Preken Compilaties Artikelen

Wijnand de Ridder


Wijnand de Ridder

Wijnand de Ridder is een broeder die een verlangen heeft naar een diep werk van Gods Geest in de gemeente van Jezus Christus in Nederland.

Onderwerpen die zijn hart hebben:

  • Discipelschap
  • Opwekking / Geestvervuld leven
  • Wie is God / Aanbidding van God
  • De grote opdracht


Titel Datum Type
3 gevolgen van de gezonde leer 12 April 2017
5 kenmerken van de gemeente in Thessalonica - 1 Thessalonicenzen 28 September 2020
8 kenmerken van de gemeente in Jeruzalem - Handelingen 2:36-47 30 December 2020
Christus en Zijn gemeente 17 May 2019
De doop 11 December 2018
De gemeente toegerust en opgebouwd 20 September 2017
De gemeente: geroepen om te getuigen van Jezus 19 April 2018
De gemeente: liefde voor de broeders en zusters 27 March 2018
De gemeente: vervolging verdragen 10 July 2018
De opdracht van Jezus aan de gemeente 02 February 2016
De tafel van de Heere / avondmaal - 1 Korinthe 10-11 13 August 2018
Discipelschap #1: wat is een discipel? 06 January 2017
Discipelschap #2: help elkaar Jezus te volgen 24 January 2017
Discipelschap #3: de gemeente 07 March 2017
Een hemels leven van aanbidding - Openbaringen 4 en 6 27 November 2019
Een ontmoeting met God 20 May 2020
Heere, leer ons bidden - een biddende gemeente 09 February 2018
Het evangelie dat door Petrus werd verkondigd - Handelingen 10 25 February 2019
Het evangelie leidt tot verandering/wedergeboorte - 1 Petrus 1 09 November 2020
Het Geestvervulde leven 01 August 2016
Het geven van geld 21 July 2015
Het goede nieuws over Jezus 17 January 2020
Het werk van de Heilige Geest 16 February 2015
Hoe kunnen wij leven tot Gods eer? 07 December 2015
Hoe word ik een vruchtbare getuige van Jezus? 26 June 2019
Ik keer terug naar het hart van aanbidding: het draait alleen om U! - Leviticus 21 July 2020
Jezus: de Doper met/in de Heilige Geest 02 October 2018
Kenmerken van het werk van de Heilige Geest 17 May 2016
Klaar zijn voor de wederkomst 09 March 2016
Lessen over gebed 15 August 2016
Lijden omwille van Christus 29 October 2019
Negen principes voor een krachtig gebedsleven - Daniël 9 04 April 2020
Nieuw leven in Jezus (sterven, begraven en opstaan) - Reom 03 August 2015
Omgaan met zonden en verschillen in de gemeente 17 January 2019
Onze tegenstanders ontmaskerd en verslagen 11 September 2017
Oog in oog met de levende God 14 March 2017
Ploeg het ongeploegde land (je hart) om 12 February 2018
Samen leven als gemeente 14 August 2019
Staande blijven in de geestelijke strijd 07 September 2014
Terugkeren tot God - 2 Kronieken 7:14 21 September 2015
Toon mij toch Uw heerlijkheid! - Exodus 33 18 September 2015
Vasthouden aan de gezonde leer 03 October 2016
Verbonden met Jezus Christus, de weg naar overwinning en overvloed 24 January 2018
Verlangen naar God - Psalm 63 04 December 2020
Vrij van de zonde door Jezus Christus 10 July 2017
Word vervuld met de Heilige Geest 09 June 2017
Zegeningen ontvangen tot eer van God 02 September 2016
Zeker weten dat je een christen bent 18 May 2015