Preken Compilaties Artikelen

Principe #37 (China): Jezus Christus als Heer en Hoofd

De Chinese gelovigen zien het evangelie van Jezus’ dood en opstanding in al hun activiteiten. Uit een grote liefde voor deze Redder spreken zij tot Hem en spreken zij vaak van Hem met iedereen die ze ontmoeten. De eenvoud van de boodschap van het kruis van Christus  heeft hen gegrepen en vervolging heeft ervoor gezorgd dat dit de hoofdboodschap van de gemeente blijft. In elke samenkomst van de ondergrondse kerk is aan Jezus Christus de plaats gegeven die Hem toekomt: Hij is het Hoofd  en Hij wordt erkend in hun midden. 

Veel mensen in China dragen het kruis van Jezus. Zij zien dit vers letterlijk: “En wie zijn kruis niet draagt en achter Mij aankomt, kan geen discipel van Mij zijn.”  En het vers: “Toen zei Jezus tegen Zijn discipelen: Als iemand achter Mij aan wil komen, moet hij zichzelf verloochenen, zijn kruis opnemen en Mij volgen.’” 

Broeders en zusters dragen het kruis in China: velen zijn gevangen genomen, geslagen, gemarteld en zelfs gedood. Zij zeggen: het kruis helpt ons om onze zonden te belijden en om recht te staan met Jezus. Om ons kruis te dragen moeten we zij aan zij met Jezus wandelen om een getuigenis te geven van Zijn liefde en redding. Wij begrijpen de vervolging in Hebreeën hoofdstuk 11 en we wandelen met de Heere. Om deze reden geeft Hij ons Zijn kracht, en de aanwezigheid van Jezus Christus is met ons. Ons geloof is alleen in Hem en Hij geeft ons kracht om te verdragen.  Wij zijn het zout en het licht van deze wereld.  Hoe zullen mensen dat weten als we het hen niet vertellen?  Wij moeten gehoorzaam zijn aan Jezus’ geboden zodat Hij bij ons terug kan komen. De hele wereld moet horen van Jezus´ redding en dan zal Jezus bij ons terugkomen.  Velen van ons hebben vaak in de gevangenis gezeten. Wij weten niet wat de volgende dag zal brengen. Wanneer wij gevangenschap, slagen, elektrische schokken en andere martelingen ondergaan, voelen wij dat Jezus met ons is. Hij zal ons niet meer laten lijden dan wij aankunnen.  Wij ervaren hoe Jezus werd gekruisigd aan het kruis om onze zonden te dragen en we begrijpen hoeveel de zonden gekost hebben. Dat is waarom wij zoveel van Hem houden. Wij begrijpen wat Hij voor ons deed om onze zonden te vergeven. Wij hebben medelijden met onze martelaren. Wij zeggen, zoals Jezus aan het kruis zei: “Vader, vergeef het hun, want zij weten niet wat zij doen.”  Wij willen dat zij ook over Jezus weten en wij proberen hen dat te vertellen. Wij zijn elke dag bereid om te sterven. Daarom moeten we elke dag klaar zijn om God te ontmoeten in de hemel. 

Wij willen Jezus naar de wereld brengen, want Hij zal niet terugkeren voordat de hele wereld het evangelie gehoord heeft. Elke christen weet dat het zijn verantwoordelijkheid is om anderen het evangelie te verkondigen. We willen het evangelie naar iedereen in China brengen en dan van daar naar Jeruzalem. De Heere zal voor altijd regeren wanneer Hij terugkomt. Ondertussen zal Hij ons, wanneer we een beetje moeten lijden, kracht geven en onze tranen drogen. Het lijden is maar voor een korte tijd.  Wees alsjeblieft gehoorzaam en neem je kruis op en wandel naast Jezus.

“Op een nacht was ik in West-China en de Geest van de Heere vervulde de kamer. Iedereen viel met zijn gezicht op de grond en begon te huilen en het uit te roepen naar de Heere. Tijdens deze samenkomsten kon ik twee dagen en twee nachten niet slapen. Ik kon niet stoppen met bidden. De Heilige Geest was zo sterk. Jonge mensen begonnen uit te roepen: ‘Ja, Heere, ik ben bereid om te sterven in dit land voor U.”  Zo is de roeping van Jezus voor gelovigen in de eindtijd om van Zijn evangelie te getuigen. 

In plaats van in chique bijbelscholen en seminarie-gebouwen komen deze kostbare Chinese gelovigen soms samen in grotten: “Tijdens een recent bezoek aan China werden ze voorgesteld aan onze ondergrondse seminarieschool en waren zelf getuigen van de hoge kosten van het volgen van de Heere in China. Op een avond bezochten ze de geheime seminarieschool. Gekleed in donkere kleding renden ze stil over een veld en kropen ongezien door de smalle opening in de grot, terwijl zij daar het echte offer leerden kennen die deze studenten dagelijks brengen. Zes maanden per jaar leven deze studenten in grotten, terwijl ze onregelmatig vertrekken en dat alleen onder de beschermende dekking van de duisternis. Hun dag begint om zes uur ‘s ochtends met gebed en het woord. Rond acht uur ‘s ochtends ontvangen deze studenten hun eerste maaltijd van de dag, een broodje gehakt. Gewoonlijk eten zij niet meer tot het avondeten, waarbij ze hetzelfde eten als het ontbijt. Hun intensieve onderwijs vindt plaats tussen deze twee kleine maaltijden. Na een strikte dag leren, vallen ze in slaap op een bed van hooi op de grond van de grot.” 

De drang om Jezus Christus met de wereld te delen is diep geworteld in de harten van deze gelovigen, net als het geloven en het verkondigen van de spoedige, letterlijke komst van de Heere. We kunnen veel van dit voorbeeld leren om de boodschap eenvoudig te houden  en om niet zo gefocust te zijn op onze gemeenteprogramma’s, bedieningen en voorzieningen. Wanneer Jezus Christus opnieuw het centrum en Hoofd van de gemeente wordt, is de boodschap eenvoudig: de weg is vlak gemaakt en de kracht gegeven  door de Heilige Geest om de taak van het verspreiden van het evangelie te vervullen.