Preken Compilaties Artikelen

Het oude en nieuwe verbond

Wat is het grote verschil tussen het oude en het nieuwe verbond?

Het doel is het zelfde: Dat God verheerlijkt wordt en een volk op aarde heeft. Maar de manier waarop dit bereikt behoort te worden verschilt in het oude en het nieuwe verbond.

Om een paar voorbeelden te noemen:

Het oude verbond:
- Reiniging van zonden door elke keer een offer te brengen
- Zoek de tegenwoordigheid van God (in de tempel)
- God leidt ons door profeten en/of het woord dat uitgelegd wordt door priesters/levieten
- Wij horen bij Gods volk door ons te bekeren en ons toe te wijden door de wet te houden (besnijdenis, feesten, offers, tienden, etc.)
- Vooral beloften van aardse/fysieke/tijdelijke zegeningen
- Wij moeten heilig proberen te leven


Het nieuwe verbond:
- Reiniging door het eenmalige offer van Jezus Christus
- Wij zijn de tempel waarin God woont, God hoeft niet ver gezocht te worden! Hij woont in ons, in Zijn volgelingen.
- God leidt ons door Zijn Geest
- Wij horen bij Gods volk door ons te bekeren en te geloven (vertrouwen op / toewijden aan) Jezus Christus
- Vooral beloften van hemelse/geestelijke/eeuwige zegeningen
- God geeft ons verlangen en kracht (genade) om heilig te leven


Als wij begrijpen dat deze twee verbonden echt verschillend zijn en dat wij geroepen zijn om in het nieuwe verbond te leven, dan gaan wij ervaren wat het betekent om vrij te zijn om God te dienen.
Als kinderen van God (die gewassen zijn door het bloed van Jezus) hoeven nooit meer krampachtig te zoeken naar Gods tegenwoordigheid, maar hoeven slechts te zien/geloven dat Hij in ons woont (uiteraard: als wij de voor ons bekende zonden hebben beleden: 1 johannes 1:9). Wij hoeven niet proberen heilig te leven, maar mogen aan Hem vragen om ons heilig te maken en vanuit Hem te leven (Jezus is onze heiligheid: 1 kor 1:30). Wij hoeven niet keer op keer offers te brengen om onszelf te reinigen, maar mogen vertrouwend zien dat het bloed van Jezus ons gereinigd heeft van alle zonden. Wij hoeven niet naar een predikers of profeet te gaan om Gods wil te leren kennen voor ons leven, maar God wil het ons zelf openbaren door Zijn Geest die in ons woont. Wij hoeven niet wanhopig te zoeken naar aardse zegeningen (zoals rijkdom), maar mogen zien dat we in Jezus alle geestelijke zegeningen alreeds ontvangen hebben (efeze 1:3).

Wat een heerlijk feit, dat wij in het nieuwe verbond leven! Halleluja! God zij geprezen!