Preken Compilaties Artikelen

Principe #28: Onderzoek jezelf en terechtwijzing in liefde

In deze eeuw van technologie is het gemakkelijk om, wanneer we gekwetst zijn, onze gevoelens te uiten op Facebook of andere social media. Voor velen van ons kan hierdoor de vraag ´is het juist wat ik voel´ en de barmhartigheid naar de achtergrond verschuiven. De Bijbel herinnert ons eraan om eerst onszelf te onderzoeken. Oordelen, bekritiseren, het belasteren van iemands karakter, kwaadspreken en het spreken om een ander naar beneden te halen is één van de gemakkelijkste dingen om te doen. Helaas worden in het christendom van vandaag de dag zulke praktijken vaak geaccepteerd. Het naar beneden halen van de ander is een hoofdbezigheid voor vele blogschrijvers of diegenen die op andere manieren op het internet actief te zijn.

Het is zo gemakkelijk om in een paar minuten iets op de computer te typen, terwijl het resultaat verwoestend kan zijn. Het bevuilen van het getuigenis van een broeder die de Heere al vele jaren liefheeft kan in een paar minuten gebeuren wanneer de tong niet onder controle is.  Dergelijke correctie en kritiek komt vaak voor met weinig of geen gebed en zonder dat er gesproken wordt met de persoon zelf, terwijl het toch aan de buitenkant lijkt alsof je heel heilig bent. Het gevolg echter van deze manier van terechtwijzing is meestal de groei van een kritische geest in anderen. 

Natuurlijk zijn er enkele broeders die gevast en gebeden hebben, de Heere gezocht hebben en een last vanuit Zijn hart hebben ontvangen. Er zijn er die gesmeekt hebben met de desbetreffende persoon en samen hebben gewerkt met broeders en zusters in het gebied waar die persoon woont.  Zij hebben als een laatste redmiddel voor deze kostbare broeder of zuster in de Heere, gekozen om een publieke waarschuwing te plaatsen.  Zulke waarschuwingen in liefde zijn nodig voor degenen die volharden in zonden.  Het is ook bijbels om soms de gemeente van God te waarschuwen voor hen die duidelijk valse leraren zijn. 

Er moeten geen publieke waarschuwingen geplaatst worden op internet of op andere social media totdat de bijbelse manier van terechtwijzing vervuld is. Geschillen in het lichaam van Christus moeten als eerste binnen het huisgezin van God opgelost worden volgens de principes die uiteengezet zijn in de Bijbel, zoals in Mattheüs 18:  

“Maar als uw broeder tegen u gezondigd heeft, ga naar hem toe en wijs hem terecht tussen u en hem alleen; als hij naar u luistert, hebt u uw broeder gewonnen. Maar als hij niet naar u luistert, neem er dan nog een of twee met u mee, opdat in de mond van twee of drie getuigen elk woord vaststaat. Als hij niet naar hen luistert, zeg het dan tegen de gemeente. En als hij ook niet naar de gemeente luistert, laat hij dan voor u als de heiden en de tollenaar zijn.” 

En in Lukas 17 staat: “Wees op uw hoede. Als nu uw broeder tegen u zondigt, bestraf hem. En als hij tot inkeer komt, vergeef hem.” 

In Galaten 6 staat: “Broeders, ook als iemand onverhoeds tot enige overtreding komt, moet u die geestelijk bent, zo iemand weer terechtbrengen, in een geest van zachtmoedigheid. Houd intussen uzelf in het oog, opdat ook u niet in verzoeking komt.” 

Hier is een eenvoudig overzicht hoe je te werk kunt gaan:    
1.) Onderzoek jezelf. Welk bewijs van deze zonde is er in mijn eigen hart en leven? Doe ik hetzelfde in mijn verborgen leven? 
2.) Wanneer de persoon leerstellingen verspreid heeft die verschillend zijn van die van jou, ben je er dan zeker van dat jij in het geloof bent en dat je het zelf bij het juiste eind hebt? Heb je advies gezocht bij meerdere verschillende dienende leiders? Is de balk in je eigen oog groter dan de splinter waar je over klaagt? 
3.) Heb je geprobeerd om het probleem op te lossen op basis van bijbelse principes? 
4.) De vermaning van Christus om op elkaar toe te zien en om elkaars lasten te dragen in de geest van zachtmoedigheid en liefde zou de eerste plaats moeten innemen in onze gedachten. 
5.) Het doel moet het herstel van de overtreder zijn en niet om hem of haar te verwoesten. 
6.) Het liefhebben van de zondaar of de vijand, maar niet de zonde is het leidende principe. We moeten proberen om de persoon in vriendelijkheid en liefde te herstellen. Dit geeft ons dan tijdens een terechtwijzing een waardig getuigenis van ons geloof aan de zondaar, de gemeente en de wereld.
7.) Het is ook waar dat we zonden niet door de vingers kunnen zien zoals velen doen in de gemeentes vandaag de dag. We willen geen problemen maken en ook geen onenigheid of aanstoot. We zeggen: “We laten het over aan de Heere.” Dit is verkeerd. De Schrift vertelt ons dat wij de taak hebben om zonden te weerstaan in onze gemeentes of samenkomsten. Eén verrotte appel bederft de hele mand. Satan en zijn demonen zijn actief in de gemeente om onenigheid, verzet, verdeeldheid en boosheid te veroorzaken. Hij zoekt ernaar om kwaad te zaaien zodat wij elkaar zouden verslinden. Satan gaat naar plaatsen waar hij gelovige mensen kan vinden om hen te verwoesten. 
8.) Wij moeten elkaar zeventig maal zeven maal vergeven, maar wij moeten geen gemeenschap met zo’n persoon hebben, tenzij hij of zij zich bekeert en zich omkeert. God zegt ons dat wanneer wij vergeven, Hij ook ons zal vergeven. Wanneer wij niet vergeven, zal Hij ons ook niet vergeven. 
9.) De overtreder moet opnieuw toegelaten worden tot de gemeenschap wanneer hij of zij zich bekeerd heeft, gevraagd heeft om vergeving en herstel heeft gegeven waar mogelijk. Waarschuwingen in liefde en terechtwijzing in liefde, en zelfs tijdelijke verwijdering uit een gemeenschap zijn noodzakelijk voor hen die doorgaan in de zonden. 

Mogen wij in elke terechtwijzing in het lichaam van Christus het voorbeeld van Mozes volgen die zich ter aarde wierp voor de opstandige Korach.  Dit nederige, dienende leiderschap dat geen kwaad voor de ander zoekt, maar juist vergeving en barmhartigheid, wordt goedgekeurd door God. God oordeelde Korach aan het eind nog steeds voor zijn ongehoorzaamheid,  maar Mozes gaf elke kans aan Korach om zich te bekeren terwijl hij zichzelf vernederde voor hem. Mozes probeerde niet zijn reputatie op te bouwen, maar volgde juist de Heere in nederigheid. Wij moeten voorbereid zijn op zulke situaties die kunnen voorkomen in onze samenkomsten onder leiding van Jezus Christus. Waar het licht schijnt, zal de vijand actief zijn om te ontwrichten.

Moge God ons grote nederigheid en de liefde van Christus geven in het terechtwijzen van onze broeder of zuster in de Heere.