Preken Compilaties Artikelen

Principe #36 (China): Afhankelijk van de werking van de Heilige Geest

In het boek Handelingen werd de gemeente geboren, geleid, onderhouden en groeide het door de krachtige werking van de Heilige Geest. Voor velen is er een aarzeling om veel te spreken over het radicaal afhankelijk zijn van de werking van de Heilige Geest. Vandaag de dag doet deze terminologie oprechte bijbelgelovende christenen denken aan excessen van het ergste soort — of het nou het zelfzuchtige zoeken naar een ervaring is,  een zalving om zelf van te genieten,      een soort van buitensporige genezing zoals goud in tanden of andere opvallende, buiten-bijbelse manifestaties die het hart van God bedroeven. De duivel, onze vijand, maakt altijd iets wat lijkt op het echte  in een poging sommigen te misleiden  en anderen af te schrikken. Sommigen in charismatische kringen beweren dat de Chinese Kerk dezelfde manifestaties ervaart, maar dat is niet waar. “De gaven van de Heilige Geest worden algemeen geaccepteerd en gepraktiseerd in de ondergrondse huisgemeenten in China, maar bepaalde activiteiten zoals het spreken in tongen en profeteren worden niet benadrukt. Wat het charismatische element in China zo uniek maakt, is dat het niet wanordelijk is.” 

De landelijke ondergrondse kerk in China vertrouwt erop en verwacht zelfs dat wanneer het evangelie van de Heere Jezus Christus verklaard is dat er bevestiging zal zijn door grote tekenen en wonderen.  Deze afhankelijkheid van de Heilige Geest om het evangelie te verspreiden, te sturen, te leiden en te bevestigen is bijbels en is nodig in de gemeente. Het was niet ongewoon dat er genezingen plaatsvonden in elk dorp waar pioniers van de huisgemeentebeweging kwamen die vanwege vervolging over heel China verspreid waren. We moeten ons afvragen in ons eigen leven: hoeveel vertrouwen we op- en zijn we werkelijk afhankelijk van de Heilige Geest op een dagelijkse basis.

“Ze zijn vurige christenen met een echte, levende wandel met de Heere Jezus Christus. Er zijn geen echte denominaties in de landelijke ondergrondse kerk. Er zijn geen Methodisten, Presbyteranen, Baptisten of wat dan ook. Ze zijn slechts eenvoudige volgelingen van Christus. In de ondergrondse Kerk heeft bijna niemand een theologische opleiding. Hun afhankelijkheid is van de Heilige Geest om hen te onderwijzen.” 

Zonder een sterke institutionele en hiërarchische structuur vertrouwen sommige gemeenten voor honderd procent op de leiding van de Heilige Geest. Net zoals de Heilige Geest aanwijzingen aan de eerste christenen gaf, ontvangen de gemeenten ook directe instructies van de Heilige Geest.

Tijdens de Communistische Culturele Revolutie waren bijbels schaars en moeilijk te verkrijgen. Een gemeente bad en vroeg de Heere Jezus Christus om hen Zijn Woord te geven. Er was een bejaarde vrouwelijke diaken die ouder dan tachtig was. Ze had negentien dagen volledig gevast (onthouding van voedsel en water) en gebeden. Ze werd vervuld met de Heilige Geest en wilde in het midden van de gemeente zitten. Iedereen wilde om haar heen zitten. Door de zalving van de Heilige Geest kon deze zuster luid en duidelijk bijbelverzen citeren, en iedereen schreef die woorden op in zijn boek. Elk woord was het Woord van God in de tijd dat er maar een paar Bijbels in China waren. God had een zuster gezalfd met een speciale charismatische gave om bijbelverzen te citeren. 

God heeft de Heilige Geest niet alleen als vertrooster en gids gegeven, maar ook als een levensveranderende kracht. Welk werk er ook gedaan wordt in het leven van mensen, zonder de Heilige Geest is het niet levensveranderend. In Zacharia is deze waarheid getoond, waar er staat geschreven: “Daarop antwoordde Hij en zei tegen mij: Dit is het woord van de HEERE tot Zerubbabel: Niet door kracht en niet door geweld, maar door Mijn Geest, zegt de HEERE van de legermachten.’”  Nu ontkennen velen de levens-veranderende kracht van God en Zijn Heilige Geest: “Zij hebben een schijn van godsvrucht, maar hebben de kracht ervan verloochend.”  De Heilige Geest geeft ons de kracht om te getuigen, zoals in Handelingen 1:8, maar we moeten Hem er wel naar vragen en ons aan Hem overgeven.

Broeder Enguan van het Lixin ondergrondse huisgemeentenetwerk geeft het volgende getuigenis: “We waren één van de meest zwaarvervolgde gemeenten in heel China. De politie doorzocht regelmatig ons gebied en voerde geheime operaties uit. Elk jaar werden er meer dan honderd leiders gearresteerd. christenen in ons gebied waren niet lang christenen voordat ze door de politie waren opgepakt. Je had een gelovige die zes jaar gelovig was en die vijfenhalf jaar daarvan in de gevangenis had gezeten. Het was niet ongewoon dat er christenen waren die babychristen waren omdat ze nog maar één maand gered waren, voordat ze gemarteld werden voor hun geloof. Dit was het leven in die dagen. Dat waren zware dagen.” 

Stel je voor dat wij bedreigd werden met gevangenisstraf en slagen voor het verkondigen van het evangelie. Zouden wij het dan doen? Velen van ons getuigen nu al nauwelijks. De eerste christenen baden na de bedreiging niet voor bescherming of voor veiligheid of dat God de mensen die hen dreigden pijn zou doen en straffen. Dit is wat zij baden: “Nu dan, Heere, sla acht op hun bedreigingen en geef Uw dienstknechten met alle vrijmoedigheid Uw Woord te spreken, doordat U Uw hand uitstrekt tot genezing en er tekenen en wonderen gebeuren door de Naam van Uw heilig Kind Jezus. En toen zij gebeden hadden, werd de plaats waar zij bijeenwaren, bewogen. En zij werden allen vervuld met de Heilige Geest en spraken het Woord van God met vrijmoedigheid.”  God de Vader was verheugd door hun gebed en beroerde het huis en gaf hen vrijmoedigheid. God en de kracht van Zijn Heilige Geest waren met hen. Geliefde broeder of zuster, wil jij dat ook? Vraag de Vader, Hij wil jou Zijn Heilige Geest geven, maar dat vereist jouw volledige overgave. Bid zoals onze broeders en zusters in het boek Handelingen deden. Bid zoals onze vervolgde zusters en broeders in China en waar dan ook. God wil (door jou en mij) omwille van het evangelie, de tekenen en wonderen zenden door de heilige Naam van Zijn Zoon Jezus.