Preken Compilaties Artikelen

Principe #34: Christus’ lichaam: een leger van evangelisten

Volgens de Chinese ondergrondse kerk is het getuigen, evangeliseren en het maken van nieuwe discipelen de belangrijkste taak van de gemeente. Hun roep om erop uit te gaan en nieuwe discipelen te maken wordt ondersteund met hun hele leven. In veel gevallen kunnen ze, wanneer ze met de verkeerde persoon over Jezus spreken, in de gevangenis komen, gemarteld of zelfs gedood worden. De taak van het delen van het evangelie is voor iedere christen, zelfs als wij onze levens daarvoor moeten geven als martelaar. Chinese christenen leren ons dat wanneer hun zaad (hun levens) de grond in gaat en sterft, dat het zich dan zal vermenigvuldigen en ze meer vrucht zullen dragen.  Met hun bloed komt nieuwe groei. Het zaad, hun levens die gestorven zijn, brengt nu honderdvoudig, duizendvoudig of zelfs meer vrucht voort. 

Wanneer we beseffen dat de engelen in de hemel zich verheugen als één zondaar zich bekeert,  weten we dat Gods hart geraakt is en dat ook Hij Zich verblijdt. Moderne christenen zeggen: nee, de eerste taak is om God te aanbidden en lief te hebben. Het antwoord hierop is: laat Hem dan je liefde en je aanbidding zien door te doen. Getuig en geef de Vader vreugde. Er zijn veel verontschuldigingen: ik heb de gave niet om te getuigen, getuigen is voor voorgangers en zendelingen, ik wil mensen niet overstuur maken, ik wil andere religies respecteren, ik ken de Bijbel niet goed genoeg, wat zullen de mensen van mij denken en dergelijke. Het zijn allemaal leugens van satan, de wereld en ons eigen zondige vlees. We vertrouwen niet op God dat Hij ons zal helpen en bekrachtigen. Lees eens de belofte in Handelingen 1:8: “Maar u zult de kracht van de Heilige Geest ontvangen, Die over u komen zal; en u zult Mijn getuigen zijn, zowel in Jeruzalem als in heel Judea en Samaria en tot aan het uiterste van de aarde.” Als je het gevoel hebt dat je niet kunt spreken, ben je dan bereid om een evangelisatieflyer te geven? 

Stel je samenkomsten van gelovigen voor die regelmatig samenkomen en die uitgerust zijn met evangelisatiemateriaal zodat ze die gedurende de week uit kunnen delen aan mensen naar wie de Heilige Geest hen leidt. Dit materiaal kan een grote hulp zijn voor zoekenden om de waarheid te kunnen vinden. Je kunt je contactgegevens toevoegen zodat ze later contact met je op kunnen nemen. Als je ze uitnodigt voor een samenkomst, zullen ze van Christus leren en discipelen worden door het getuigenis in de samenkomsten en door het werk van de Heilige Geest. We geloven dat er een radicale beweging van gelovigen noodzakelijk is, die zich volledig toewijdt aan evangelisatie gedurende de werkweek, het maakt niet uit welke roeping ze hebben of welk werk ze doen. Stel je een leger van gelovigen voor die voortdurend bezig is te getuigen van het evangelie naar de verloren wereld om hen heen! Evangeliseren en het tot discipelen maken van de wereld is geen keuzemogelijkheid, maar een gebod  van de Heere Jezus Christus. Mensen zijn onwetend met betrekking tot de boodschap van het evangelie en kennen noch de Bijbel, noch Christus. We moeten hen het evangelie en de boodschap van de Bijbel door onze levens en onze woorden heen verkondigen, zodat de Heilige Geest mannen en vrouwen tot bekering kan leiden. 

Er komt een tijd dat we niet in staat zullen zijn om het evangelie zomaar met onze buren te delen. We moeten nu actief zijn! Alleen de gelovigen die waakzaam zijn voor God, zullen deze last op het hart gedrukt hebben. Velen laten geen tranen voor verloren zielen om hen heen, omdat zij de Heilige Geest in hun levens bedroefd hebben. Als ons christendom geen zelfverloochening kent, zullen we geleid worden door de begeerten van het vlees en geen geestelijke last op ons hart gedrukt krijgen van de Heere. Een van de redenen voor de buitengewone groei van de gemeente in China is dit feit: alle gelovigen in de huisgemeenten worden gezien als evangelisten! 

“Hoe zullen zij dan Hem aanroepen in Wie zij niet geloven? En hoe zullen zij in Hem geloven van Wie zij niet gehoord hebben? En hoe zullen zij horen zonder iemand die predikt? En hoe zullen zij prediken, als zij niet gezonden worden? Zoals geschreven staat: Hoe lieflijk zijn de voeten van hen die vrede verkondigen, van hen die het goede verkondigen!”  Moge God vandaag een leger oprichten van uitdragers van dit goede nieuws! 

We willen gemeenschappen van gelovigen aanmoedigen om geprinte evangelisatieflyers beschikbaar te hebben voor de gelovigen, zodat zij ze uit kunnen delen in hun plaatselijke omgeving. 

 In de Bijbel zien we Antiochië als een grote samenkomst van gelovigen waarin veel profeten en leraren waren.  Ook deze plaats was een uitzendbasis voor zendelingen waar de apostel Paulus en anderen uitgezonden werden  en terug kwamen om uit te rusten, om opgebouwd en bemoedigd te worden. Op dezelfde manier kunnen we elke gemeente zien als een uitzendbasis voor zendelingen om het evangelie te verspreiden onder onze buren en de plaatselijke omgeving. Moge de Heere ons een gebroken hart voor de verlorenen  geven en een passie om het evangelie van onze Heere te verspreiden. Laten we ons realiseren dat elke christen een zendeling is!
 
De gemeente breidde nooit uit zonder offers te brengen. Het hebben van een oogst betekent hard werken om te zaaien, te ploegen en te oogsten. We moeten bereid zijn om een volgeling van de Heere te zijn en onze zelfgerichte wegen verloochenen,  zodat het evangelie kan doorgaan. Als gevolg daarvan zullen we net als in de tijd van de apostelen kunnen zeggen: “En het Woord van God verbreidde zich en nam toe.”