Preken Compilaties Artikelen

Principe #41 (China): De beweging ‘Back to Jerusalem’

“‘Je mag westwaarts gaan vanaf Gansu en het evangelie de hele weg terug naar Jeruzalem prediken en zo ervoor zorgen dat het licht van het evangelie de cirkel rond deze donkere wereld compleet maakt.’ Ik zei: ‘O Heere, wie zijn wij dat we zo’n grote verantwoordelijkheid kunnen dragen?’ De Heere antwoordde: ‘Ik wil Mijn kracht zichtbaar maken door degenen die van zichzelf geen kracht hebben.’” 

En zo werd deze roeping rond 1920 gegeven aan een dierbare werker in de ondergrondse kerk in China. De visie om het evangelie tot de “einden der aarde”  te zien gaan, is vele jaren door de Heere levend gehouden in de ondergrondse huisgemeenten en begint nu in vervulling te gaan met honderden werkers die er op uitgaan om het evangelie te verspreiden. Wat de Heere aan veel van de huisgemeenteleiders liet zien was dat het evangelie uitging vanuit het westen, noorden, zuiden en oosten van Jeruzalem. Dit vond plaats zodat heel Europa, het zuiden van Afrika en uiteindelijk Amerika verzadigd werden met het evangelie. Nu het evangelie China bereikt heeft, zal het doorgaan naar het westen totdat het zijn loop rond de wereldbol eindigt, terug in Jeruzalem.

Het verlangen dat deze geliefde broeders hebben, is dat meer dan 100.000 zendelingen worden uitgezonden vanuit de ondergrondse huisgemeenten. Dit is niet het precieze aantal waar ze naar streven, want hun doel is de totale verbreiding van het evangelie in de vele gesloten landen tussen China en Jeruzalem, totdat de Heere Jezus Christus terugkomt. Het verlangen dat zij dus hebben is deze missie niet te stoppen tot de wederkomst van de Heere.

“Veel van onze zendelingen zullen gevangen genomen, gefolterd en gemarteld worden omwille van het evangelie, maar dit zal ons niet stoppen. De Chinese gemeente is bereid de prijs te betalen.”  Deze kostbare gelovigen geloven de bijbelse waarheid die onze Heere ons onderwees: “Voorwaar, voorwaar, ik zeg u: Als de tarwekorrel niet in de aarde valt en sterft, blijft hij alleen, maar als hij sterft, draagt hij veel vrucht. Wie zijn leven liefheeft, zal het verliezen, en wie zijn leven haat in deze wereld, zal het behouden tot het eeuwige leven.”  Zij geloven dat gevangenschap en dood geen mislukking betekenen, maar succes omdat het evangelie stap voor stap vooruitgaat door het getuigenis van Jezus Christus in deze kostbare eindtijdmartelaren.

Zij bouwen geen kerkgebouwen of grote zendingshoofdkwartieren wanneer zij dit werk doen, maar zij volbrengen dit werk op een ondergrondse wijze net zoals de Heere ook in China door hen heen werkt. Dit zorgt ervoor dat de samenkomsten van de gelovigen zich snel kunnen verspreiden waardoor ze flexibel zijn en al hun geld kunnen inzetten voor de verspreiding van het evangelie. 

Laat dit krachtige voorbeeld de gemeente in Amerika en andere naties prikkelen om brandend te zijn voor de verloren en onbereikte mensen in de wereld. Laten wij ons realiseren dat alle christenen zendelingen zijn! En laat het toch zo mogen zijn dat we zullen wandelen in de kracht van de Geest als mensen die uitgezonden zijn. Laten wij achter deze Chinese broeders en zusters gaan staan in gebed en hen ondersteunen voor dit werk voor de Heere. Moge de Heere deze beweging beschermen voor mensenelijke methoden en mensgerichte werkwijzen, zodat het een puur werk van de Heilige Geest zal zijn om de mensen te bereiken die gevallen zijn in de spirituele duisternis van het Mohammedanisme, Hindoeïsme en Boeddhisme.