Preken Compilaties Artikelen

Principe #57 (Iran): Het geloof voortdurend delen in alle situaties

Een christen die gevangen genomen was in Iran werd verteld dat wanneer de christenen zouden stoppen met evangeliseren, dat dan alle gevangenen vrijgelaten zouden worden. Gemeenteleiders zien dit als bewijs dat christenen in Iran de aanwijzingen van de Heere volgen en dat zij hun geloof delen.

“Een gevangengenomen christin vertelde, hoewel ze geconfronteerd werd met gezondheidsproblemen, dat ze de kans gehad heeft om drie mensen tot de Heere te leiden, waarvan een crimineel in de dodencel. Dit maakte haar gevangenschap de moeite waard.” 

Voorganger Irani, die zeer lange tijd gevangen heeft gezeten in een Iraanse gevangenis, richt zich tot de christenen in Iran door middel van een brief: 

“Ondanks de druk en moeilijkheden in de gevangenis, ben ik verheugd het volgende te delen. Het is als een fontein: mijn christelijke vreugde in de nieuwe, speciale dagen die gaan komen. En ik weet dat jullie, die de heiligen en geestelijke kinderen van God zijn, bekend zijn met deze vreugde. Als een dienaar van God wil ik jou aansporen blij te zijn. Weet dat alle geluk dat we op aarde hebben, de eerste vrucht is van de grote vreugde die we zullen ontvangen in de hemel. De Vader voorziet. Ik begrijp jouw zorgen in een tijd van vervolging, die sommigen ertoe dwingt om naar het buitenland te vluchten. Echter, besteed alstublieft aandacht aan wat God in de Bijbel zegt in Mattheüs: ‘Kijk naar de vogels in de lucht; ze zaaien niet en oogsten niet en vullen geen voorraadschuren, het is jullie hemelse Vader die ze voedt. Zijn jullie niet meer waard dan zij?’” 

Een andere christelijke voorganger, Farshid Fathi, wordt sinds december 2010 vastgehouden in de gevangenis. Hij werd beschuldigd van het bezitten van religieuze propaganda. Het bewijs dat aangeleverd werd door het regime was dat voorganger Fathi Bijbels had gedrukt in het Perzisch, dat hij onwettig Bijbels had verspreid en dat hij christelijke literatuur bezat. Het regime beweerde dat deze christelijke activiteiten gelijk staan met acties tegen de nationale veiligheid. Voorganger Fathi zit momenteel een zesjarige straf uit in de beruchte Evin gevangenis. Zijn misdaad is dat hij een christen is die vrij zijn geloof beoefent. Voorganger Fathi heeft een vrouw, Leila, en twee kinderen, Rosana en Bardia. Zij lijden met hem.

Onder een onderdrukkend regime — zoals de Iraanse overheid — kunnen gelovigen die hun geloof delen, aangemerkt worden als afvalligen van het islamitisch geloof. Toch is er in velen een vrijmoedigheid van de Heilige Geest om hun geloof dagelijks en in het openbaar te delen met andere Iraniërs. Gelovigen delen hun geloof met mensen in bussen, taxi’s, winkels en zelfs wanneer ze moeten wachten voor het rode licht. De openheid voor de waarheid is zo groot dat sommige Iraniërs, wanneer hen de waarheid van het evangelie verteld is, zij het onmiddellijk willen aannemen. 

De christenen houden geen speciale evangelisatiecampagnes, bijeenkomsten of andere georganiseerde activiteiten omtrent evangelisatie. Alle Iraanse gelovigen delen in hun dagelijks leven het evangelie met velen die ze tegenkomen. Omdat niemand van hen een buitenlandse zendeling is, mengen ze zich gemakkelijk in hun land en cultuur en daarom zijn ze in staat om hun geloof op natuurlijke wijze te delen in het dagelijks leven. 

Een voorbeeld van deze vrijmoedigheid en van gehoorzaamheid aan de Heilige Geest is dat van een christen die met zijn auto moest stoppen voor een verkeerslicht in Teheran. De gelovige voelde zich geleid door de Heilige Geest om uit zijn auto te stappen, op het raam van een andere auto te kloppen en de chauffeur het Nieuwe Testament te geven. Zij wisselden ook telefoonnummers uit en kort daarna geloofde deze man die het Nieuwe Testament ontvangen had in Christus. Toen hij de man ontmoette die hem het Nieuwe Testament gegeven had, getuigde de pasbekeerde ervan dat hij een overweldigend verlangen voelde om de auto van de gelovige te volgen en hij reed twintig minuten achter hem aan door de straten van Teheran zonder te weten waarom. Dit is de manier waarop de Heilige Geest werkt en velen tot Christus trekt door wat wij wonderen en onmogelijkheden noemen. Dit is de normale werking van Gods Geest om mensen tot Hemzelf te brengen door Jezus Christus. 

Een christelijke taxichauffeur laat een ander voorbeeld van deze vrijmoedigheid zien. Hij heeft een kruisje aan de binnenspiegel van zijn taxi hangen. Hij heeft een bijbel op de stoel naast hem. Hij realiseert zich dat zijn levensonderhoud, zijn vrijheid en zelfs zijn leven op het spel staan. Toch zegt hij: “Hoe kan ik de grote redding door Jezus Christus niet delen?!”

In Handelingen 1:8 worden we eraan herinnerd dat dit het werk van de Heilige Geest is. Wanneer we de kracht van God, om door ons heen te getuigen, verloochenen, worden we zout dat zijn smaak verloren heeft.  We kunnen naar God terugkeren met berouw en Hem vragen ons Zijn Heilige Geest te schenken. Zijn kracht zal zichtbaar worden in ons leven wanneer we in gehoorzaamheid en in afhankelijkheid van Jezus volgen. In het boek Handelingen werd Gods kracht geopenbaard door Zijn engel en door de Heilige Geest om de diaken Filippus te leiden: 

“En een engel van de Heere sprak tot Filippus en zei: Sta op en ga naar het zuiden, de weg op die van Jeruzalem afdaalt naar Gaza, die eenzaam is. En hij stond op en vertrok; en zie, een Ethiopiër, een kamerheer, en een machtig heer van de kandakè, de koningin van de Ethiopiërs, die heel haar schatkist beheerde en gekomen was om in Jeruzalem te aanbidden, keerde terug, en hij zat op zijn wagen en las de profeet Jesaja. En de Geest zei tegen Filippus: Ga ernaartoe en voeg u bij deze wagen.” 

Moge wij zo’n leiding van de Heere dagelijks in onze omstandigheden zoeken om zo een getuige van Christus te zijn.