Preken Compilaties Artikelen

Principe #53 (Noord-Korea): Het grootbrengen van vele leiders in het lichaam

Een voormalig Noord-Koreaanse ambtenaar vertelde over de wrede mishandeling van christenen en hun baby’s die vermoord werden. Gevangenenbewakers proberen regelmatig om christengevangenen hun geloof te laten verloochenen. Vrouwelijke gevangen worden gedwongen abortussen te ondergaan, sommige in een laat stadium van de zwangerschap. Er bestaat het idee van collectieve bestraffing waarbij mensen met een slechte ideologie gestopt moeten worden om kinderen voort te brengen. De vrouwen worden gedwongen om hun kinderen te laten verwijderen en te vermoorden. 

Het bloed van de martelaren doorweekt en doordrenkt de grond van Noord-Korea. De ambtenaar kon zo’n geloof niet begrijpen en werd later zelf een christen. 

Wat voor soort christelijk leiderschap is bij zo'n trauma vereist? Het moet het Hoofd van de gemeente zijn (Jezus Christus) die hen leidt. Het moeten met de Heilige Geest vervulde gelovigen zijn, die in staat zijn om de woorden van God met kracht te uiten. De praktijk van het priesterschap voor alle gelovigen  is iets wezenlijks voor de groei en uitbreiding van de gemeente, in het bijzonder in vervolgde landen. 

Van christelijke leiders in Noord-Korea wordt verwacht dat zij dienende en Geestvervulde leiders zijn, in staat om het Woord te delen, te bidden en het evangelie te verkondigen. Eén van de redenen voor het blijvende bestaan en de voortdurende groei van de ondergrondse kerk in Noord-Korea is dat zij niet afhankelijk zijn van een paar hooggeachte leiders in de gemeente. Zij benadrukken echter dat alle gelovigen tot volwassenheid geleid moeten worden om dienende leiders te zijn die in staat zijn om de gemeente te stichten en op te bouwen. Tegelijkertijd herkent de gemeente in Noord-Korea degenen die God specifiek aangesteld heeft als herders. Zulke dienende leiders worden geacht, maar niet verafgood. 

De gemeente in niet-vervolgde landen kan hier veel van leren. In plaats van dat de meerderheid van het lichaam van Christus inactief is, moeten alle leden van het lichaam van Christus opnieuw actief worden zoals vanouds. In plaats van het enkel ontvangen van het woord van de leiders die hen wekelijks onderwijzen vanaf de preekstoelen, de podcasts of televisieprogramma’s, moeten zij zelf betrokken raken door het onderwijzen van kleine groepen. 

Er is een grote behoefte aan het toerusten en het tot volwassenheid brengen van het lichaam van Christus, omdat wij allemaal dienaren van de Heere zijn. Voor velen is het een goede start om de stap in geloof te zetten en een kleine huisgemeente te leiden die een paar keer per week samenkomt, waarin iedereen kan delen en kan groeien in de Heere. 

Terwijl wij pleiten voor vele dienende leiders onderstrepen wij het onderwijs in 1 Timotheüs 3 waar God de bekwaamheden van gemeenteleiders gegeven heeft. God gaat door met het gebruiken van leiders die Hij erkent, roept en bestemd heeft om Zijn lichaam te doen groeien. Heiligen in vervolging moeten zich ook onderwerpen aan hen, die de genade en de roeping van Christus om een herder van Gods kudde te zijn, laten zien. De gemeente moet doorgaan met het zoeken van oudere broeders met ervaring in de Heere om hen te onderwijzen en te leiden. Zulke broeders beschermen de huisgemeente niet alleen geestelijk, maar kunnen ook bemoediging en geestelijke leiding geven om een huissamenkomst te beginnen onder leiding van Jezus Christus.