Preken Compilaties Artikelen

1 Johannes 2:24-29: In Christus blijven

Spreker:

Een preek over '1 Johannes 2:24-29: In Christus blijven'. Spreker: Paul van Engelenhoven

Subonderwerpen:
- Blijf bij het evangelie
- Zoek geen nieuwe speciale leringen, maar blijf dicht bij Jezus Christus en Zijn evangelie
- Wees waakzaam om niet werken boven het eenvoudige geloof in Jezus Christus te stellen
- Wandel niet in werken, maar in geloof dat gevolgd wordt door werken (of de bron is van werken)
- Wandel in de eenvoud van het evangelie van Jezus Christus
- De Heilige Geest onderwijst ons in alle dingen die noodzakelijk zijn
- Een leven in geloof (in het Evangelie) leidt tot een leven in gehoorzaamheid

 

Datum: 27 mei 2014
Audio
Download het audio (.mp3) bestand.

Video
Er is geen video-bestand beschikbaar.