Preken Compilaties Artikelen

Principe #23: Sekten, valse evangeliën en scheiding

Godsdienstvrijheid heeft als voordeel dat het evangelie ongehinderd gepredikt kan worden. Deze vrijheid leidde tot de groei en bloei van enkele levendige, godvruchtige vormen van christenleven, maar helaas leidde dezelfde vrijheid ook tot de bloei van de meest verachtelijke verdraaiingen van het christendom. Het is onbegonnen werk om alle invloeden van sekten, ketterse groeperingen en valse evangeliën, die bloeiden onder de vlag van vrijheid van godsdienst en vrijheid van meningsuiting, te berekenen. 

In de afgelopen honderd jaar zijn er meer sekten dan ooit in de kerkgeschiedenis opgekomen en vele daarvan hebben een focus op de eindtijd en op de misleiding. Zulke groeperingen beginnen met een schijn en een verdraaiing van de ware werking van de Heilige Geest. Wij moeten “de geesten beproeven of zij uit God zijn; want er zijn veel valse profeten in de wereld uitgegaan”  Ook moeten we onze focus op Gods doelen in de eindtijd en op de tweede komst van Jezus Christus niet verliezen, hoewel vele sekten  onze grote hoop van de gemeente verdraaien. 

Echter, een veel ergere epidemie van verdeling in het lichaam van Christus is aangewakkerd in het lichaam van Christus. Er zijn groeperingen die samenkomen in huizen, kerken en op openbare ontmoetingsplaatsen die allen van elkaar verdeeld zijn in de veronderstelling dat een bepaalde leer die zij aanhangen juist is. En dus zijn volgens hen alle andere gelovigen niet in de waarheid.  Deze gedachte heeft geresulteerd in het opsplitsen en versplinteren van denominaties waardoor er op dit moment wereldwijd met gemak meer dan 40.000 geregistreerde denominaties  zijn. 

Niet elke verdeling is verkeerd en er zijn tijden waarin groepen gevormd worden voor het herstel van waarheid.  Daarom zijn sommige van deze groepen met goede redenen begonnen, namelijk om het behoud van het getuigenis van Jezus Christus in hun omgeving. Vele groepen zijn afgesplinterd van grotere groepen vanwege opkomende ontrouw aan de waarheid (afvalligheid).  Zelfs sommige ‘gemeenten’ die beweren dat zij de enige ware gemeente zijn, zijn begonnen met een oprecht verlangen om de waarheid te behouden terwijl zo vele om hen heen afweken van Gods Woord.

Juist dit doet in onze dagen een beroep op de volwassenheid van de heiligen van God, die samenkomen onder leiding van Jezus Christus, om ook bewogen te zijn met het grotere lichaam van Christus.  In sommige gebieden zal er een specifieke groep bestaan met het doel om het lichaam van Christus te roepen tot verdere puurheid, heiligheid en leven. Toch hebben deze groepen ook besef en aanvaarding nodig ten opzichte van anderen in het lichaam van Christus die zich zelfs in gemeenten bevinden waar zij het niet mee eens zijn.  God heeft een overblijfsel in vele gemeenschappen over heel de wereld die hun knie niet gebogen hebben voor Baäl. 

Waarvoor we kunnen gaan bidden is dat God eenheid brengt in het ware lichaam van Christus in plaatselijke gebieden. God zal zulke gebeden verhoren, want het is Zijn verlangen om zegevierende overwinnaars samen te zien komen in plaatselijke gemeenten.  Door ons toe te wijden aan zulke gebeden zal in ons een geestelijk inzicht ontstaan hoe de Heere Zijn eindtijds-Bruid ziet.