Preken Compilaties Artikelen

Principe #39 (China): God beantwoordt werkelijk onze gebeden

Voor velen in de gemeente wordt het bidden behandeld als het laatste redmiddel. We gebruiken gebed om te vragen of God –in veel gevallen – onze eigen vleselijke plannen wil vervullen. Met duizenden boeken die geschreven zijn over gebed hebben toch velen van ons gebed nog niet de plaats gegeven van de meest belangrijke activiteit in het christenleven, samen  of alleen.  We hebben speciale tijden voor gebed, af en toe per dag, verwachtend dat God ons zou moeten verhoren en gaan dan weer terug naar ons normale leven zonder intens te vertrouwen op God door gebed. 

De hele groei van de huisgemeentebeweging in China is gebaseerd op intensief, vurig gebed.  Hele gemeenten roepen het onder tranen uit tot God terwijl ze voorbede doen voor de verlorenen in hun land en voor hun vervolgers.  Zulk hartstochtelijk gebed zal velen van ons schokken en storen, maar de gemeente daar gelooft werkelijk dat God oprechte gebeden beantwoordt. Zoals de weduwe het uitriep naar de rechter,  zo roept deze huisgemeentebeweging het dag en nacht uit tot God en God hoort hen. Als we ons realiseerden dat God zulk gebed hoort, zouden we als gemeente veel meer tijd besteden in gebed en voorbede. Volhardende voorbede in veel ondergrondse ontmoetingen duren vaak drie tot vier uur per keer.

Er wordt gezegd dat meer dan tachtig procent van de gelovigen in de ondergrondse kerk in China in de Heere Jezus Christus geloven omdat zij wonderen en tekenen gezien of ervaren hebben. Hoe kun je anders een atheïst overtuigen dat er één ware God is? “God heeft er bovendien mede getuigenis aan gegeven door tekenen, wonderen en allerlei krachten, en gaven van de Heilige Geest , overeenkomstig Zijn wil.” 

Een voorganger die uit Amerika terugkwam in China zei over zijn beweging: “Onze broeders in het Westen weten hoe ze moeten plannen, maar wij weten hoe we moeten bidden.”

Er is zo’n toewijding aan gebed dat velen in de ondergrondse kerk elke ochtend om vijf uur opstaan om te aanbidden en te bidden voordat zij hun dagelijks werk beginnen. Gebedsgroepen verzamelen zich op dit vroege uur in de morgen en er is zelfs een gezang geschreven met de titel: ‘Vijf uur ’s ochtends in China’. Enkele zinnen zijn: “Wanneer de dag aanbreekt in China kun je mensen horen bidden. Zij verblijden zich in de liefde die de hele wereld verenigd. Deze gebeden stijgen op boven de hoogste bergen en smelten het ijs van de koudste harten.” 

Zou dit ons er niet toe aanzetten om veel tijd met onze hemelse Vader te besteden, die ernaar verlangt om de gebeden van Zijn kinderen te horen? “Ik heb de Heere lief, want Hij hoort mijn stem, mijn smeekbeden. Want Hij neigt Zijn oor tot mij, daarom zal ik Hem al mijn dagen aanroepen.” 

De Heere zal ons roepen horen wanneer we Zijn aangezicht dagelijks zoeken en geloven dat wat we in de Naam van Zijn Zoon vragen, beantwoord zal worden.  Gebed moet het eerste zijn dat een lokale gemeente doet en niet het laatste. Gebed verklaart onze afhankelijkheid van de Heere in alles. We eindigen als armoedzaaiers wanneer we niet toetreden tot alle rijkdommen van Christus Jezus door gebed.