Preken Compilaties Artikelen

Principe #4: Door God geleide gemeenten nodig

Wij dienen acht te slaan op de volgende, door de Psalmist gegeven waarschuwing: “Als de Heere het huis niet bouwt, tevergeefs zwoegen zijn bouwers eraan.”  Wanneer we proberen om een gemeente te starten zonder de roeping van de Heere, kan de gehele poging tevergeefs zijn. Als het model van de gemeente niet uitsluitend op het Woord van God is gebouwd, dan kunnen we eindigen met het bouwen van onze eigen gemeente,  en niet die van de Heere. Het hebben van een verlangen om een religieuze atmosfeer te ontvluchten, zodat je een minder officiële samenkomst kan hebben waar mensen vrij zijn ‘om zichzelf te zijn’ — zonder eerbied voor God of onderwerping aan autoriteit — is niet wat de gemeente is. We worden bedrogen wanneer we denken dat we het lichaam van Christus kunnen herdefiniëren tot een plaats waar geen leiderschap, geen heilige aanwezigheid van God, geen overtuiging door de Geest en geen uitroepen tot God in gebed is. We leven in een wereld waar gemak, geluk en financiële welvaart de doelen zijn, maar we weten dat “vriendschap met de wereld vijandschap tegen God is”.  We moeten niet naar de cultuur om ons heen kijken als voorbeeld, maar naar de Heere en naar het voorbeeld van de vroegere navolgers van Christus.

Iets anders wat nuttig voor ons is om te doen, is om buiten onze grenzen te kijken naar andere landen waar de Heilige Geest een organisch model van nieuwtestamentisch christendom heeft gevormd. Wij denken aan de huisgemeente-beweging in China, de ondergrondse kerk in Noord-Korea en aan vele anderen die gedwongen zijn om alleen op de Heilige Geest te vertrouwen voor de leiding van hun samenkomsten. Deze gelovigen zoeken geen gemeente die hen goed past, of die goed voor hen voelt, maar God leidt hen om Zijn gemeente te zijn. Velen van ons die dit boek lezen, leven in Westerse landen waar niet alleen de seculiere cultuur, maar de gemeente zelf verzadigd is geworden met een bedrijvige, wereldse mentaliteit. Het werk van de gemeente kan niet gedaan worden met de manieren en methoden van de wereld. We moeten breken met dit systeem (wat bedacht is door mensen) wanneer we verlangen om samen met de Heere Zijn gemeente te bouwen op deze aarde. Slimme ideeën zullen nooit het hemels Jeruzalem bouwen, maar ze bouwen slechts het Babylon op aarde. We moeten geleid worden door de Geest van God, terwijl wij ons onderwerpen aan de wil van de Heere in overeenstemming met Zijn Woord. Als onze hartenkreet is “Niet mijn wil, maar Uw wil geschiedde,”  wanneer we zoeken naar het oprichten van een meer bijbelse samenkomst van de gemeente, dan zouden we bij de Schrift moeten uitkomen en vragen: “God, hoe ziet Uw gemeente eruit?” Hij is getrouw om dat te laten zien en te leiden.

We zouden de houding van de apostel Paulus moeten koesteren, toen hij verkondigde aan de gemeente in Korinthe dat we enkel dienaars zijn die Gods wil doen. “Wie is Paulus dan, en wie is Apollos, anders dan dienaren, door wie u tot geloof gekomen bent, en dat zoals de Heere aan ieder van hen gegeven heeft?” 

Een dienaar heeft maar één doel, en dat is om zijn Meester te behagen en om aanwijzingen van Hem te ontvangen.  Daarom moeten we luisteren naar de Heilige Geest van God, Die ons leidt wanneer we een nieuwe gemeentesamenkomst starten, en we moeten onthouden dat de Geest van God ons nooit ergens zal leiden waar het in tegenstelling met het geopenbaarde Woord van God is.  Daarom moeten we voorzichtig zijn om geen enkele menselijke methode te volgen,  maar we moeten ons juist beijveren om door Gods Geest geleid te worden terug naar het Woord van God.

Wanneer God ons leidt in het vormen van het lichaam van Christus en wanneer wij de gehele raad van het Woord van God volgen, terwijl wij ons geloof vrijmoedig delen, zal de Heere de gemeente dagelijks uitbreiden.  We dienen eenvoudigweg Zijn aanwijzingen, die door de Heilige Geest worden gegeven, te volgen. De nieuwtestamentische geschriften vol Goddelijke aanwijzingen van de Heilige Geest, zullen je leiden. Heilige afhankelijkheid van Zijn Woord en gehoorzaamheid aan de leiding van God zal de samenkomst opbouwen tot een gemeente waar God naar verlangt.