Preken Compilaties Artikelen

Wijnand de Ridder


Wijnand de Ridder

Wijnand de Ridder is een broeder die een verlangen heeft naar een diep werk van Gods Geest in de gemeente van Jezus Christus in Nederland.

Onderwerpen die zijn hart hebben:


Titel Datum Type
3 gevolgen van de gezonde leer (1 Timothëus 6:1-11) 12 april 2017
4 kenmerken van de gemeente in Thessalonica (1 Thessalonicenzen 1) 29 oktober 2021
5 kenmerken van de gemeente in Thessalonica (1 Thessalonicenzen 1) 28 september 2020
8 kenmerken van de gemeente in Jeruzalem (Handelingen 2:36-47) 30 december 2020
Christus en Zijn gemeente (Efeze 5:22-33) 17 mei 2019
De doop 11 december 2018
De doop (Kolossenzen 2:10-15) 20 december 2021
De drie-eenheid 09 juli 2021
De gaven van de Geest: Eén lichaam, vele leden (1 Korinthe 12) 09 juli 2021
De gemeente toegerust en opgebouwd 20 september 2017
De tafel van de Heere / avondmaal (1 Korinthe 10-11) 13 augustus 2018
Discipelschap: wat is een discipel? 06 januari 2017
Een hemels leven van aanbidding (Openbaringen 4 en 5) 27 november 2019
Een ontmoeting met God (Jesaja 6) 20 mei 2020
Geestelijk groeien doe je samen (Efeze 4:11-16) 21 mei 2021
Heere, leer ons bidden - een biddende gemeente (Lukas 11:1-13) 09 februari 2018
Het evangelie leidt tot verandering/wedergeboorte (1 Petrus 1) 09 november 2020
Het geheim voor een geweldig huwelijk (Filippenzen 2:1-11) 24 september 2022
Het geven van geld (1 Korinthe 8:1 - 9:15) 21 juli 2015
Het goede nieuws over Jezus (Handelingen 10:36-48) 17 januari 2020
Hoe word ik een vruchtbare getuige van Jezus? 26 juni 2019
Ik keer terug naar het hart van aanbidding: het draait alleen om U! (Exodus 32-34) 21 juli 2020
Jezus: de Doper met/in de Heilige Geest 02 oktober 2018
Kenmerken van het werk van de Heilige Geest 17 mei 2016
Klaar zijn voor de wederkomst (1 Thessalonicenzen 5:1-11) 09 maart 2016
Leven door geloof in Christus (Galaten 1 t/m 5) 16 september 2022
Leven in de tegenwoordigheid van God (Exodus 32, 33 & 34) 04 februari 2021
Lijden omwille van Christus (1 Petrus 4:12-19) 29 oktober 2019
Markus #1: Wat kunnen we leren van Johannes de doper? (Markus 1:1-15) 03 januari 2023
Markus #2: Het begin van de bediening van de Heer Jezus (Markus 1:9-20) 14 april 2023
Markus #3: Jezus' gezag voor onderwijs, vrijheid en genezing (Markus 1:21-45) 14 april 2023
Negen principes voor een krachtig gebedsleven (Daniël 9) 04 april 2020
Nehemia - leren van een man van gebed (Nehemia 1) 17 juni 2022
Nieuw leven in Jezus: sterven, begraven en opstaan (Romeinen 6) 03 augustus 2015
Omgaan met zonden en verschillen in de gemeente 17 januari 2019
Onze tegenstanders ontmaskerd en verslagen 11 september 2017
Pas op! Afval in de laatste dagen (2 Timotheüs 3) 04 oktober 2022
Ploeg het ongeploegde land - je hart - om (Jeremia 4:1-4) 12 februari 2018
Samen leven als gemeente (1 Petrus 3:8-12) 14 augustus 2019
Staande blijven in de geestelijke strijd (Efeze 6:10-19) 07 september 2014
Terugkeren tot God (2 Kronieken 7:14) 21 september 2015
U/jij moet opnieuw geboren worden (Johannes 3:1-18) 01 april 2021
Vasthouden aan de gezonde leer (1 Timotheüs 1:1-11) 03 oktober 2016
Verbonden met Jezus Christus, de weg naar overwinning en overvloed 24 januari 2018
Verlangen naar God (Psalm 63) 04 december 2020
Vrij van de zonde door Jezus Christus 10 juli 2017
Word vervuld met de Heilige Geest 09 juni 2017