Preken Compilaties Artikelen

Principe #24: Christus, de eenheid van het lichaam

Al de verschillende denominaties, verdeeld vanwege kleine verschillen, zijn God niet welbehaaglijk, maar bedroeven Hem juist. Toch zien we, net als bij een kostbare diamant, in iedere denominatie wel iets goeds.  Er is altijd wel een bepaalde waarheid die een specifieke denominatie kent, gelooft en onderwijst, die voor ons noemenswaardig en bewonderenswaardig is om van te leren. Toch is het niet Gods wil voor Zijn lichaam om verdeeld te zijn.

In het boek Korinthe lezen we dat God verdeeldheid in de gemeente “vleselijkheid” noemt.  Vleselijkheid heeft zijn wortel in trots dat eigenlijk rebellie is tegen God en Zijn wegen.  Een broeder zei met betrekking tot dit onderwerp: “Wij moeten nooit vergeten dat wij christenen, gelovigen, broeders, discipelen en heiligen zijn — en allen die verlost zijn door het kostbare bloed van Christus zijn dit ook. Dit ontkennen door enige vorm van sektarisme, denominationalisme of exclusivisme is het ontkennen van de waarheid van de Bijbel en maakt schuldig aan vleselijkheid en trots.” 

Wanneer we eerlijk zijn met betrekking tot dit punt, zien we dat er werkelijk maar één gemeente is — het lichaam van Christus: de gelovigen waar de Heilige Geest van God in woont en die belijden dat Jezus Christus de opgestane Zoon van God is. Als we de vele doctrines, ideeën en uitleggingen 'hoe we iemand kunnen identificeren als christen' wegnemen, vinden we het meest fundamentele principe dat iemand Christus heeft of dat iemand Christus niet heeft.  Wanneer we alle leiders uit het christendom samen zouden brengen in een ruimte en al de (in veel gevallen buiten-bijbelse) doctrines wegnemen, zullen we velen in eenheid en overeenstemming aantreffen.

“Geen vergadering, geen gemeente, geen beweging, geen getuigenis, geen samenkomst is vanuit Gods oogpunt in zijn bestaan gerechtvaardigd tenzij Christus geuit wordt.” 

De Chinese huisgemeentebeweging heeft enkele scheidingen in verschillende netwerken. Toch is deze ondergrondse kerk verenigd. Zij zijn het allen met elkaar eens en belijden gezamenlijk dat er geen denominaties of stromingen in China zijn, maar één geloof, één doop en één Heer.  Natuurlijk is er wat roering van een aantal stromingen en zelfs enkele denominaties, maar verrassend genoeg is er een grote eenheid in het lichaam van Christus, net zoals we zien in het boek Handelingen. Soms voelt het of het gebed van Jezus voor de eenheid van het lichaam van Christus  zelden vervuld wordt, maar in China zien we dit wel!

Op het moment dat vervolging — zelfs wereldwijde vervolging — tegen de gemeente ontstaat, zal er een eenheid ontstaan, die enkel kan worden beschouwd als een wonder van God. Er zijn door mensen zulke grote, vleselijke muren tussen de gelovigen gebouwd, dat de kracht van God Zelf nodig is om al die muren neer te halen.  Dit zal gebeuren wanneer God in de laatste dagen het lichaam van Christus in lokale gebieden verzamelt en verenigt voor een getuigenis  van Zijn genade en liefde voor een verloren wereld. Mogen zij die samenkomen onder leiding van Jezus Christus eenheid zoeken met andere ware gelovigen ongeacht in welke stroming zij zich bevinden of naar welke gemeente zij gaan.