Preken Compilaties Artikelen

Gods woord in praktijk brengen

Veel mensen denken dat als we de bijbel LEZEN dat we zijn als een huis gebouwd op een rots. Dat we dan een vast fundament (van het Woord) onder onze voeten hebben waarop wij vast staan. Maar als we de bijbel nauwkeurig lezen staat er in Mattheus 7 (de tekst waar naar verwezen wordt) niet dat we vast staan als we de bijbel LEZEN, maar als we het Lezen EN Doen.

Mattheus 7:24 "Daarom, ieder die deze woorden van Mij hoort en ze doet, die zal Ik vergelijken met een verstandig man, die zijn huis op de rots gebouwd heeft;".

Het is voor velen van ons zo gemakkelijk om de bijbel te lezen als een studieboek voor wijsheid en inzicht, maar om hetgeen de bijbel zegt in praktijk te brengen is heel wat anders. Ikzelf betrap me hier op en de afgelopen maanden heb ik dit gebrek bij mijzelf vaak naar voren zien komen. Maar als ik verhalen lees van mannen/vrouwen uit de bijbel of uit de kerkgeschiedenis die daadwerkelijk door God gebruikt zijn, dat waren allemaal mannen en vrouwen die hetgeen ze leerden van God daadwerkelijk in de praktijk brachten.

In Mattheus 7:24 wordt er de belofte gezegd dat als je de woorden van Jezus hoort en ze doet, dat je lijkt op een verstandig man. Een man die zijn huis (= leven) vast heeft staan, stevig gefundeerd heeft. Als wij dit willen gaan doen vraagt het in de eerste plaats een verandering van ons. Een verandering in de omgang met God. We moeten God daadwerkelijk zien als God, als degene die alwetend is, almachtig is en die het grote plaatje van alles ziet. Als Degene die recht heeft om alles te bepalen in ons leven en waaraan wij onszelf vrijwillig onderwerpen. Als we God op zo'n manier gaan zien, wordt de bijbel een heel ander boek voor ons. Een tweede verandering die wij nodig hebben is om na te denken hoe we de woorden die we lezen kunnen toepassen in ons leven. De Bijbel is dan niet meer een boek om alleen maar kennis door te vergaren, maar om te wandelen met God en voor God. Het wordt dan 'een lamp voor onze voet en een licht op ons pad'.

Ben jij bereid hier een keuze in te maken? Ben jij bereid om alles te doen wat God vraagt, ongeacht consequenties? Als wij daar ja op kunnen zeggen, zal ons leven gaan veranderen. Als wij God woord als hoog achten, zal God onze woorden (gebeden) hoog achten. Als wij gaan doen wat God van ons vraagt, zal God gaan doen wat Hij ons beloofd heeft!