Preken Compilaties Artikelen

William Booth (1829-1912)

Op 9 april 1865 ontmoette Lee en Grant elkaar terwijl Lee zich overgaf en er een einde kwam aan een 4 jaar lang durende oorlog die bekent staat als de 'Cival War' in America. In hetzelfde jaar verklaarde een 36 jaar oude engelsman de oorlog aan de machten van de duisternis door het oprichten van het Leger des Heils. Één van de meest effectieve wapens in Generaal Booth's wapenuitrusting was vurig gebed. Het was niet ongewoon dat Booth gebedssamenkomsten orgeniseerde wanneer hij het woord van God moest prediken die de hele nacht duurde. Mensen renden tijdens de dienst naar het voren waar hij ook kwam. "De kracht van God werd wonderlijk zichtbaar in die samenkomsten... mensen werden regelmatig overweldigd door de kracht en aanwezigheid van God en vielen op hun knieeën." Het succes van het Leger des Heils om gebonden mensen te bevrijden was zichtbaar, zeker wanneer je bedenkt voor welke mensen ze streefden. Genaar Booth's oorlogskreet was "Ga voor zielen en ga voor de aller ergste!". De grootste van de zondaren werden gered, barren werden gesloten en hele steden werden geschut. Booth's succes trok niet alleen supporters aan, maar ook vijanderen. Degene die zich aansloten bij het Leger des Heils werden bekogeld met hete kolen en teer en brandend zwavel, geslagen, gestenigd en soms zelfs dood geschopt in de straten. Het Leger des Heils weerstonden de vijanden met een vrolijke 'God zegene u' en een gebed. Generaal Booth was zelf ook de dupe hiervan. Toen hij tijdens een samenkomst bespuugd werd moedigde hij zijn mede-soldaten aan "haal het niet van je gezicht af, dit zijn medailes!".

Nacht na nacht kwam Booth thuis met bloed op z'n kleren en met overal kneuzingen nadat hij was aangevallen voor het prediken in de ergste delen van de stand in Engeland. Na zulke nachten van beproevingen zou hij de hand van zijn vrouw pakken en zeggen: "Kate, laat me met je bidden". Na het gebed met Catherine stond hij weer op van zijn knieën gewapend met een frisse moed en hoop. Zij moedigde hem aan: "Als we hiervan moe worden kunnen we beter stoppen, alles is beter dan een dode kerk.". Ondanks de grote druk op hun bediening was het gezin van Booth een vrolijk gezin die in eenheid met elkaar leefde. De generaal had 9 kinderen en hield ervan om met hen te spelen en ravotten."

Eens - terwijl hij aan het reizen was - ging de kar waar General Booth mee reed kapot. Hij nam gebruik van de situatie en spoorde de medewerkers van een fabriek in de buurt aan. Hij zei: "Somme van jullie bidden nooit, jullie hebben het bidden lang geleden opgegeven. Maar nu zeg ik tegen jullie, zou je niet voor jullie kinderen gaan bidden, opdat ze veranderd mogen worden?" Binnen een paar minuten lagen 700 mensen geknield in stil gebed.

Een andere keer, twee officieren van het Leger des Heils begonnen een nieuw missie-werk, maar faalden en kregen alleen maar tegenstand. Gefrustreerd en moe vroegen ze aan Booth om de sluiting van hun missie. Generaal Booth zond een telegram terug met 2 woorden: "PROBEER TRANEN". Ze volgden zijn advies op en werden getuigen van een machtige opwekking.

Tijdens zijn bieding reisde William Booth meer dan 7 miljoen kilometer en predikte 60.000 preken. O dat God ons zou helpen in dit uur van diepe wanhoop en afleiding om aandacht te schenken aan de woorden van de Generaal: "Werk alsof alles daarvan afhangt, en bid alsof alles afhangt van jouw gebeden."