Preken Compilaties Artikelen

Principe #45 (Noord-Korea): Vijf uitdagende aansporingen

Een jonge vrouw was in een Noord-Koreaanse rivier kleding aan het wassen. Toen ze haar kleding bij elkaar raapte, viel er een kleine bijbel of klein christelijk boekje op de grond. Een andere vrouw meldde het meisje bij de politie. De jonge vrouw en haar ongeveer zestig jaar oude vader werden gearresteerd en ongeveer drie maanden vastgehouden door de lokale politie. In die tijd werden de vrouw en haar vader onderzocht en ondervraagd. Ze werden naar een marktgebied in de stad gebracht en beschuldigd van het bedrijven van illegale handel. Een kort openbaar showproces werd gehouden dat bestond uit de aanklachten. Ze werden beschuldigd van een grote overtreding. Daarna werden ze veroordeeld als verraders van de natie en hun godleider. Voor de executie werden mensen samengebracht om getuigen te zijn van de dood. Hieronder bevonden zich leraren en studenten van de vierde klas en daarboven, leerlingen van de middelbare school en mensen die naar de markt gekomen waren. Zeven politieagenten vuurden elk drie schoten op de twee slachtoffers die aan palen waren vastgebonden.

Het bloed van de martelaren doordrenkte de grond.     

De Bijbel zegt ons in het boek Handelingen over vervolging: “En er ontstond op die dag een grote vervolging tegen de gemeente die in Jeruzalem was; en zij werden allen verspreid over de landstreken van Judea en Samaria, behalve de apostelen.” 

Het woord 'verspreid' betekent hier dat zij hun huizen moesten verlaten. Ze verlieten hun banen, veel van hun bezittingen, hun veiligheid en hun vrienden. In die dagen waren er geen telefoons, mobieltjes of andere middelen om in contact te blijven. Zou jij Jezus volgen als dit in jouw land zou gebeuren? Het buitengewone wat volgt, wordt beschreven in Handelingen 8: “Zij dan die overal verspreid waren, trokken het land door en verkondigden het Woord.”  Moeten ook wij al onze bezittingen verliezen  voordat we bereid zijn om te getuigen?

Net zoals de eerste gemeente in Jeruzalem in grote vervolging kwam, is de gemeente in Noord-Korea ook in grote vervolging gekomen. Zoals vele ondergrondse gemeenten in heel de wereld, heeft de gemeente in Noord-Korea principes die haar groei en blijvend bestaan verzekeren. Wanneer er vanwege het vele geweld buiten de gemeente een grote druk komt op de gemeente, is het ware succes van de gemeente gebouwd op bijbelse principes die in hoofdlijnen staan aangegeven in het boek Handelingen. De gemeente heeft geen ander blauwdruk voor haar groei, structuur en dagelijks leven. Gelovigen in de eindtijd moeten veel leren van andere uitingen van bijbels christendom in de wereld, waar gelovigen heftige vervolging ondergaan, maar waar zij ook veel vrucht dragen. 

Sommige van de ondergrondse gemeenten in Noord-Korea reciteren zekere waarheden om één te blijven en om herinnerd te blijven aan hun geloof in Jezus Christus. Ze reciteren het Onze Vader en de volgende vijf zinnen wanneer ze samenkomen:
1) Onze vervolging en verdrukking zijn onze vreugde en eer.
2) Wij willen bespotting, verachting en verliezen met vreugde aanvaarden in Jezus’ Naam. 
3) Wij willen de tranen van anderen wegvegen en degenen die lijden, troosten. 
4) Wij willen bereid zijn om onze levens te riskeren vanwege onze liefde voor onze naasten, zodat zij ook christenen worden.
5) Wij willen onze levens leven overeenkomstig de standaarden van Gods Woord.

Zijn wij klaar en bereid om voor de Heere te verklaren dat wij zo willen leven? Moge God ons helpen dit te doen.

Samen met deze vijf uitdagende aansporingen leeft de ondergrondse kerk in Noord-Korea met de bijbelse principes die de doorgaande groei en overleving waarborgt. Het zou bemoedigend voor ons moeten zijn dat het Nieuwe Testament geschreven is in tijden van grote vervolging. Daarom is het voor ons als gelovigen de perfecte wegenkaart om het einde der tijden te betreden waarin grote vervolging zal komen. Naast de Bijbel hebben we deze prachtige voorbeelden van de Noord Koreaanse gelovigen.

We kunnen veel leren van hen die vandaag de dag leven in de meest wrede en Christustegenwerkende natie in de wereld.