Preken Compilaties Artikelen

Wijnand de Ridder


Wijnand de Ridder

Wijnand de Ridder is een broeder die een verlangen heeft naar een diep werk van Gods Geest in de gemeente van Jezus Christus in Nederland.

Onderwerpen die zijn hart hebben:


Titel Datum Type
3 gevolgen van de gezonde leer 12 april 2017
5 kenmerken van de gemeente in Thessalonica - 1 Thessalonicenzen 28 september 2020
8 kenmerken van de gemeente in Jeruzalem - Handelingen 2:36-47 30 december 2020
Christus en Zijn gemeente 17 mei 2019
De doop 11 december 2018
De gemeente toegerust en opgebouwd 20 september 2017
De tafel van de Heere / avondmaal - 1 Korinthe 10-11 13 augustus 2018
Discipelschap: wat is een discipel? 06 januari 2017
Een hemels leven van aanbidding - Openbaringen 4 en 6 27 november 2019
Een ontmoeting met God 20 mei 2020
Heere, leer ons bidden - een biddende gemeente 09 februari 2018
Het evangelie dat door Petrus werd verkondigd - Handelingen 10 25 februari 2019
Het evangelie leidt tot verandering/wedergeboorte - 1 Petrus 1 09 november 2020
Het geven van geld 21 juli 2015
Het goede nieuws over Jezus 17 januari 2020
Hoe word ik een vruchtbare getuige van Jezus? 26 juni 2019
Ik keer terug naar het hart van aanbidding: het draait alleen om U! - Leviticus 21 juli 2020
Jezus: de Doper met/in de Heilige Geest 02 oktober 2018
Kenmerken van het werk van de Heilige Geest 17 mei 2016
Klaar zijn voor de wederkomst 09 maart 2016
Leven in de tegenwoordigheid van God - Exodus 32, 33 & 34 04 februari 2021
Lijden omwille van Christus 29 oktober 2019
Negen principes voor een krachtig gebedsleven - Daniël 9 04 april 2020
Nieuw leven in Jezus (sterven, begraven en opstaan) - Romeinen 6 03 augustus 2015
Omgaan met zonden en verschillen in de gemeente 17 januari 2019
Onze tegenstanders ontmaskerd en verslagen 11 september 2017
Oog in oog met de levende God 14 maart 2017
Ploeg het ongeploegde land (je hart) om 12 februari 2018
Samen leven als gemeente 14 augustus 2019
Staande blijven in de geestelijke strijd 07 september 2014
Terugkeren tot God - 2 Kronieken 7:14 21 september 2015
U/jij moet opnieuw geboren worden (Johannes 3:1-18) 01 april 2021
Vasthouden aan de gezonde leer 03 oktober 2016
Verbonden met Jezus Christus, de weg naar overwinning en overvloed 24 januari 2018
Verlangen naar God - Psalm 63 04 december 2020
Vrij van de zonde door Jezus Christus 10 juli 2017
Word vervuld met de Heilige Geest 09 juni 2017