Preken Compilaties Artikelen

Hoofdbedekking

1 korinthe 11:3-16

Ik heb de afgelopen tijd mij verdiept in 1 Korinthe 11:3-16, om te kijken of een vrouw een hoofdbedekking (sluier) om moet tijdens het bidden/profeteren, of dat haar hoofdhaar de hoofdbedekking is (zoals vers 15 lijkt te zeggen).

Griekse woorden mbt Bedekking:
Het griekse grondwoord wat gebruikt wordt is 'Kata'.
Dit betekent: "naar omlaag ten opzichte van" oftewel iets waarmee een neergaande beweging verbonden is. Dit woord is onderdeel van de woorden bedekt/onbedekt in vers 4, 5, 6, 7, 13 (in verschillende vormen, bv: kata-kaluptō, akata-kaluptō en dergelijke).

Een ander woord wordt gebruikt in vers 15, namelijk: 'Peribolaiou'.
Dit betekent: "iets dat (ergens) omheen geworpen is", ook wel: omhulsel / bedekking. Dit wordt dus maar één keer gebruikt (in vers 15).

Griekse woorden mbt kaalscheren:
exurēmenēi/xurasthai: dit wordt gebruikt in vers 5 en 6. Het betekent letterlijk 'scheren' of 'kaalscheren'.

keirasthai: dit wordt gebruikt in vers 6. Het betekent afsnijden of scheren, maar is minder sterk als 'exurēmenēi'. Als je het haar afsnijd ben je niet volledig kaal maar is het kort.

In ieder geval is duidelijk dat het hier specifiek gaat over het bidden en profeteren. Ten tweede is het duidelijk dat de hoofdbedekking niet een hoedje of iets dergelijks is. Er zijn
voor mij 2 opties.
1) lang haar wat los hangt (niet een vlecht of staart oid)
2) sluier/doek.

De tekst met deze woorden zo vertaald:
Vers 3 Ik wil echter, dat gij dit weet: het hoofd van iedere man is Christus, het hoofd der vrouw is de man, en het hoofd van Christus is God.
Vers 4 Iedere man, die bidt of profeteert [omlaag hangend], doet zijn hoofd schande aan.
Vers 5 Maar iedere vrouw, die [niet omlaag hangend] bidt of profeteert, doet haar hoofd schande aan, want zij staat gelijk met ene, die [kaalgeschoren] is.
Vers 6 Want indien een vrouw zich het hoofd niet dekt [omlaag hangend], moet zij zich ook maar het haar laten afknippen [afsnijden/kortknippen]. Doch indien het een schande is voor een vrouw, als zij zich het haar laat afknippen [afsnijden/kortknippen] of zich kaal laat scheren [kaalscheren], dan moet zij zich [omlaag hangen].
Vers 7 Want een man moet het hoofd niet [omlaag hangen]; hij is het beeld en de heerlijkheid Gods, maar de vrouw is de heerlijkheid van de man.
Vers 8 Want de man is niet uit de vrouw, maar de vrouw uit de man.
Vers 9 De man is immers niet geschapen om de vrouw, maar de vrouw om de man.
Vers 10 Daarom moet de vrouw een macht op het hoofd hebben vanwege de engelen.
Vers 11 En toch, in de Here is evenmin de vrouw zonder man iets, als de man zonder vrouw.
Vers 12 Want gelijk de vrouw uit de man is, zo is ook de man door de vrouw; alles is echter uit God.
Vers 13 Oordeelt zelf: is het voegzaam, dat een vrouw met [omlaag hangend] hoofde tot God bidt?
Vers 14 Leert de natuur zelf u niet, dat, indien een man lang haar draagt, dit een schande voor hem is,
Vers 15 doch dat, indien een vrouw lang haar draagt, dit een eer voor haar is? Immers, het haar is haar tot een sluier [omheen geworpen] gegeven.
Vers 16 Maar, indien het er iemand om te doen is gelijk te hebben, wij hebben zulk een gewoonte niet, en evenmin de gemeenten Gods.

Argumenten voor een sluier als bedekking:
- Vers 6 is raar als het hier om lang haar zou gaan. De logica van Paulus zou dan zijn: "Als een vrouw geen lang haar heeft, dan moet ze het ook maar kort knippen (of letterlijk: kaalknippen, maar kaalknippen is niet mogelijk, want met knippen blijft er altijd haar.. als is het erg kort) of scheren." Als een vrouw haar haar kort heeft geknipt, dan kun je het niet nog een keer 'kort knippen'.
- Vers 7 zegt dat een man geen 'bedekking' moet hebben, want hij is de heerlijkheid van God. Die moet dus zichtbaar zijn. Maar de vrouw is de heerlijkheid van de man en moet dus wel bedekt worden. Oftewel: alleen Gods heerlijkheid moet centraal staan. Maar vers 15 zegt dat de vrouw het lange haar tot eer heeft (en haar tot bedekking gegeven). Dan is het logisch als die ook bedekt wordt, zodat alleen Gods eer overblijft.
- Vers 10 zegt dat een vrouw een macht/autoriteit op haar hoofd moet hebben vanwege de engelen/boodschappers. Ik weet niet zeker of die om hemelse engelen gaat (al lijkt het wel zo te zijn), want soms wordt dit woord ook gebruikt voor aardse boodschappers (leraars of leiders). Maar in ieder geval moet een vrouw een autoriteit/macht op het hoofd hebben en daarmee lijkt mij het logisch dat dit gaat om iets wat aangeeft dat ze zich onder gezag stelt.

Om helder te zijn: het zag dat God in heeft gesteld (vers 3). Ik kan mij niet voorstellen dat Paulus hier dan het lange haar bedoelt. Waarom zou lang haar een gezag/autoriteit zijn als het iets natuurlijk (vers 15) is, en nergens bewijs is dat het in die tijd bekend stond als 'teken van onderdanigheid'? 
- Vers 15 gebruikt een ander woord voor bedekking. Paulus zal dit bewust doen, anders zou er bijna bewust verwarring worden gezaaid.

Argument voor lang haar als bedekking:
Ik liep vast op één argument en dat is in vers 15. Er staat dat het lange haar als bedekking/omhulsel is gegeven. Daardoor zouden alle voorgaande verzen aan kunnen geven dat de bedekking die daar gebruikt wordt hetzelfde is als het lange haar.

Ik denk zelf dat dit niet het argument is vanwege de argumenten bij een sluier als bedekking. Dan blijft er wel een vraag over: wat is dan de betekenis van vers 14-15, waarom gebruikt Paulus dit als argument? Dus laten we sowieso naar alle argumenten kijken van Paulus:

Argument #1: Het is een schande voor haar om zo tot God te bidden en tot mensen te profeteren.
Argument #2: De vrouw is de heerlijkheid van de man en het haar van de vrouw haar heerlijkheid. Dus de heerlijkheid van de mensheid is de vrouw (vrouwen die dit lezen: je bent dus zeer waardevol!) en haar lange haar. Maar tijdens het bidden en profeteren gaat het niet om ons, maar om God. We willen op die momenten specifiek gericht zijn op God en dus moeten we de heerlijkheid van de mensen bedekken.
Argument #3: Het is een manier om de onderdanigheid van de vrouw te symboliseren. Dit is zichtbaar voor de mensen die in de samenkomst aanwezig zijn en ook voor de boodschappers (engelen of aardse boodschappers, maar ik neig steeds meer ernaar dat het hier om engelen gaat).
Argument #4: Nu komt de lastige, dat is het argument van de 'natuur'. Ik denk dat Paulus dit bedoelt te zeggen: "Het is natuurlijk voor een vrouw om lang haar te hebben, het is een eerzame bedekking/omhulsel voor haar. Het is dus natuurlijk voor haar om haar hoofd te bedekken en niet iets vreemds." Dit betekent niet dat het lange haar de enige bedekking is, anders zou argument 2 en 3 wegvallen. Het spreekt elkaar niet tegen, maar Paulus probeert mijns inziens te laten zien dat er in het natuurlijke duidelijk is dat een bedekking goed is, zo ook hier in het dragen van een sluier. Het is iets dat niet raar is of ongewoon is.

Kortom ik denk dat het natuurlijk en bijbels is als een vrouw lang haar heeft (hoe lang is niet uitgemeten, iig duidelijk langer dan 'kort'), en als een man kort haar heeft. Maar tegelijk is het tijdens een samenkomst goed als een vrouw haar hoofd en haar bedekt, om daarmee aan te geven dat ze onder gezag wil staan van haar man + dat ze daarmee aangeeft dat het niet om de eer van mensen gaat, maar om de eer van God. En als ik daar over nadenkt is het eigenlijk heel mooi en waardevol. Soms zien mensen die hoofdbedekking als 'vernedering' voor de vrouw, maar God heeft juist een teken gegeven aan de vrouw om uit te drukken dat het niet om ons gaat, maar om God. Dat teken heeft een man niet.

Er blijven nog vragen open staan:
#1 Hoeveel van het haar moet bedekt worden? 
Ik zie in de woorden alleen dat het moet 'hangen', verder niets. Dus ik zou hier geen wetten maken.

#2 Moeten 'vrijgezelle' vrouwen die willen bidden en profeteren (en dus echt actief onderdeel zijn van de samenkomsten) een bedekking op of niet? 
Ik denk het persoonlijk wel om argument 1, 2 en 3 (als is bij argument 3 de onderdanigheid niet naar haar man, maar bv naar haar vader).

#3 Moeten de vrouwen alleen tijdens de samenkomsten het hoofd bedekken? 
Ik denk dat het in deze context er wel om gaat, maar of het verder gaat (binnenkamer) weet ik niet zeker. De reden dat er profetie bij staat lijkt dit wel aan te geven (alleen in de samenkomst).

#4 Moeten de vrouwen dan de hele samenkomst de hoofdbedekking om? 
Ik denk het niet. Er staat “bij bidden en profeteren”. Als wij dus gezamenlijk in gebed gaan (of zingen, wat vaak ook gebeden zijn) of als een vrouw wil profeteren (een openbaring namens God doorgeven) dan is het wel de bedoeling om hoofdbedekking om te doen. Wanneer verder wel en niet, daarin kunnen we elkaar het beste vrij laten.

#5 Als een vrouw in bv een kerk zit waar geen enkele ruimte is om wat te delen, is het dan de bedoeling om een hoofdbedekking te hebben? 
Ik weet dit niet zeker. Ik kan het mij wel voorstellen, omdat de vrouw toch meebid - al gebeurt dit niet publiekelijk - op dat moment in het midden van een samenkomst en het nog steeds een teken is van het feit dat het niet om ons gaat, maar om God.. en dat de vrouw nog steeds wil aangeven het gezag die God heeft neergezet (vers 3) te accepteren.

Dit zijn enkele gedachten geweest m.b.t. hoofdbedekking. Ik bid dat dit alles tot opbouw van het lichaam van Jezus Christus zal zijn.