Preken Compilaties Artikelen

God zoeken en vinden

Jeremia 29:13
"U zult Mij zoeken en vinden, wanneer u naar Mij zult vragen met heel uw hart."

O broeders en zusters, is dit realiteit in onze leven? God zegt dat wij Hem zullen zoeken en vinden. Heb jij Hem gevonden? Nee, niet de gaven van de Geest, niet een bepaald uiterlijk teken, niet zekerheid van je geloof, maar God zelf! Natuurlijk, wij hebben ons bekeerd en geloven in Jezus Christus en de Heere heeft ons toen opnieuw geboren doen worden. Toen kwam Gods Geest in ons wonen en waren we werkelijk kinderen van God. Geweldig, wat een groot geschenk, wat een grote genade!

Maar ken je God ook werkelijk?

God heeft ons beroepen om Hem te kennen en dit is het eeuwige leven (Johannes 17:3). Ik moet eerlijk toegeven, ondank dat ik gered ben en ondanks dat ik bevrijd ben van meerdere grove zonden, toch heb ik de Heere niet gevonden op zo'n manier dat Hij mijn ziel keer op keer verzadigd met Zichzelf. Ik heb "Hem niet gevonden". Jij wel? Als wij Hem werkelijk zouden kennen en Hem gevonden hebben, dan zouden wij Hem dieper lief hebben dan wat dan ook, dan zouden we een gebroken hart hebben (en ogen die tranen) voor de verloren mensen om ons heen, dan zouden we misselijk worden bij de gedachte aan zonden, dan zouden we vrijmoedigheid en kracht hebben om te getuigen, met andere woorden: dan zouden we vervuld zijn met de Heilige Geest.

Veel mensen denken dat ze vervuld zijn met de Heilige Geest, omdat ze ooit een ervaring hebben gehad en misschien zelfs in andere talen spreken (of denken te spreken in andere talen = tongentaal). Broeders en zusters, als je nu die volheid niet constant ervaart, dan is er iets fout! We zijn geroepen om de Heere te kennen in grote groeiende overvloed.

Maar wat als we dit niet herkennen? Wat moeten we doen? Deze tekst (Jeremia 29:13) geeft daar het antwoord op. We moeten Hem zoeken en naar Hem vragen met HEEL ons hart! Gooi de dingen aan de kant die je in de weg staan om de Heere te zoeken, ruim zonden op uit je leven (en onderzoek jezelf of er nog meer zit), en smeek op je blote knieeën of God je in de eerste plaats een honger naar zichzelf gaat geven en dan de vervulling van die honger (en dan zal Hij je opnieuw een honger geven naar Hem en je zult Hem weer zoeken en vinden, en dat keer op keer op keer). Broeders en zusters, we verkrijgen de beloftes die we in het woord vinden, terwijl we God zoeken op onze knieeën in gebed. God belooft de stromen van levend water uit ons binnenste in Johannes 7:37-39 (= werkingen van Gods Geest, zie vers 39) als wij dorst hebben en tot Hem komen. Dit is niet een eenmalig komen, maar een keer op keer komen. Wat in de schrift staat is: "Vraag en je zult ontvangen, zoek en je zult vinden, klop en er zal open gedaan worden". In het grieks staat er eigenlijk: blijf vragen en je zult ontvangen, blijf zoeken en je zult vinden, blijf kloppen en er zal open gedaan worden.

Misschien zeg je "maar God geeft toch altijd gelijk als één van Zijn kinderen naar Hem roept". In Lukas 18:1-8 staat heel duidelijk dat we niet de moed moeten verliezen, maar dat we juist moeten volhouden (volharden) in gelovig gebed. O, laten wij onze knieeën buigen! Laten wij gezamelijk uitroepen tot de levende God, totdat Hij zal komen tot ons. Totdat wij vervuld zijn met de hele volheid van God!

Dit is wat opwekking is! God zelf die Zichzelf zo bekend maakt aan onze ziel dat we volledig veranderen en verzadigd worden met Hem. Dit is waarvoor wij geroepen zijn. Ongeacht je theologie... zoek de Heere!