Preken Compilaties Artikelen

Principe #21: Hongeren naar de ware doop in de Heilige Geest

Het volgende werd gevraagd aan een broeder die langs Chinese huisgemeenten reisde en met de ondergrondse leidens sprak: “Hoe kiezen de Chinezen de leiders?” Het antwoord was eenvoudig; de broeder antwoordde: “Degenen die het meest hongerig naar God zijn, zijn de leiders.” Er is in onze tijd een grote behoefte aan leiders die hongerig zijn naar de Heere en die gedoopt zijn in Zijn Heilige Geest. Er is een aanzienlijk verschil tussen diegenen die de doop in de Geest alleen zoeken voor kracht  en diegenen die de Heere intiem willen leren kennen en verlangen Zijn instrument te zijn in volledige overgave.  De één zoekt God voor wat hij kan krijgen, de ander zoekt Hem voor wat hij kan geven. Er is een grote noodzaak dat gelovigen God zoeken voor God Zelf en voor niets anders. Jezus Christus vertelde dat God de Vader diegenen zoekt die Hem zullen aanbidden in geest en waarheid.  Iemand die God alleen aanbidt vanwege de verplichting en de beloning, is geen ware aanbidder. In deze eindtijd is God een scheiding aan het maken tussen diegenen die God alleen dienen voor hun eigen zelfzuchtige verlangens en diegenen die een ware huwelijksliefde voor Christus hebben. De bruid zal, wanneer de Bruidegom komt, met kracht van boven bekleed worden, als ze haar kruiken vol heeft met olie. 

Één van de grootste redenen waarom God wacht om Zijn Heilige Geest uit te storten over Zijn gemeente, is vanwege het feit dat we Zijn zegen niet zullen koesteren. Wanneer iemand een lange tijd zonder voedsel is geweest, zal er enorm genoten worden van een klein stukje brood en zal dit stukje gekoesterd worden. Op dezelfde manier eist God van ons, dat wij een honger naar de dingen van God hebben en dat wij bidden en op Hem wachten. Een dergelijk wachten en hongeren naar God zal ontzag en waardering in ons bewerken voor de gaven welke Hij geeft. De Heilige Geest wordt gegeven door de genade van God en wordt niet verdiend door rechtvaardige daden. God echter vereist een gehoorzaam hart  dat Gods wil verlangt en niet haar eigen wil. Sommigen zoeken de kracht van de Geest alleen voor hun eigen doeleinden, hun eigen koninkrijk en hun eigen bedieningen. 

Het is nodig dat wij dan vernieuwd worden in onze honger en in ons verlangen naar de Heere en naar de kostbare vervulling met de Geest van Christus. De ware doop in de Geest wordt gegeven door een persoonlijke, blijvende gemeenschap met God. We moeten zijn als een kind en die eenvoudige afhankelijkheid en dat geloof hebben. God is altijd meer bereid om ons te zegenen dan wij verwachten. Het ware bewijs van de doop in de Heilige Geest is een leven van een onbaatzuchtige liefde en een verheerlijking van de persoon van Jezus Christus.

“Vele miljoenen christenen over de hele wereld ervaren, nadat zij gedoopt zijn in de Heilige Geest, een nieuwe dimensie van kracht, en wel in het bijzonder wanneer zij getuigen naar de niet geredde mensen. Zij kwamen erachter dat hun woorden met meer overtuigingskracht kwamen, en dat zij schriftgedeelten citeerden, waarvan zij zich realiseerden dat zij die niet eens kenden. Sommigen voelden zichzelf geroepen en bijzonder begenadigd voor een bepaalde bediening zoals evangelisatie. Anderen ontdekten dat God hen gebruikte zoals Hij dat wilde door middel van verscheidene bovennatuurlijke gaven van de Geest. Hun ervaring is absoluut gefundeerd op de Bijbel. Diegenen die hun ervaring bestrijden, hebben geen bijbelse basis voor hun bezwaar. In feite strijden zij tegen God.”