Preken Compilaties Artikelen

Henri van Maaswaal


Henri van Maaswaal

Henri van Maaswaal is een jonge broeder die verlangt om het woord van God open neer te leggen voor de gemeente neer te leggen.


Titel Datum Type
Aansporingen om staande te blijven in het geloof 25 mei 2016
Alles in Christus 02 maart 2015
Avondmaal / liefdesmaal 25 mei 2018
Ben je slaaf of werknemer van Jezus? 26 februari 2020
Blijf in mij 21 juli 2015
Christus volgen: door lijden tot heerlijkheid 07 december 2015
De christen-vrouw en christen-man in het huwelijk 13 mei 2015
De Geest van het nieuwe verbond 09 juni 2017
De hoop op de opstanding uit de doden 16 oktober 2018
De komst van Jezus in kracht en heerlijkheid 20 september 2016
De opstanding uit de doden (1 Korinthe 15) 05 mei 2023
De roeping van de gemeente als tempel en als priesters 22 december 2014
De roeping van de gemeente tot het brengen van offers 05 januari 2015
De verwachting van Jezus' tweede komst 08 mei 2017
De zorg van de gemeente voor weduwen en kwetsbaren 24 februari 2017
De zorg van God door het lijden heen 28 april 2016
Dorst naar vervulling met de Geest 22 oktober 2015
Een naam beter dan die van zonen en dochters (Handelingen 8) 09 december 2022
Ga achter de Messias aan! 17 februari 2017
Geroepen om te zegenen 08 juli 2015
God heeft alle macht 30 maart 2020
God is liefde 02 oktober 2015
Heere, zult U in deze tijd voor Israël het Koninkrijk weer herstellen? 09 mei 2016
Hemelvaart: vreugde na overwinning 15 mei 2015
Het begin van de apostolische bediening 06 juni 2016
Het kostbaar Lam van God 09 maart 2016
Het Licht dat de duisternis overwint 26 januari 2016
Het Woord van God 02 januari 2018
Het woord van God dagelijks tot je nemen 25 juli 2016
Hij is waarlijk opgestaan! 21 april 2017
Hoe bereid ik mij voor op mogelijk lijden? 24 augustus 2015
Hoe blijf ik staande in de verzoeking 11 april 2019
Hoe kunnen Joden en heidenen recht voor God staan 06 oktober 2015
Hoop doet leven! 03 september 2018
Hoop volkomen: gereed en nuchter zijn 19 december 2014
Hoop, heiligheid en vrees 19 oktober 2016
Komt laten wij aanbidden! 05 januari 2016
Leef als vreemdeling en bijwoner 09 februari 2015
Leven in de hoop op de heerlijkheid 19 december 2014
Leven in het licht van de eeuwigheid 16 februari 2016
Lijden in navolging van Christus 31 maart 2015
Luister naar je hart? 08 juni 2015
Reiniging van de ziel die leidt tot broederliefde 19 december 2014
Rijke toegang tot het eeuwig Koninkrijk 05 augustus 2016
Roemen in het kruis van Jezus Christus 13 januari 2015
Seksualiteit en relaties #1: het fundament 09 december 2021
Standhouden in de strijd tegen de zonde 02 februari 2016
Vier lessen over de twaalf-jarige Jezus (Lukas 2:41-52) 05 mei 2023
Vol van genade en waarheid 24 januari 2018
Volharden in gebed (Lukas 18) 14 mei 2021
Waarschuwing tegen de dwaalleraars 21 november 2016
Ware geestelijkheid 04 april 2014
Wat is het evangelie? 26 oktober 2017
Wat is het evangelie? (1 Korinthe 15:1-11, 20-22) 02 januari 2023
Wat zegt de bijbel over de doop? 01 september 2016
Wees vrij om je te onderwerpen aan menselijke instellingen 23 april 2015
Wees waakzaam en trouw 29 januari 2020
Zaaien in de Geest 10 juli 2014
Zie het Lam van God 29 maart 2018