Preken Compilaties Artikelen

Een radicale houding met betrekking tot seksuele verlangens

Jezus zei in de Bergrede tegen Zijn discipelen dat iedere man, die met seksuele verlangens naar een vrouw kijkt, overspel met haar pleegt. Hij zei vervolgens dat het beter is wanneer zo iemand zijn oog uitrukt dan dat hij met twee ogen naar de hel toe gaat. Zijn verklaring hierbij is, dat het met seksuele verlangens kijken naar vrouwen, al voldoende is om iemand naar het eeuwige verderf te laten gaan.

“De Here reinigt Zijn tempel opnieuw. Zijn tempel is nu ons fysieke lichaam. Sta Hem direct toe om dit voor eens en altijd grondig te doen”.

Het vuur van verlangens in de harten van een man is hetzelfde hellevuur dat sinds de tijd van Adam in het hart van iedere man brandt. Alleen het vuur van de Heilige Geest kan dat vernietigen. Uw hart brandt of van verlangen om te zondigen, of het brandt van liefde voor Jezus. De keus is aan u voor welke van de twee u kiest: Of een gezuiverd vuur nu, of het hellevuur in de toekomst. Er is geen derde alternatief.

De joodse mensen tegen wie de Here Jezus sprak hadden door de wet al een hele hoge morele norm. Zij leefden volgens een hele strenge morele gedragscode, waar seks buiten het huwelijk altijd bestraft werd met de dood. Er was in die tijd nog geen pornografische literatuur, boeken of televisie. programma’s, waardoor de mensen verleid konden worden tot immoraliteit. Elke vrouw was in die dagen fatsoenlijk gekleed en mannen en vrouwen spraken bijna nooit tegen elkaar. Toch was het in die tijd, met al zijn restricties, zo dat de Here wist dat mannen seksuele verlangens hadden richting vrouwen en moest Hij Zijn discipelen hiertegen waarschuwen. Wanneer dat in die tijd al het geval was, hoeveel te meer zou Hij jonge mannen in de huidige ontuchtige maatschappij gewaarschuwd hebben.

De huidige cultuur waarin wij leven gooit op elke mogelijke manier olie op het vuur om ons te voeden met seksuele passies. Daarom moeten wij vandaag de dag nog voorzichtiger zijn. Wanneer u serieus bent om dit vuur van verlangens en hartstochten te blussen, dan moet u er serieus werk van maken om de brandstof hiervoor te verwijderen. U moet de toevoer van die brandstof radicaal zonder enig mededogen verwijderen. Dit is wat het betekent om het oog uit te rukken en de hand af te hakken. Jezus gaf de opdracht aan ons om de dingen die ons tot zonde verleiden te vernietigen. Jezus was zich, meer dan wie ook, bewust van het gevaar van zonde en de realiteit van het hellevuur. Dat is de reden waarom Hij ons dringend aanspoort tot een radicale geestelijk ingreep om gered te worden van zonde.

De toepassing van de geboden van de Here aan ons vandaag de dag is: “Wanneer uw tv toestel ervoor zorgt dat u in uw denken zondigt, verwijder hem dan onmiddellijk”. Het is beter dat u uw tv kwijt bent en naar de hemel gaat, dan dat u naar de hel gaat, samen met de tv sterren die u op het beeldscherm hebt gezien. Of wanneer bepaalde literatuur of type muziek u stimuleert en tot zonde verleidt, doe dan hetzelfde met de tijdschriften of cd’s en dvd’s. Er is op aarde vast niets wat zo waardevol voor u is, waar u zich zo aan vastklampt, dat u de hemel mis loopt en naar de hel gaat.

Zelfs wanneer u dit leest, is satan er als de kippen bij om u in het oor te fluisteren: “U zult voor zo iets kleins als dit zeker niet naar de hel toe gaan”. Hij zal heel handig tegen u zeggen dat het krijgen van verlangens door een foto in een tijdschrift of op tv niet werkelijk overspel is. Luister niet naar hem, want Jezus heeft gewaarschuwd dat satan vanaf het begin een leugenaar is.

Zeg met betrekking tot zonde niet: “Ik zal proberen het in de toekomst beter te doen”, of “Ik zal proberen er mee te stoppen”. De Bijbel waarschuwt ons om zelfs afstand te nemen van iedere schijn van zonde. Geloof dat God u op iedere mogelijke manier wil helpen om direct en voorgoed afstand te nemen van deze zonde. Ga vanaf vandaag de strijd aan en stop niet voordat u deze Goliath onthoofd hebt die u, strijder in het leger van de levende God, verontreinigd heeft.

De Here reinigt Zijn tempel opnieuw. Zijn tempel is nu ons fysieke lichaam. Sta Hem direct toe om dit voor eens en altijd grondig te doen.

1 Korintiërs 7:1-2 waarschuwt ons om fysiek contact met jonge vrouwen te vermijden. Wanneer de Heilige Geest zegt dat iets niet goed is (zoals in deze tekst), dan moet dat voor iedere discipel voldoende reden zijn om dat te vermijden. Wettische mensen leven bij de letter van de wet, terwijl discipelen leven door de Geest van het gebod. Neem het volgende voorbeeld van Jezus: Jezus wist dat dat overspel het seksuele verlangen van iemand in zijn hart is, zodat Hij de geest van het zevende gebod duidelijk kon maken. Op dezelfde wijze zult u, wanneer u met hart en ziel voor God gaat, zien wat aan de basis ligt van alle geboden van God. Kijk maar wat Paulus tegen Timotheüs zegt in 2 Timotheüs 2:22: “Blijf uit de buurt van alles wat jou als jongeman slechte gedachten en gevoelens kan geven”. U moet zich ver verwijdert houden van alle mogelijke verleidingen.

(Dit is een uittreksel uit het nieuwe (Engels talige) boek van Zac Poonen “HEAR O MY SONS”: Een compilatie van email verkeer die hij 25 jaar geleden aan zijn zonen verstuurd heeft, toen zij op het voortgezet onderwijs zaten).
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Als standaard tekst worden voor vertalingen Nederlandse Bijbelteksten gebruikt uit de Herziene Statenvertaling.
In enkele gevallen kan om reden van uitleg een andere Nederlandse vertaling zijn gebruikt.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Voor meer informatie kunt u mailen naar: nederlands@cfcindia.com