Preken Compilaties Artikelen

Chris Verhagen


Chris Verhagen

...


Titel Datum Type
Alleen aan God de glorie en aanbidding 20 november 2019
Apologetiek #1: Inleiding op de Christelijke apologetiek 18 mei 2020
Apologetiek #2: Christelijke apologetiek 18 mei 2020
Apologetiek #3: Christelijke apologetiek 29 mei 2020
Apologetiek #3: Christelijke apologetiek in de praktijk 29 mei 2020
De betekenis van de Christelijke waterdoop (Mattheüs 3:1-17) 25 augustus 2021
De ernst van het Nieuwe Verbond (Herbreeën 2:1-4) 09 februari 2023
De geestelijke levenswandel (Efeze 4:25-32) 15 maart 2021
De levendmakende roeping van Christus (Efeze 4:17-24) 17 februari 2021
De wapenrusting (Efeze 6:14-18) 20 april 2022
De zoon hoger dan de engelen (Hebreeën 1:4-14) 01 oktober 2022
Een Bijbelse werkethiek (Efeze 6:5-9) 19 januari 2022
Een boodschap van de Heere voor de christen in crisis 18 mei 2020
Geestelijke strijd (Efeze 6:10-13) 22 maart 2022
Gods Woord is gezaghebbend 18 november 2019
Het gevaar van afdrijven - Hebreeën 2 15 maart 2023
Het laatste oordeel (deel 1) 18 november 2019
Het laatste oordeel (deel 2) 18 november 2019
Het zesde teken - Lazarus staat op uit de dood (Johannes 11) 21 april 2023
Hoe herken je een Christelijke sekte? (Handelingen 20:25-31) 01 juli 2021
Judas #1: Pas op voor valse leraren 30 maart 2020
Judas #2: Kenmerken van valse leraren 31 juli 2020
Judas #3: Valse leraren en de praktische implicaties voor jou 22 oktober 2020
Opnieuw beginnen?! 19 november 2019
Pas op voor valse leraren - Judas 1 22 juni 2021
Strijden voor het geloof 01 juli 2021
Vier kenmerken van een echte ontmoeting met Christus 30 maart 2020
Wat is apologetiek? 18 mei 2020
Wat is presuppositionele apologetiek - deel 1? 29 mei 2020
Wat is presuppositionele apologetiek? - deel 2 29 mei 2020