Preken Compilaties Artikelen

Principe #3: Gods volk is verspreid in stromingen

Wij zien een beweging ontstaan waarin God vele van Zijn schapen opwekt om Zijn stem te horen te midden van het lawaai en geruis van de denominationele verwarring. God heeft nooit bedoeld dat Zijn gemeente verdeeld zou zijn,  verward en voor- en achteruit gedreven door iedere wind van doctrine. “Opdat wij geen jonge kinderen meer zouden zijn, heen en weer geslingerd door de golven en meegesleurd door elke wind van leer, door het bedrog van de mensen om op listige wijze tot dwaling te verleiden.” 

In de huidige situatie van tienduizenden stromingen en groeperingen geloven wij dat de Heere in bijna elk daarvan Zijn mensen heeft. Een broeder vertelde over zijn persoonlijke reis met de Heere en dat hij voelde dat de Heere tot hem sprak om 'de berg 'Isme's' te verlaten en te gaan naar ´de berg Sion´. Wij stemmen er mee in dat het werk van God veel puurder en een veel helder schijnende ster in het huidige wereldsysteem zou zijn, als heiligen de 'Isme's' verlaten, waar ze nu onderdeel van zijn, en zich verenigen onder leiding van Jezus Christus. Dit betekent niet noodzakelijkerwijs het fysiek verlaten van een kerk of denominatie, maar het verlaten van de verdeeldheid in de harten van Gods mensen. Jezus bad in Johannes 17 dat zij allen één zouden zijn. 

Het is bijbelse eenvoud en waarheid dat de ware gemeente in Gods ogen altijd als één verenigd is. De gemeente van vandaag is op vele manieren geestelijk in doel verenigd, maar deze eenheid manifesteert zich zelden fysiek in een plaats. Echter is het Gods wil voor de lokale samenkomst van het lichaam van Christus om geestelijk verenigd te worden op een fysieke plek. De Chinese ondergrondse kerk is een geweldig voorbeeld voor ons. Zij hebben acht grote stromingen maar zijn verenigd met betrekking tot alle belangrijke doctrines. God heeft het toegestaan dat verschillende stromingen en groeperingen zich vormden met unieke terugwinningen van de waarheid in iedere generatie. Echter in de eindtijd moet iedere groepering weer de ware eenheid van het lichaam van Christus verlangen.

In de eindtijd roept God alle gelovigen op om dezelfde gedachten als Jezus Christus te hebben: de gemeente is één, want in de hemel zal maar één gemeente zijn en het is een geroepen vergadering die God verheerlijkt en wandelt in heiligheid.  Daarom moeten wij langs alle etiketten en denominaties kijken en iedere ware gelovige zien zoals God hen ziet. In 2 Timotheüs laat de Bijbel duidelijk zien hoe God degenen ziet die van Hem zijn: “Toch blijft het vaste fundament van God staan, met dit zegel: De Heere kent wie van Hem zijn, en: Ieder die de Naam van Christus noemt, moet zich ver houden van de ongerechtigheid.”  Zo moeten wij ook degenen zien die zich verre houden van de zonde en de wegen van de wereld in alle verschillende stromingen en groeperingen, zodat wij gemeenschap met hen kunnen hebben omdat we op dezelfde pelgrimsweg zijn. 

Als we geestelijke ogen zouden hebben om het lichaam van Christus te zien zoals de Heere het ziet vanuit de hemel, zouden we geschokt zijn om in alle verschillende denominaties en stromingen gelovigen blinkend in het wit  te zien. Hoewel er in iedere denominationele groepering wel een kostbare edelsteen te bewonderen is omdat zij wellicht meer licht hebben op een bepaalde doctrine dan andere, is het verlangen van de Heere voor de eindtijdgemeente om een verenigd lichaam te hebben dat al deze waarheden in balans deelt. De volheid van Christus is Gods ultieme doel voor ieder lokaal lichaam. Een bruid zonder vlek, smet of rimpel.  Het zou het doel van iedere gelovige moeten zijn om onderdeel te zijn van een volwassener wordende samenkomst van gelovigen,  waar allen opgroeien in totale volwassenheid. Op dezelfde manier is het persoonlijke doel voor iedere gelovige om volmaakt te worden, zoals onze Vader in de hemel volmaakt is.  De Heere zal een bruid hebben. Zijn heilig volk,   in de eindtijd verzameld onder één banier: de Heere Jezus Christus.

Er zijn vele lichtende voorbeelden in de gemeentegeschiedenis van broeders en zusters die zich niet conformeerden aan de patronen en doctrines van mensen, maar die probeerden onder de banier en de leiding van Jezus Christus te zijn. Een broeder die vele heiligen in deze realiteit leidde, zei van zijn roeping door God: “Ik kwam om mensen te redden van alle wereldreligies, die ijdel zijn.”  Weinig hedendaagse gelovigen zien dat dergelijke dingen ijdelheid zijn, want het promoten van een denominatie als zodanig is ijdel; het is het koninkrijk van de mens promoten, wat het geestelijke Babylon is. God kan ons bevrijden van al deze dingen en Zijn lichaam verlossen om Zijn koninkrijk als één lichaam te bouwen.

Een verlangend gebed van een godvruchtige heilige uit het verleden spreekt van de nood voor een God-geboren en God-onderhouden werk in het bijeen halen van Zijn lichaam: “Ik wil iets zien wat God bouwt. Ik wil mensen vinden die zo hongerig naar God zijn dat zij iedere nacht willen bidden en voorbede willen doen. Wij hebben elk schema en ieder nieuw ding geprobeerd om hogerop te komen. Maar wat we echt nodig hebben is dat iemand naar beneden komt. Een persoon! Niet een nieuwe theologie, maar een Persoon!” 

Moge God Zijn kinderen verzamelen voor Zijn glorie alleen, zodat de Persoon van Jezus Christus verhoogd en aanbeden kan worden.