Preken Compilaties Artikelen

Principe #42 (China): De ware opdracht van de gemeente

De laatste woorden van Jezus Christus tot Zijn eerste discipelen, waar Hij de opdracht gaf om al de volken tot Zijn discipelen te maken, is ook de opdracht van de gemeente in China geworden.  Zelfs de onervaren bekeerlingen in de ondergrondse kerk krijgen ogenblikkelijk het verlangen om iedereen van de grote Redder van China en van de wereld te vertellen. [Iedere christen wordt aangemoedigd om dagelijks te getuigen. ] Daarom vertrouwen zij niet slechts op een paar zendelingen, maar de gehele ondergrondse kerk van China is een levende zendingsbeweging die het evangelie van de Heere verspreidt.

In veel landen, hebben we afgezonderde tijden om de noodzaak van zending en de verspreiding van het evangelie van Jezus Christus te promoten. Maar hebben wij hetzelfde verlangen voor deze opdracht als de vroegere discipelen hadden? Laten we toch leren dat de gehele gemeente, dat betekent ieder van ons, een zendeling is, geroepen om dit evangelie onder alle volken van de wereld te verspreiden. 

De ondergrondse kerk in China is opgebloeid en gegroeid onder de voortdurende leiding van de Heilige Geest van God. Dat God toch een soortgelijke beweging over de gehele wereld, los van enige denominatie of gemeente zal opwekken. We bidden dat God toch iedereen zal doen groeien  in het lichaam van Christus om actief,  verenigd  en groeiend in het evangelie van onze opgestane Heere te zijn.

In China is een grote drang om het goede nieuws met anderen te delen. De gedachte is eenvoudigweg dat zij zo'n wonderlijk evangelie hebben ontvangen, dus hoe zouden zij stil kunnen blijven en dit niet delen met anderen? Je kunt de gelovigen bijna horen zeggen: “Schiet op! Schiet op! Laten we dit goede nieuws met iedereen delen!” Het is daarom niet verrassend dat God in de harten van deze eenvoudige Chinese plattelands boeren een verlangen heeft laten ontstaan om het evangelie te delen in elk gesloten land ten westen van China. Veel jonge Chinese gelovigen gaan eropuit zonder voorzieningen of geld, maar zij vertrouwen in alles op de Heere en zo delen zij het evangelie met anderen.

We kunnen zoveel leren van deze drang om dit evangelie, dat ons gegeven is in Gods Zoon, te delen.

De Heilige Geest herinnert ons eraan om van de Chinese gemeente te leren zodat een ieder persoonlijk zal gaan getuigen. Hier is een gemakkelijk begin:
Onderzoek wat in 1 Petrus staat: “Maar heilig God, de Heere, in uw hart; en wees altijd bereid tot verantwoording aan ieder die u rekenschap vraagt van de hoop die in u is, met zachtmoedigheid en eerbied.” 
a.) Heilig betekent dat je jezelf afzondert voor de Heere, zodat Hij jou kan gebruiken door Zijn Heilige Geest. Bid eenvoudig en zeg: “Heere, ik wil gehoorzaam aan U zijn. Ik wil graag mijn getuigenis geven aan een ieder die dat aan mij vraagt. Ik heb U en Uw Heilige Geest nodig om het werk door mij heen te doen. Ik geef mijzelf aan U over. Helpt U mij alstublieft!”
b.) Schrijf je eigen getuigenis uit. We moeten ons namelijk voorbereiden. Hoe bereiden wij ons voor om een wedstrijd te lopen, waarbij wij een miljoen euro kunnen winnen? Zijn we meteen snel genoeg? Nee. Geven wij direct op? Nee. Gaan we oefenen? Ja. Wat gaan we doen? Schrijf op maximaal een halve pagina wat Jezus voor jou betekent en hoe Hij je gered heeft. Leer dan je getuigenis uit je hoofd. Je kunt om te oefenen aan wat christelijke vrienden vragen om naar je getuigenis te luisteren. 
Hier is een lied dat beschrijft wat Jezus heeft gedaan.
“O, wat een prachtige, prachtige dag, een dag die ik nooit zal vergeten; nadat ik in de duisternis van U afgedwaald was, heb ik Jezus mijn Redder ontmoet. O, wat een tedere, medelijdende Vriend, Hij vervulde de nood van mijn hart; schaduwen verdrijven en ik vertel dit met vreugde. Hij heeft de duisternis van mij doen vlieden. De hemel kwam neer en de glorie vulde mijn ziel, toen aan het kruis de Redder mij volkomen maakte, werden mijn zonden van mij afgewassen en mijn nacht veranderde in dag; de hemel kwam neer en de glorie vulde mijn ziel!” 
Je kunt gelijksoortige gedachten gebruiken om jouw getuigenis op te schrijven, of als je een getuigenis hebt waar je de details van herinnert hoe Jezus je gered heeft, gebruik dan die woorden. Omdat dit een persoonlijke ervaring is, kan niemand daarover een discussie met je voeren.
c.) De volgende stap is het uit het hoofd leren van een vers uit de Bijbel, zoals: “Jezus zei tegen hem: Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven. Niemand komt tot de Vader dan door Mij.”  Probeer het vers dat je geleerd hebt te gebruiken, wanneer er in een gesprek gelegenheid voor is.
d.) Nu ben je klaar om verantwoording af te leggen,  dat betekent een antwoord geven aan iemand die naar jouw hoop vraagt, maar ga daarbij niet in discussie. 
e.) Deel in liefde. Geef je getuigenis met nederigheid en respect naar de persoon met wie je spreekt. Het is essentieel dat je die persoon liefhebt en dat je het niet laat overkomen alsof jij beter bent dan die ander. Wij waren allen zondaren, maar zijn gered door Zijn genade. 

Wat is jouw prijs? Allereerst, je bent aan het strijden voor een levende ziel waar het Woord over zegt: “Want wat zal het een mens baten als hij heel de wereld wint en aan zijn ziel schade lijdt?”  De ziel heeft een grotere waarde dan al het goud, alle diamanten, al het olie en al het geld van de wereld. Verder, alle engelen in de hemel verheugen zich wanneer een zondaar tot God komt.  Bovendien is er een kroon voor zielenwinnaars klaargelegd in de hemel, dit zal een grote beloning zijn in de eeuwigheid.  Bid alsjeblieft opnieuw nadat je jezelf voorbereid hebt en bedenk vijf mensen die Jezus nog niet kennen. Vraag de Heilige Geest naar een mogelijkheid om jouw getuigenis te geven aan één of meer van deze vijf mensen. De Heilige Geest zal de weg bereiden.

Nadat je een getuigenis hebt gegeven, zal satan onmiddellijk komen en vertellen dat je gefaald hebt. Hij wil je ontmoedigen, zodat je dit nooit meer zult doen. We moeten begrijpen dat er goede grond of slechte grond zal zijn.  Begrijp alsjeblieft ook dat je misschien een zaadje aan het planten bent, of dat je een zaadje aan het water geven bent, of dat God je soms zal toestaan om een ziel te oogsten.  Mits je getuigt, heb je jouw taak gedaan. Alleen de Heilige Geest kan iemands hart veranderen — jij niet. De Heilige Geest zal wedergeboorte brengen — en niet jij. Wij zijn Gods dienstknechten, wanneer we getuigen in liefde, met onze levens en onze stem. Zou je niet gelijk beginnen, voordat de nacht over ons komt?  Het is Jezus’ gebod en Hij zegt tot jou en mij: “Als u Mij liefhebt, neem dan Mijn geboden in acht.”  “En Hij zei tegen hen: Ga heen in heel de wereld, predik het Evangelie aan alle schepselen.” 

(Noot van de redactie: de opwekking in China zet zich voort. Veel ondergrondse gemeenten hebben nog steeds een overvloed aan bekeerlingen en nieuwe christenen die erbij komen. De enorme beweging van Gods Geest in de ondergrondse kerk in China is duidelijk aanwezig ondanks de tegenstand. In het verleden gebeurde het bij grote opwekkingen dat mensen de controle overnamen en de Heilige Geest uitblusten. Iets hiervan zien we terugkomen in de Chinese ondergrondse kerk. We moeten begrijpen dat de gemeente in China niet volmaakt is. Sommige leiders staan nu verdeeldheid toe binnen het netwerk van huisgemeenten. Aangezien dit netwerk van God is, kunnen we wellicht veel leren van Gods manier van werken onder deze gelovigen. Tevens geldt echter wel dat wanneer mensen iets toevoegen aan dat wat God aan het doen is, er verdeeldheid ontstaat. Laten we bidden dat God de grote opwekking in alle gebieden van China voortzet en dat de Heilige Geest Zich niet zal terugtrekken ondanks onvolmaakte mensen.)