Preken Compilaties Artikelen

Principe #31: Godvruchtige principes voor samenkomsten

Een van de verborgen juwelen van de gemeente is godvruchtige discipline. In moderne evangelische gemeenten is er een groot gebrek aan onderwijs en bemoediging in de godvruchtige disciplines als vasten, wachten op God, vroeg opstaan, hoofdbedekking, overwinnend gebed, systematisch lezen van de Bijbel, het uit het hoofd leren van de Bijbel, knielen tijdens gebed en vele andere godvruchtige gewoonten uit de kerkgeschiedenis. 

Velen van ons zijn onderwezen dat zulke dingen wettisch zijn en waar mogelijk vermeden moeten worden. Toch werden deze disciplines in het Nieuwe Testament onderwezen en gepraktiseerd door de eerste apostelen. Onze Heere Zelf onderwees en praktiseerde het vasten.  De eerste apostelen wachtten op God in Zijn aanwezigheid om Hem te dienen.  Onze Heere stond eerder op dan de anderen om te bidden en Zijn Vader te zoeken.  De Bijbel moedigt vrouwen aan om hun hoofden te bedekken tijdens gebed.  Sommigen in de eerste gemeente hadden een bediening van voorbede.  De apostelen legden zich toe op de aandachtige bestudering van de Schrift.  Het uit het hoofd leren van de Schrift was een principe voor het volk van God in beide verbonden.  De apostel Jakobus bad op zijn knieën  totdat ze versleten waren zoals die van kamelen.  Er zijn talloze andere voorbeelden van hen bij wie deze werken volgden op het geloof. 

Godvruchtige disciplines helpen ons niet alleen om geestelijk te groeien, maar zijn ook een groot middel waardoor de Heere onze innerlijke mens versterkt en het moedigt ons aan om afhankelijk te zijn van de Geest van Christus. Voor ons is het veel belangrijker om in ons geestelijk leven gedisciplineerd te worden dan in ons fysieke leven. Velen zijn bereid om hun slaap, tijd en geld te besteden voor hun baan of hobbies. Maar zij willen geen moeite doen om discipline op te bouwen om in staat te zijn om te groeien in hun geestelijke wandel met de Heere. 

De drukte van onze levens  en de huidige gemeentecultuur kunnen ons beroven van de eenvoudige toewijding aan de Heere, zoals een broeder eens zei: “Wanneer onze dienst voor de Heere ons zo druk maakt dat we de Heere Zelf vergeten, is het tijd om alles te stoppen en om Hem te zoeken.” 

Er zijn enkele disciplines die voor onze persoonlijke wandel met de Heere zijn en enkele disciplines die voor de samenkomsten van het lichaam van Christus zijn. Er zijn duidelijke bijbelse richtlijnen voor gebruiken die de eerste gemeente in praktijk bracht, dus daarin kunnen wij hen navolgen. Hierdoor kunnen we met vrijmoedigheid 2000 jaar later als gemeente samenkomen, terwijl we nog steeds dezelfde eenvoudige disciplines beoefenen die de eerste gemeente ook beoefende. 

Met dezelfde vreugde kunnen wij — in ons eigen persoonlijke geestelijke leven — in dezelfde godvruchtige disciplines als die van de apostelen wandelen. Moge God ons een frisse blik en bemoediging geven om datgene te doen wat in de Schrift geschreven staat en de wegen van de apostelen te volgen in plaats van de eigentijdse ideeën van mensen.