Preken Compilaties Artikelen

Principeboek voor discipelschap/gemeentevorming

PRINCIPES VOOR HET SAMENKOMEN VAN GELOVIGEN ONDER LEIDING VAN JEZUS CHRISTUS

Met meer dan 30.000 geregistreerde denominaties, is de kerk in het westen gefragmenteerd en opgesplitst in vele groepen, wat God beschouwt als vleselijkheid (1 Korinthe 3:1-5). Wij hebben een beweging van broeders en zusters nodig die samenkomen onder Christus’ leiderschap en die Christus’ oproep tot discipelschap en evangelisatie over de wereld in alle eenvoud gehoorzamen. We hebben niet meer kerkgebouwen nodig; we hebben het soort gemeenschap van het lichaam van Christus nodig als in de eerste gemeente (Handelingen 2:42-47). Geen confessionele kerken met menselijke leiding, maar waar Jezus Christus het Hoofd is (Kolossenzen 1:18).

We schrijven deze praktische richtlijnen ‘hoe samen te komen als een gemeenschap onder het leiderschap van Jezus Christus’ niet als regels, maar voor sommigen als nuttige handvatten. Elke groep van twee of drie broeders en zusters kunnen elkaar op deze manier ontmoeten en de Heere toestaan hun samenkomst te laten groeien tot volwassenheid. We moeten de eenvoudigheid van geloof hebben dat onze samenkomst voor Hem is en niet voor onszelf. Vroege Christenen ontmoetten elkaar met een grote vreugde, omdat ze samenkwamen met anderen die verlost waren door het kostbaar bloed van Jezus Christus. Daarom was Jezus Christus Zelf het middelpunt van hun eenheid. Deze simpele richtlijnen combineren vele van de Principes uit het boek Principes voor het samenkomen van gelovigen.

 

Naam
Principe #01: Alleen zien op de persoon van Jezus Christus
Principe #02: Waar twee of drie bijeen zijn
Principe #03: Gods volk is verspreid in stromingen
Principe #04: Door God geleide gemeenten nodig
Principe #05: Het boek Handelingen ons voorbeeld
Principe #06: Niet afhankelijk van gebouwen
Principe #07: Het volk van God is de kerk
Principe #08: Staan voor het getuigenis van de gemeente
Principe #09: De vroege apostelen streefden niet naar geld
Principe #10: Het goede nieuws prediken
Principe #11: Leiding geven is dienen in nederigheid
Principe #12: Jezus Christus: het Hoofd van de gemeente
Principe #13: Een groeiende bruisende beweging
Principe #14: Discipelen maken; niet alleen bekeerlingen
Principe #15: Geen mensen behagen maar God alleen
Principe #16: De gemeente werd geboren in gebed
Principe #17: De Geest is essentieel
Principe #18: De satanische namaak
Principe #19: Afhankelijkheid van de Geest van Jezus
Principe #20: Het normale christenleven steunt op de Geest
Principe #21: Hongeren naar de ware doop in de Heilige Geest
Principe #22: God gebruikt de zwakken door Zijn Geest
Principe #23: Sekten, valse evangeliën en scheiding
Principe #24: Christus, de eenheid van het lichaam
Principe #25: Anderen niet oordelen
Principe #26: Een juiste doctrine maar een verkeerde geest
Principe #27: De prioriteit van de liefde
Principe #28: Onderzoek jezelf en terechtwijzing in liefde
Principe #29: Rijk zijn in barmhartigheid
Principe #30: De volledige Schrift lezen
Principe #31: Godvruchtige principes voor samenkomsten
Principe #32: Godsvrucht door de daad van onderdanigheid
Principe #33: De gehoorzaamheid van de geloofsdoop
Principe #34: Christus’ lichaam: een leger van evangelisten
Principe #35: De maaltijd des Heeren: Christus' dood
Principe #36 (China): Afhankelijk van de werking van de Heilige Geest
Principe #37 (China): Jezus Christus als Heer en Hoofd
Principe #38 (China): De geest van martelaarschap
Principe #39 (China): God beantwoordt werkelijk onze gebeden
Principe #40 (China): Het lichaam van Christus is de kerk
Principe #41 (China): De beweging ‘Back to Jerusalem’
Principe #42 (China): De ware opdracht van de gemeente
Principe #43 (Noord-Korea): De Noord Koreaanse leider: beeld van de antichrist
Principe #44 (Noord-Korea): De prijs om deel te zijn van de gemeente
Principe #45 (Noord-Korea): Vijf uitdagende aansporingen
Principe #46 (Noord-Korea): Ontmoeten in huisgemeenten
Principe #47 (Noord-Korea): Elke dag is een dag voor de Heere!
Principe #48 (Noord-Korea): Wij zijn gezamenlijk het lichaam van Christus
Principe #49 (Noord-Korea): Het delen en onthouden van de Schrift
Principe #50 (Noord-Korea): Niet uitsluitend luisteren
Principe #51 (Noord-Korea): De maatstaf voor ware christelijke groei
Principe #52 (Noord-Korea): De praktijk van het onderwijzen van kinderen
Principe #53 (Noord-Korea): Het grootbrengen van vele leiders in het lichaam
Principe #54 (Noord-Korea): Gedenken van de armen
Principe #55 (Noord-Korea): Getuigen en zendingswerk door geloof
Principe #56 (Iran): Explosieve groei in een antichristelijke staat
Principe #57 (Iran): Het geloof voortdurend delen in alle situaties
Principe #58 (Iran): Nieuwe bekeerlingen in iedere samenkomst
Principe #59 (Iran): Ontmoetingen van kleine groepen van gelovigen
Principe #60 (Iran): Martelaren in hoog aanzien in de gemeente