Preken Compilaties Artikelen

Principe #30: De volledige Schrift lezen

Voor veel christenen in landen waar geen vervolging is, wordt het hebben van een bijbel — de volledige Schrift  — vaak niet gewaardeerd. We realiseren ons niet dat de Bijbel onze grootste fysieke schat is in deze wereld. In landen met vervolging huilen onze broeders en zusters over het Woord van God en hebben zij vaak maar delen van het Nieuwe Testament of letterlijk stukjes papier met gekopieerde bijbelverzen erop. Daartegenover is er voor sommigen in het lichaam van Christus overvloedige toegang tot de volledige Bijbel in letterlijk honderden vertalingen.  De toegang tot Gods heilig Woord is in vele talen en vele landen enorm toegenomen door middel van computers (zowel op digitale apparaten als in audiovorm) en in boekvorm. Verbazingwekkend genoeg hebben wij, vergeleken met de christenen in vervolgde landen, het minste verlangen en de minste liefde om de Schrift te lezen. Als door het bloed gekochte volgers van Jezus Christus is ons leven niet van onszelf  en daarom zouden wij het verlangen moeten hebben om dagelijks in Gods Woord te zijn. Ons verlangen naar de Schrift zou boven alles in ons dagelijks leven moeten staan, zelfs boven onze eetlust.  Eén reden voor het gebrek aan intense bijbelstudie is het feit dat we niet geloven wat er staat geschreven in de Bijbel. Wanneer wij werkelijk de schriften geloven en geloven dat het leven dat hierna komt er veel meer toe doet dan dit leven,  dan zouden we veel ijveriger zijn om doordrenkt te zijn met hetgeen God van ons verlangt, zowel voor het heden als voor de eeuwigheid. 

De Bijbel zegt dat we niet alleen van brood kunnen leven, maar van elk woord dat uit de mond van God komt.  We hebben lichamelijk en geestelijk voedsel nodig. Als we de tijd tellen die het ons neemt om drie keer per dag lichamelijk voedsel te eten en als we die tijd ook elke dag zouden nemen om geestelijk voedsel tot ons te nemen — door het lezen van Gods Woord — dan zouden we een persoonlijke herleving hebben.

Van al de manieren waarop de Bijbel gelezen kan worden, is één van de meest nuttige manieren het onderzoekend lezen van de hele Schrift. Vers voor vers, hoofdstuk voor hoofdstuk en boek voor boek. Naast dit kan het chronologische lezen van de Schrift heel behulpzaam zijn om precies te weten wanneer dingen plaatsvonden. Wanneer alle gelovigen in allerlei gebieden zich toeleggen  op het voortdurend en consistent in de context lezen van het Woord van God, zal er een grote bekrachtiging komen in het lichaam van Christus. 

Bid vóór het lezen van Gods Woord kort dat de Heilige Geest je verlicht en je uitlegt wat je zult lezen. Lees de Schrift daarna langzaam en neem de tijd om elk woord te laten bezinken. Dit langzame lezen en het vragen wat de Heilige Geest je wil leren, zal veel waarheid en begrip tot je brengen en je helpen in je dagelijkse activiteiten. We moeten onze bijbel daarvoor aandachtig en langzaam lezen. 

We moeten niet zijn als degenen die een paar favoriete verzen nemen of zelfs meerdere verzen om individuele standpunten of leerstellingen te ondersteunen. We moeten het hele Woord van God volgen als onze standaard. We moeten niet proberen om alleen te graven in diepe geheimen en verborgen dingen in het Woord van God, maar juist lezen en eenvoudig geloven  wat er geschreven staat en toestaan dat het werkelijkheid wordt in ons dagelijks leven. 

De Bijbel moet voortdurend gelezen worden, uit het hoofd geleerd worden en behandeld worden, omdat het belangrijker is dan goud en zilver. We zouden de schriften hoger moeten achten dan ons dagelijkse voedsel. Gods Woord zou onze vreugde en hoop moeten zijn. Mogen wij het voorbeeld volgen van onze dierbare broeders in ondergrondse gemeenten waar ze de schriften vele uren per dag lezen.

Om je hierbij te helpen, hebben we een chronologisch leesrooster van de Bijbel (geordend op tijd) in de Appendix van dit boek opgenomen. Gelovigen kunnen dagelijks een gedeelte lezen, zodat de hele Schrift in 365 dagen in context en volheid gelezen wordt. We geloven dat dit veel leerstellige fouten  zal verdrijven die door sommigen gevolgd worden en het ons allen in staat zal stellen om meer bedreven te zijn in het Woord. Dat is namelijk een licht op ons pad  tijdens deze aardse pelgrimstocht.