Preken Compilaties Artikelen

Chris Verhagen


Chris Verhagen

...


Titel Datum Type
Alleen aan God de glorie en aanbidding 20 november 2019
Apologetiek #1: Inleiding op de Christelijke apologetiek 18 mei 2020
Apologetiek #2: Christelijke apologetiek 18 mei 2020
Apologetiek #3: Christelijke apologetiek 29 mei 2020
Apologetiek #3: Christelijke apologetiek in de praktijk 29 mei 2020
De betekenis van de Christelijke waterdoop (Mattheüs 3:1-17) 25 augustus 2021
De geestelijke levenswandel (Efeze 4:25-32) 15 maart 2021
De levendmakende roeping van Christus (Efeze 4:17-24) 17 februari 2021
De wapenrusting (Efeze 6:14-18) 20 april 2022
De zoon hoger dan de engelen (Hebreeën 1:4-14) 01 oktober 2022
Een Bijbelse werkethiek (Efeze 6:5-9) 19 januari 2022
Een boodschap van de Heere voor de christen in crisis 18 mei 2020
Geestelijke strijd (Efeze 6:10-13) 22 maart 2022
Gods Woord is gezaghebbend 18 november 2019
Het laatste oordeel (deel 1) 18 november 2019
Het laatste oordeel (deel 2) 18 november 2019
Hoe herken je een Christelijke sekte? (Handelingen 20:25-31) 01 juli 2021
Judas #1: Pas op voor valse leraren 30 maart 2020
Judas #2: Kenmerken van valse leraren 31 juli 2020
Judas #3: Valse leraren en de praktische implicaties voor jou 22 oktober 2020
Opnieuw beginnen?! 19 november 2019
Pas op voor valse leraren - Judas 1 22 juni 2021
Strijden voor het geloof 01 juli 2021
Vier kenmerken van een echte ontmoeting met Christus 30 maart 2020
Wat is apologetiek? 18 mei 2020
Wat is presuppositionele apologetiek - deel 1? 29 mei 2020
Wat is presuppositionele apologetiek? - deel 2 29 mei 2020