Preken Compilaties Artikelen

Bakht Singh (met vertaling)


Bakht Singh (met vertaling)

Bakht Singh is een evangelist en gemeentestichter uit India. Hij werd machtig gebruikt door de Heere en heeft ook in Nederland gepreekt (met vertaling). Hij wijdde zich toe aan de Heere Jezus en mede daardoor was het dat er een 'apostolische opwekking' uitbrak tijdens zijn bediening. Bakht Singh was een man van toewijding en gebed en een man die verlangde om gemeentes te stichten die gevormd waren naar het beeld van de gemeente in het Nieuwe Testament.


Titel Datum Type
Aansporing tot aanbidding 09 oktober 2012
David bracht alles terug (1) 09 oktober 2012
David bracht alles terug (2) 09 oktober 2012
De realiteit van de Heere Jezus Christus 09 oktober 2012
De terugkeer van Gods heerlijkheid (1) 09 oktober 2012
De terugkeer van Gods heerlijkheid (2) 09 oktober 2012
Efeze 1:15-23 09 oktober 2012
Evangelisatie toespraak (1) 09 oktober 2012
Evangelisatie toespraak (2) 09 oktober 2012
Gebed 09 oktober 2012
Gebed (1) 09 oktober 2012
Gebed (2) 09 oktober 2012
Geroepen tot gemeenschap met het kruis en Gods huis (1) 09 oktober 2012
Geroepen tot gemeenschap met het kruis en Gods huis (2) 09 oktober 2012
Gods medearbeiders (1) 09 oktober 2012
Gods medearbeiders (2) 09 oktober 2012
Gods wil kennen (1) 09 oktober 2012
Gods wil kennen (2) 09 oktober 2012
Hemelse vrede, vreugde en overwinning 09 oktober 2012
Het doel van de tafel des Heeren 09 oktober 2012
Hoe Gods wil te vinden 09 oktober 2012
Leg af, verlang, kom, bouw, offer 09 oktober 2012
Liefde 09 oktober 2012
Markus 8 09 oktober 2012
Zeven stappen tot de troon 09 oktober 2012