Preken Compilaties Artikelen

Principe #50 (Noord-Korea): Niet uitsluitend luisteren

In 2009 bracht ‘The Associated Press’ naar buiten dat een 33-jarige christenvrouw, Ri Hyon-ok, in Noord-Korea beschuldigd werd van het verspreiden van bijbels en van spionage en daarvoor publiekelijk geëxecuteerd werd. Ondanks zulke vervolging en levensbedreiging, hoort de Noord-Koreaanse gemeente het Woord en gehoorzaamt het. De roeping om het goede nieuws te prediken, wordt gehoorzaamd door deze gelovigen, ondanks de mogelijk grote consequenties hiervan. 

De Bijbel is voor Noord-Koreanen een wegenkaart voor het leven. Het is een wegenkaart voor hun leven en dat zou het ook voor ons moeten zijn. Het schrijft hen voor wat ze doen. Wij zouden onze daden ook moeten laten bepalen door het Woord. Om slechts naar een preek te luisteren of de Bijbel te lezen en te zeggen “dat was een mooie boodschap”, is vreemd voor deze gelovigen. Hun verlangen is om alles wat zij horen te gehoorzamen. 

Het probleem voor ons in de meeste niet-vervolgde landen, is dat wij denken dat de ‘juiste’ doctrine de oplossing zal zijn om het ‘leven’ te hebben, maar dat is niet het geval. Natuurlijk is het zo dat wanneer wij de Heilige Geest hebben, dat Hij ons zal leiden in alle waarheid.  Het zoeken naar de perfecte theologische doctrine op elk gebied is niet wat het Nieuwe Testament ons beveelt. Het roept ons eerder op om gemeenschap te hebben met Jezus Christus en om Zijn geboden te volgen en te gehoorzamen. Jezus Christus gaf ons niet de opdracht om theologen te zijn; Hij zei ons om volgers van Hem te zijn en ons geloof te tonen door onze daden.

Wanneer wij de Bijbel beginnen te lezen gebaseerd op onze menselijke wijsheid, dan verloochenen wij het geloof en de nauwkeurigheid van de Schrift. Zonder leiding van de Heilige Geest hebben mensen hele geloofssystemen verzonnen met theologische woorden die godslasterlijk gebruikt worden en niet de waarheid vertegenwoordigen, noch het hart van God. Wij worden dan misleid om te geloven dat zulke menselijke doctrines het ‘leven’ in zich hebben. Het leven wordt niet gevonden in een theologisch systeem of interpretatie; het leven wordt gevonden in Christus Jezus, in het ons overgeven aan Hem en door Hem toe te staan Zijn leven door ons te leven. Dat is wat het betekent om ‘wederom geboren’ te worden of om ‘geboren te worden uit de Geest’. 

“Geef jezelf over aan Jezus Christus!” is de schreeuwende noodzaak van vandaag de dag, zodat we de zonden in onze levens kunnen aanpakken. Het zou niet onze focus moeten zijn om te proberen elk geheimenis van de Bijbel te begrijpen. Degenen die het karakter van God bestuderen, maar geen vreze des Heeren in het hart hebben wat hen ertoe aanzet om afstand te doen van persoonlijke zonden in hun levens, zijn erg afgedwaald. De ondergrondse kerk in Noord-Korea houdt zich dagelijks meer bezig met het hebben van gemeenschap met God, Zijn stem te verstaan en met het verlangen Zijn instructies te volgen. Voor hen is het de keuze tussen leven en dood. 

Velen van ons hebben het nodig de vermaning van Jakobus opnieuw te horen: “En wees daders van het Woord en niet alleen hoorders. Anders bedriegt u uzelf.”  We hebben het nodig om dagelijks tot God te naderen en Hem te vragen ons te helpen om alles wat wij horen in praktijk te brengen. 

Een gemeente die dit doet, is een vruchtbare gemeente. Zo’n gemeente zal het evangelie aan mensen brengen door hun leven van gehoorzaamheid en door het verbaal verkondigen van de boodschap van redding, zelfs als het de dood betekent. 

De profeet Jeremia hoorde deze duidelijke woorden van de Heere aan Zijn volk: “Maar deze zaak heb Ik hun geboden: Luister naar Mijn stem. Dan zal Ik u tot een God zijn, en ú zult Mij tot een volk zijn. Bewandel heel de weg die Ik u gebieden zal en het zal u goed gaan.’”  Gods volk is een gehoorzaam volk, een volk dat in Zijn wegen wandelt.

Onze Heere Zelf herhaalde deze belangrijke waarheid: “Maar Hij zei: Veeleer zijn zij zalig die het Woord van God horen en het bewaren.’”  Moge de gemeente zo ‘gezegend’ worden, als we steeds meer naar de laatste dagen toegaan.