Romeinen #25: Aansporing tot persoonlijke opwekking (Romeinen 12:9-16) Thijs van Reijn 17 mei
Volharden in gebed (Lukas 18) Henri van Maaswaal 14 mei
Leven door de Geest (Romeinen 8:1-17) Oscar Lohuis 12 mei
Lessen wat geloof doet tegenover ongeloof Arie van Heijningen 11 mei
Overwinning over zonden (Romeinen 6:1-14) Arjan Baan 10 mei
Welgevallig voor God door het Brandoffer Jacco Ronhaar 06 mei
Romeinen #24: Drie kenmerken van een gezonde gemeente (Romeinen 12:3-8) Thijs van Reijn 05 mei
Romeinen #23: Gods volmaakte wil onderscheiden (Romeinen 12:2) Thijs van Reijn 05 mei
Daniël #12: Het einde der tijden (Daniël 11 en 12) Thijs van Reijn 05 mei
De opstanding - alles of niets Leander Janse 04 mei
Geloof dat op God gericht is (1 Petrus 1:13-25) Jacques Brunt 03 mei
Het evangelie Oscar Lohuis 30 april
Gods doel met teleurstellingen en falen Peter Baan 29 april
De grote omwenteling - van Gilgal naar Golgotha Job van Beek 28 april
Romeinen #22: Je lichaam een levend offer (Romeinen 12:1-2) Thijs van Reijn 26 april
Daniël #11: De realiteit van de geestelijke wereld (Daniël 10) Thijs van Reijn 26 april
Paulus voor Festus en Agrippa (Handelingen 26) Jurgen Tholel 23 april
De ontdekkers van het lege graf Jurgen Tholel 23 april
Het kruis is onze hoop (1 Korinthe 1:17-24) Aart Haverkamp 22 april
Jezus onze grote Herder (Hebreeën 13:20-21) Martin Penning 21 april
Houdt het vuur brandend Wim de Groen 20 april
Als je gevangen wordt door Babel Wim Hoogendijk 19 april
Vrij van de macht van de zonde (Romeinen 6:1-23 Arjan Baan 16 april
Opwekking toen en nu - Johannes de Heer en de Marantha beweging Leen van Valen 15 april
De glorie van de opgestane Christus (Lukas 24:1-49) Oscar Lohuis 14 april
De bergrede #6: Het beste komt nog (Mattheüs 5:8) Niek Jan van Egdom 13 april
De laatste 24 uur van Jezus' leven #3: Gethsémané Thijs van Reijn 12 april
De laatste 24 uur van Jezus' leven #2: Het laatste avondmaal Thijs van Reijn 12 april
Daniël #10: Gods programma voor de eeuwen (Daniël 9 - deel 2) Thijs van Reijn 12 april
Wie is mijn naaste (Lukas 10:25-37) Johan de Visser 12 april
De goddelijkheid van de Messias - deel 2 Peter Steffens 12 april
De goddelijkheid van de Messias - deel 1 Peter Steffens 12 april
Wat doet de huidige Corona-crisis met ons hart? Arjan Baan 09 april
Gezocht in de eindtijd: reinheid en liefde (1 Thessalonicenzen 3) Arjan Baan 09 april
Voor u dan, die gelooft, is Hij kostbaar (1 Petrus 2:1-12) Jacques Brunt 08 april
Huwelijk - ben je in staat om 'ja' te zeggen? Miel de Rechter 08 april
De omwenteling Job van Beek 07 april
Gezin #2: Bouwen aan een geestelijke erfenis Job van Beek 07 april
Gezin #1: Het gezin in gevaar Job van Beek 07 april
In Adam of in Christus; een levensgroot verschil! Leander Janse 06 april
In Adam of in Christus? Leander Janse 06 april
U/jij moet opnieuw geboren worden (Johannes 3:1-18) Wijnand de Ridder 01 april
Geen aanklacht houdt stand (Zacheria 3:1-5) Oscar Lohuis 01 april
Houdt onze vroomheid stand in beproevingen (Job 1:1-2:10) Oscar Lohuis 01 april
De troost en vermaning van Jezus' wederkomst Martin Penning 31 maart
Onze glorieuze hoop: Christus komt terug (1 Thessalonicenzen 4) Martin Penning 31 maart
Morgen zie ik je weer Job van Beek 30 maart
Erken jij dat God recht is? Jacco Ronhaar 29 maart
God geeft en gebruikt onze creativiteit Cees Fraanje 18 maart
De laatste 24 uur van Jezus' leven #1: De voetwassing Thijs van Reijn 16 maart
Romeinen #21: Heel Israël zal zalig worden (Romeinen 11:25-36) Thijs van Reijn 16 maart
Daniël #09: Verootmoediging voor Gods aangezicht (Daniël 9) Thijs van Reijn 16 maart
De geestelijke levenswandel (Efeze 4:25-32) Chris Verhagen 15 maart
De dienende Heiland vraagt ons wat Hij voor ons kan doen Arjan Baan 12 maart
Gemeente zijn in de eindtijd (1 Thessalonicenzen 2) Job van Beek 10 maart
Vijf kenmerken van een volgeling van Jezus - 1 Thessalonicenzen Leander Janse 09 maart
Het belang van relaties in de gemeente Arjan Baan 08 maart
Psalm 104 Aart Haverkamp 05 maart
Bijbelse relatievorming (deel 2) Bart Ridderhof 04 maart
Bijbelse relatievorming (deel 1) Bart Ridderhof 04 maart
Romeinen #20: Israëls ongeloof bracht rijkdom aan de wereld (Romeinen 11:11-24) Thijs van Reijn 03 maart
Romeinen #19: Heef God Zijn volk Israël verstoten? (Romeinen 11:1-10) Thijs van Reijn 03 maart
Romeinen #18: Er is geen excuus voor ongeloof (Romeinen 10:14-21) Thijs van Reijn 03 maart
Daniël #08: De dagen van het kwaad zijn geteld (Daniël 8) Thijs van Reijn 03 maart
Daniël #04: Hoogmoed komt voor de val Thijs van Reijn 03 maart
Wees op uw hoede (Mattheüs 7:13-29) Jack Nugter 02 maart
Jezus schittert in het Bijbelboek NUMERI Peter Baan 01 maart
Jezus schittert in het Bijbelboek LEVITICUS Peter Baan 01 maart