Preken Compilaties Artikelen

Principe #58 (Iran): Nieuwe bekeerlingen in iedere samenkomst

Het is in Iraanse huisgemeenten normaal om veel nieuwe bekeerlingen te zien. Iraanse gelovigen verwachten dat elke week nieuwe mensen tot bekering komen. Dit lijkt heel veel op het verslag in het boek Handelingen, waar staat dat de gemeente: “God loofde en genade vond bij heel het volk. En de Heere voegde dagelijks mensen die zalig werden, aan de gemeente toe.”  In sommige gevallen, wanneer ze samenkomsten hebben waar geen getuigenissen van een bekering zijn, onderzoeken ze wat zij verkeerd gedaan hebben waardoor zij het werk van de Heere verhinderen. Deze groei gebeurde in de laatste dertig jaar en velen zeggen op basis van voorzichtige schattingen dat het aantal gelovigen die onderdeel zijn van de Iraanse huisgemeenten boven de één miljoen komt. 

Iraniërs vinden de Heere Jezus Christus door evangelisatie van christen-Iraniërs en door persoonlijke één-op-één getuigenissen. De Heere gebiedt ons om discipelen te maken. Nadat een persoon de beslissing maakt, heeft diegene discipelschap nodig. Dit betekent het samen optrekken en spreken met degenen die Christus hebben geaccepteerd en hen onderwijzen wat de Bijbel zegt. Wanneer Iraanse christenen op de Heilige Geest vertrouwen, zijn zij door de Geest geleid om degenen te bereiken die gered zouden moeten worden. Zij zijn bereid hun levens te riskeren door dit te doen, omdat ze geloven dat het een zonde is om het goede nieuws van het evangelie van de Heere Jezus Christus niet te delen. Hun toewijding aan Jezus Christus komt tot uiting in vele verslagen. 

De prijs van deze groei in de gemeente is grote vervolging en gevangenneming. Mehdi Dibaj zat negen jaar in de gevangenis omdat hij weigerde zijn geloof in Christus te verloochenen en om terug te keren naar de islam. Hij zei: “Ik ben een christen. Als zondaar geloof ik dat Jezus voor mijn zonden gestorven is aan het kruis en door Zijn opstanding en overwinning over de dood heeft Hij mij rechtvaardig gemaakt in de aanwezigheid van de heilige God. De ware God spreekt over dit feit in Zijn woord, het evangelie (Injil). Jezus betekent Redder ‘want Hij zal Zijn volk redden van hun zonden’ . Jezus betaalde de prijs van onze zonden door Zijn eigen bloed en gaf ons een nieuw leven, zodat wij kunnen leven voor de glorie van God door de hulp van de Heilige Geest. Wij kunnen zijn als een dam tegen verderf, een kanaal van zegen en genezing, en daarnaast beschermd zijn door de liefde van God.

Als antwoord op deze goedheid, heeft Hij mij gevraagd om mijzelf te verloochenen en Zijn volledig overgegeven volger te zijn, niet te vrezen voor mensen, zelfs wanneer ze mijn lichaam doden, maar om juist te vertrouwen op de Schepper van het leven Die mij gekroond heeft met de kroon van barmhartigheid en ontferming. Hij is de grote Beschermer van Zijn geliefden en ook hun grote Beloning.  

Ze spraken mijn evangeliseren tegen. Maar wanneer iemand een blind persoon ziet die bijna in een put valt en dan z’n mond houdt, dan zondigt die persoon . Het is onze opdracht om, zolang de deur van Gods barmhartigheid open staat, slechte mensen te overtuigen om zich van hun zondige weg af te keren en naar Hem te vluchten, zodat ze gered worden van de toorn van de rechtvaardige God en van de komende, vreselijke straf.” 

Drie maanden nadat hij uit de gevangenis gelaten werd, werd gemeenteleider Mehdi ontvoerd en werd hij later hangend aan een boom gevonden. 

Zo’n toewijding in de levens van Iraanse christenen brengt het resultaat waar God naar verlangt. De Hemel verheugt zich wanneer een zondaar zich bekeert. God geeft het eeuwige loon, die van de martelaarskroon, aan Zijn trouwe dienaar. Wij, in niet-vervolgde landen, nemen vaak de gemakkelijkste weg. We zeggen: laat ons leven spreken. Maar wij zijn verdronken in de zee van de wereld. Wij gebruiken onze stemmen niet en we worden daarom niet gehoord. We hebben het zout van onze christenlevens verloren. Toen Jezus voor ons bad, sprak Hij tot Zijn Vader over de toekomstige christenen die in Hem zouden geloven vanwege hun woord: “En Ik bid niet alleen voor dezen, maar ook voor hen die door hun woord in Mij zullen geloven.”  Door ´hun woord´ te zeggen, duidt Jezus aan dat wij christenen de woorden van onze mond moeten gebruiken om te getuigen van de redding. We moeten met de woorden van onze mond delen wat Jezus voor ons gedaan heeft. We moeten met onze stemmen spreken over ons geloof, nederig, vriendelijk en met veel liefde. “Want met het hart gelooft men tot gerechtigheid en met de mond belijdt men tot zaligheid.” 

In Iran wordt het belijden van het geloof ook overgebracht door middel van technologische middelen. Een prachtig getuigenis is die van een familie in Iran dat naar een evangelie-uitzending op een illegaal satellietstation keek. Als antwoord op het horen van het goede nieuws van de Zoon van God en het eeuwige leven in Hem, baden ze dit gebed samen:

“Dierbare God, wij belijden dat wij zondaren zijn. Ik belijd dat ik mijzelf niet kan redden door mijn eigen goede werken. Ik geloof dat U aan het kruis gestorven bent voor mijn zonden. En ze legden U in het graf en U stond na drie dagen op uit de dood. Ik geloof dat U levend bent en de autoriteit hebt om mijn zonden te vergeven. En om mij rechtvaardig te maken voor de Eeuwige God. Ik vraag U dat U mij aanneemt en zoals U beloofde, geef mij alstublieft eeuwig leven. Ik dank U dat U mijn gebeden verhoort, amen.”

Dit gebed schreven zij aan het evangeliestation en vroegen of het gebed goed was. Dit eenvoudige geloof en antwoord op het evangelie laat zien hoe God op een krachtige manier in dit land werkt om mensen vanuit een agressieve religie, die veel uiterlijke religieuze vormen eist, om te draaien tot de ware en levende God.