Preken Compilaties Artikelen

Een bevrijdende waarheid

In Jakobus 1:12-15, spreekt de apostel over verleiding en zonde. Hij zegt hier dat wanneer u verleidingen weerstaat, u op een dag de kroon van leven zult ontvangen. God doet die belofte aan iedereen die Hem liefheeft. Dat leert ons dat wanneer wij de Heere liefhebben, wij tegen iedere verleiding zullen willen vechten.

Wanneer er een verleiding op u af komt, vraag dan niet, “Heere waarom stuurt U deze verleiding?” God zal die nooit sturen. God verleidt niemand. “God immers kan niet verzocht worden met het kwade” (Jakobus 1:13).

Wie is het dan die u verleidt? Het is satan via uw vleselijke verlangens. Omdat wij allemaal, sinds onze geboorte, zo veel jaren lang vleselijke verlangens hebben toegestaan in ons leven, kan satan deze verlangens gebruiken om ons te verleiden. Wanneer een land in oorlog is, dan stuurt de vijand geheime agenten in het land om van binnen uit chaos en vernietiging te bewerkstelligen. De vijand vecht dan op twee fronten – aan het front en van binnen uit door de geheime agenten. Satan werkt op dezelfde wijze. Wij moeten satans agenten binnen in ons identificeren – onze goddeloze vleselijke verlangens die voor satan werken – en hen ter dood brengen. Wanneer u de agenten van satan, binnen in u, verslagen heeft, dan staat u sterker om satan te bevechten aan het front. Het is alleen dan, wanneer u in uw denken verkeerde verlangens toelaat, dat u zondigt. Tot daar is de gedachte die binnen komt alleen maar een verleiding. Neem als voorbeeld dat u op de stoep wandelt en  iets ziet waardoor u verleid wordt. Dat is geen zonde. Dat is verleiding, maar wanneer u er bewust nog een keer naar kijkt, dan is het zonde. De eerste blik is verleiding, de tweede is zonde. Wij kunnen een eerste blik niet voorkomen, omdat wij in een wereld leven waar zoveel zondige dingen om ons heen gebeuren, maar wij kunnen wel besluiten of wij met de zonde in zee te gaan of niet.

Het is te vergelijken met een baby die in de moederschoot gecreëerd wordt. Wanneer ons denken instemt met de verkeerde verlangens van het vlees, dan is dat als een vrouw die ermee instemt om haar lichaam aan een man te geven voor gemeenschap. Dan vindt de bevruchting plaats. Maar wanneer de vrouw weigert om haar lichaam aan een man te geven dan komt er geen bevruchting. Zo is het ook met verleiding, wanneer u niet instemt met de verkeerde verlangens in uw denken, dan is er geen zonde begaan.

Iemand heeft eens gezegd, en u kent dit gezegde waarschijnlijk wel: “U kunt niet voorkomen dat er vogels over uw hoofd vliegen, maar wel dat zij in uw haar een nest bouwen”.

De vogels die over uw hoofd vliegen zijn de verleidingen – de vele slecht gedachten die dagelijks bij ons opkomen. Dat is geen zonde wanneer u ze onmiddellijk afwijst. Dat zijn verleidingen. Maar wanneer u ook maar een paar seconden er voor kiest om van deze gedachten te genieten, dan heeft u er al voor gezorgd dat de “vogels” kunnen gaan beginnen met het bouwen van een nest in uw gedachten. Dan heeft u gezondigd.

Satan heeft Jezus in de woestijn ook verleidt door bepaalde ideeën in Zijn denken te plaatsen. Jezus weerstond deze gedachten echter ieder keer, en zondigde daarom niet. Wordt dus niet ontmoedigt omdat er regelmatig gedachten bij u opkomen. Dit zijn enkel verleidingen. Alleen wanneer u geniet van deze verleidingen en ze toelaat, dan wordt het zonde. Het is voor ons enorm bevrijdend om te weten dat zonde alleen geboren wordt wanneer er een bevruchting plaats gevonden heeft. Zonder bevruchting is er geen baby die geboren kan worden. Het uiteindelijke gevolg van zonde is een geestelijke dood (Jakobus 1:15), en wij moeten ons hiertoe niet laten misleiden (Jakobus 1:16).
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Als standaard tekst worden voor vertalingen Nederlandse Bijbelteksten gebruikt uit de Herziene Statenvertaling.
In enkele gevallen kan om reden van uitleg een andere Nederlandse vertaling zijn gebruikt.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Voor meer informatie kunt u mailen naar: nederlands@cfcindia.com