Preken Compilaties Artikelen

Paul van Engelenhoven


Paul van Engelenhoven

Paul van Engelenhoven heeft een verlangen om Jezus Christus en die gekruisigd te verkondigen. Hij heeft onder andere gesproken over het ware geloof, de 'bijna' christen en de gerechtigheid van God. Het jaar 2013 zal hij regelmatig spreken over "Kennis van de Almachtige", een serie over wie God is.


Titel Datum Type
#1 Evangelie: Zonden 15 april 2012
#2 Evangelie: Gerechtigheid 22 april 2012
#3 Evangelie: Het woord van de zaligheid 29 april 2012
1 Johannes 1: Leven en licht 17 februari 2014
1 Johannes 2:1-11: Waar in Hem en in u 11 maart 2014
1 johannes 2:12-14: Kinderen, vaders en jonge mannen in Christus 17 maart 2014
1 Johannes 2:15-17: Heb de wereld niet lief, noch wat in de wereld is 24 maart 2014
1 Johannes 2:18-23: De antichristussen en de ware gelovigen 25 april 2014
1 Johannes 2:24-29: In Christus blijven 27 mei 2014
De "bijna christen" 26 augustus 2012
De gemeente: de liefde 22 oktober 2012
De gemeente: gaven van de Geest 05 oktober 2012
De gemeente: het huis van God 23 september 2012
De gemeente: leden van Christus' lichaam 09 oktober 2012
De Heere is mijn Herder 19 augustus 2013
De hemel 16 september 2013
De leerschool van God 05 augustus 2012
De leeuw en het Lam 19 augustus 2012
De volmaaktheid van Christus' offer 04 december 2013
De wedergeboorte (Johannes 2 en 3) 07 augustus 2023
De Zevende Man 29 april 2020
Die ieder vergelden zal naar zijn werken 06 mei 2012
Een blik op het koninkrijk 06 augustus 2014
Één dag, alles anders 10 juni 2012
Een gezant van Christus 28 mei 2013
Een levend gebed 02 augustus 2012
Geloven in God 04 maart 2013
Gemeenschap met God 25 april 2014
Genieten van God en de Heere Jezus Christus 18 oktober 2013
God houdt zich aan Zijn woord 31 oktober 2012
Het evangelie alleen 03 juni 2012
Het evangelie voor kinderen van gelovige ouders 05 februari 2013
Het is God die openbaart 14 augustus 2012
Het komende oordeel 05 november 2012
Het kruis verheerlijkt Gods gerechtigheid 04 september 2012
Het ware geloof 27 mei 2012
Hoe lief heb ik Uw wet! 06 augustus 2013
Hulp bieden in geestelijke nood 18 december 2012
In Christus gemeenschap met God 08 juli 2012
In geest en waarheid 03 september 2013
Jezus Christus en die gekruisigd 04 december 2012
Kennis van de Almachtige: De Fontein des levens 18 februari 2013
Kennis van de Almachtige: De gerechtigheid van God 25 juni 2013
Kennis van de Almachtige: De heerlijkheid van God 21 januari 2013
Kennis van de Almachtige: De liefde van God 22 april 2013
Kennis van de Almachtige: De voorzienigheid van God 01 juli 2013
Kennis van de Almachtige: Een jaloers God 30 januari 2013
Kennis van de Almachtige: God is alomtegenwoordig 21 maart 2013
Kennis van de Almachtige: God is een persoon 25 februari 2013
Kennis van de Almachtige: Heilig Heilig Heilig 20 juni 2013
Kennis van de Almachtige: Roemen in de Heere 15 januari 2013
Kom naar de woestijn! 26 maart 2013
Leven in het Koninkrijk 13 mei 2012
Met Christus gestorven en opgewekt 03 juni 2014
Proef en zie dat de Heere goed is 20 mei 2012
Saved sinner 19 juni 2013
Slechts één ingang! 16 januari 2014
Uw inspanning is niet tevergeefs in de Heere 24 juni 2012
Vervuld geloven 13 februari 2014
Vlees en Geest - de strijd 22 november 2013
Vlees, Geest en godsdienst 11 november 2013
Vurig voor Jezus in de kracht van de Heilige Geest 09 december 2013
Waar is hun God? (Pinksteren) 28 mei 2013
Waarom is de Zoon van God geopenbaard? 17 juni 2012
Water op het droge land 19 november 2012
Wij zullen de Heere dienen! 07 januari 2013