Preken Compilaties Artikelen

De Heere houdt van ons ondanks onze tekortkomingen

In Hooglied 1:4 kunnen wij lezen dat de bruid haar geliefde, “mijn koning” noemt. Wij moeten Jezus als onze Koning kennen voordat wij Hem kunnen leren kennen als onze Bruidegom. Veel christenen komen nooit in de fase van een liefdesrelatie met de Heere omdat zij Hem niet kennen als Heer en Koning over hun hele leven. Soms blijven er terreinen in hun leven onaangeroerd die zij nog niet hebben overgeven.

In Hooglied 1:5 lezen wij over de “dochters van Jeruzalem” of “meisjes van Jeruzalem”. Deze bewoording heeft betrekking op minder-enthousiaste gelovigen, die de Heere niet met heel hun hart liefhebben. Zij zijn degenen die in beslag genomen worden met hun “christelijke” bediening - preken, onderwijzen, bijbel studies enz., en niet met hun persoonlijke toewijding aan Jezus. Zij leven niet in zonde, maar zij hebben de Heere ook niet vurig lief. De Heere is op zoek naar hen die een hart voor de Heere hebben, die Hem volledig toegewijd zijn, Hem navolgen, en bij wie de dienstbaarheid uit een hart van liefde komt.

De bruid zei tegen deze vrouwen, “donker ben ik, en mooi” (Hooglied 1:5). Wat zij bedoelde was dat, ondanks dat zij niet attractief was, de Bruidegom haar toch had uitgekozen. De Bijbel zegt dat God in eerste instantie de armen en dwazen in de wereld heeft uitgekozen, en niet de machtige, indrukwekkende en grote denkers (1 Corinthiërs 1:26-29). Sommigen onder ons kunnen wel dénken dat, “ik niet capabel ben als anderen, niet zo intelligent ben als anderen, niet zo kan spreken als anderen, gelimiteerd ben in mijn mogelijkheden”. Maar toch heeft de Heere ons uitgekozen!

Er waren mooiere vrouwen in Jerusalem, maar de Bruidegom koos deze donkere vrouw. Jezus doet dat omdat Hij de kwaliteiten van het hart ziet en niet vanwege het uiterlijk, gaven of mogelijkheden. Wij kunnen hier iets van leren, namelijk dat al onze natuurlijke mogelijkheden, familiare achtergrond en ontwikkeling van generlei waarde zijn voor God. Hij zoekt een hart vol toewijding. Dat is waar Hij naar kijkt bij iemand die Zijn dienstknecht wil zijn.

De bruid wist, ondanks dat zij donker van huidskleur was, dat zij mooi was in de ogen van de Bruidegom. Veel getrouwde vrouwen lijden omdat zij het gevoel hebben dat hun echtgenoten hen niet werkelijk accepteren zoals ze zijn en daardoor niet echt blij met hen zijn. Op dezelfde wijze zijn er veel christenen die zich niet realiseren dat de Heere blij met hen is.  Sefanja 3:17 zegt: “De HEERE, uw God, is in uw midden, … Hij zal Zich over u verblijden met gejuich”. God is heel erg blij om ons als Zijn kinderen te hebben. Wist u dat? Wij mogen, vanuit de mens gezien, er dan lelijk uitzien, maar wij zijn mooi in Gods ogen. Het is erg belangrijk wanneer wij dat heel duidelijk begrijpen.

“Zie niet op mij neer omdat ik donker ben” (Hooglied 1:6). Zij was een onbeschaafde plattelandsvrouw en de beschaafde stadsvrouwen uit Jeruzalem keken op haar neer, maar de Bruidegom negeerde alle elegante en charmante stadsdames en koos voor een plattelandsvrouw. Dat is de wijze waarop de Heer ons gekozen heeft. De Heere zij daarvoor geprezen! Zijn er andere gelovigen die op u neerkijken, die u minachten? Wordt daardoor niet ontmoedigd, want u bent kostbaar in Gods ogen! Ezechiël 16 is een prachtig hoofdstuk waarin omschreven staat hoe God ons uitgekozen heeft toen wij vuil, bedorven, verwaarloosd en hulpeloos aan de kant van de weg lagen.

In Hooglied 2:1 zegt de bruid: “Ik ben een roos van Saron, een lelie uit de dalen”. Deze uitdrukkingen hebben -tussen twee haakjes- geen betrekking op de Bruidegom, maar op de bruid. Er zijn veel liederen die naar Jezus verwijzen als “Ik ben een roos van Saron”, en “een lelie uit de dalen”, maar dat zijn on-bijbelse uitdrukkingen.

Het is de bruid die tegen de Bruidegom zegt, “Ik ben maar een ordinaire roos uit Saron. Er zijn duizenden rozen in Saron en ik ben er maar één van. Ik ben alleen maar een gewone lelie uit de dalen”. Maar de Bruidegom zegt: “dat kan dan wel waar zijn, maar jij bent wel een lelie midden tussen de distels” (Hooglied 2:2).  De goed uitziende, attractieve vrouwen uit Jeruzalem zagen er aan de buitenkant goed uit, maar leken van binnen op “een varken met een gouden ring in hun neus” (Spreuken 11:22) – attractief om te zien, maar zonder toewijding aan de Heere. Daarom, ziet de Heere hen als distels. In het midden van deze distels, is Zijn bruid als een lelie.

In Hooglied 5:16 omschrijft de bruid haar Bruidegom als: “alles aan Hem is geheel en al begeerlijk. Zo is mijn Liefste, ja, zo is mijn Vriend”. Kunt u zeggen dat Jezus niet alleen uw Redder is, maar ook uw Vriend? Zorg dat Jezus uw beste en meest dierbare Vriend is.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Als standaard tekst worden voor vertalingen Nederlandse Bijbelteksten gebruikt uit de Herziene Statenvertaling.
In enkele gevallen kan om reden van uitleg een andere Nederlandse vertaling zijn gebruikt.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Voor meer informatie kunt u mailen naar: nederlands@cfcindia.com